نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري
 27 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و فنون نقشه برداري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  عمران
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي و مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران
مدیرمسئول:  دكتر يحيي جمور
سردبیر:  دكتر يحيي جمور
:تارگاه  http://jgst.issge.ir/
تلفن:  88008837 (021)
نمابر:  88008841 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان كارگر شمالي، پرديس دانشكده هاي فني تهران، گروه مهندسي نقشه برداري انجمن علمي مهندسي نقشه برداري
کد ISSN:  2322-102x
نوع نشریه:  فصلنامه