نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق
 7 دوره 
عنوان نشریه:  روش های هوشمند در صنعت برق
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیرمسئول:  دکتر غضنفر شاهقلیان
سردبیر:  دکتر محمد عطایی
:تارگاه  http://jipet.iaun.ac.ir/
رایانامه:  jipet@iaun.ac.ir
تلفن:  42292510 (021)
نمابر:  42292305 (021)
نشانی:  اصفهان- نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ساختمان کتابخانه مرکزی
کد ISSN:  2322-3871
نوع نشریه:  فصلنامه