نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)
 35 دوره 
عنوان نشریه:  گام هاي توسعه در آموزش پزشكي (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني كرمان
مدیرمسئول:  دكتر سيدحسن افتخار واقفي
سردبیر:  حبيبه احمدپور
:تارگاه  http://sdme.kmu.ac.ir/
رایانامه:  MEDCJ@KMU.AC.IR
تلفن:  3205332 (0341)
نمابر:  3205347 (0341)
نشانی:  كرمان، ابتداي بلوار هفت باغ، پرديس دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ساختمان صبا، مركز مطالعات و توسعه در آموزش پزشكي كد پستي: 7616911199
کد ISSN:  2645-3525
نوع نشریه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1396/2018 به صورت انگليسي با نام STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION منتشر مي گردد.