SID.ir New Version

List Of Journal Paper(s):  

QUARTERLY NASHRIYYAH -I MUHANDISI -I BARQ VA MUHANDISI -I KAMPYUTAR -I IRAN, A- MUHANDISI -I BARQ:
summer 2020, Volume 18, Number 2
 8 Paper(s)