کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

Paper Information

Journal:   RESEARCH BULLETIN OF ISFAHAN UNIVERSITY (HUMANITIES)   2003 , Volume 14 , Number 2; Page(s) 263 To 286.
 
Paper: 

A SURVEY OF CONTENTS OF COMPUTER ENGINEERING COURSES AT B.SC. AND M.S. LEVEL AND OFFERING NEW PROPOSALS IN ORDER TO OVERCOME THE CONTRADICTIONS EXISTING IN DETERMINING THE CONTENT OF THESE COURSES AND THEIR METHOD OF TEACHING.

 
 
Author(s):  VAFAEI A.*
 
* 
 
Abstract: 
The contents of some of the courses at B.Sc. and M.S. level in computer engineering has been reviewed in this article. This revision is done with different points of view in mind. These points of view include: rapid expansion of science in this field, presentation of new subjects and getting out of use of some others in a continuous manner. Usefulness of thought subjects in the circumstances of our country and the limited duration for the above university degrees are other points of consideration. New syllabuses for the related subjects are also proposed in this paper. In addition to verifying existing difficulties relating to how these subjects are actually presented, it has been tried to overcome the actual shortcomings and preventing overlapping subjects in different courses. Achieving a balance between the needs of home industry and absorbing recent advances in science and technology has also been a goal of this work. There is a hope that if the proposed syllabuses will be used in our related academic society they will provide a better performance in comparison to teaching the actual contenf of the current courses.
 
Keyword(s): 
 
References: 
  • ندارد
 
  Persian Abstract Yearly Visit 49
 
Latest on Blog
Enter SID Blog