نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه اكوبيولوژي تالاب (تالاب)
 44 دوره 
عنوان نشریه:  اكوبيولوژي تالاب (تالاب)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز
مدیرمسئول:  دكتر مژگان خدادادي
سردبیر:  دكتر شهربانو عريان
:تارگاه  http://jweb.iauahvaz.ac.ir/
رایانامه:  wetland@iauahvaz.ac.ir
تلفن:  3348380 (0611)
نمابر:  3348380 (0611)
صندوق پستی:  1915
نشانی:  اهواز، بلوار گلستان، ميدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
کد ISSN:  2322-214x
نوع نشریه:  فصلنامه