نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روانشناسي نظامي
 16 دوره 
عنوان نشریه:  روانشناسي نظامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیرمسئول:  دکتر مهدی سیاوشی
سردبیر:  دکتراسماعیل سعدی پور
:تارگاه  http://jmp.ihu.ac.ir
رایانامه:  mpj@ihu.ac.ir
تلفن:  74188270 (021)
نمابر:  74188274 (021)
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين(ع)، موقعیت امام باقر(ع)
کد ISSN:  2588-5162
نوع نشریه:  فصلنامه