بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

چگونه مقاله علمی بنویسیم (قسمت دوم)


چگونه در یک مقاله علمی مقدمه بنویسیم ؟

در قسمت اول ، چگونه مقاله علمی بنویسیم به اقداماتی که باید قبل از نگارش مقاله علمی انجام دهیم پرداختیم و بخش های اصلی مقاله را نام بردیم. در این بخش، سراغ نکات مربوط به نگارش مقدمه مقاله خواهیم پرداخت. مقدمه مقاله، اولین بخش ورود خواننده به مقاله شما است و نگارش صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

چگونه در یک مقاله علمی مقدمه بنویسیم ؟

مقدمه برای جلب توجه خواننده به مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است. به خصوص، در طول زمان فرآیند داوری، مقدمه باید نظر داور را به خود جلب کند تا داور به خواندن مقاله علاقه مند شود، و از خود بپرسد که چطور قبلا به این موضوع فکر نکرده بودم؟ در این بخش، توضیح خواهید داد که چرا مقاله نوشتید، هدف از نگارش مقاله چه بوده، و جایگاه مقاله شما نسبت به مقالات گذشته کجاست.

ابتدای مقدمه مقاله خود را با یک توضیح مختصر آغاز کنید، از منابع مناسب که در حوزه موضوعی شما شناخته شده است استفاده کنید. سپس بهتر است تا مناطقی را که هنوز در آن عدم قطعیت وجود دارد را شناسایی کرده و به منابع مناسب ارجاع دهید. این موضوع به شما کمک می کند تا بتوانید خلاء ای را که در حوزه تخصصی خود احساس کرده اید و به همین دلیل مقاله نوشتید را پر کنید. این یک عنصر ضروری در توجیه سودمندی مقاله شما است. پس از اینکه، در مورد مفید بودن مقاله تان و سودمندی آن توضیح دادید، به طور شفاف توضیح دهید که مقاله تان را با چه هدفی نوشتید.

در مقدمه، دلایلی که شما را وادار کرده تا مقاله را بنویسید به طور واضح و روشن برای خواننده توضیح دهید و وضعیت دانش در مقاله تان را با ارجاع مناسب توضیح دهید. لازم نیست که به هر مقاله ای در مقدمه ارجاع داده شود؛ انتخاب و ذکر دقیق مرتبط ترین مقاله به موضوع مقاله شما ضروری است. به این ترتیب، بیان حقیقت تا جایی که بیش از حد ساده یا ابتدایی به نظر نرسد، ضروری نیست. با این حال، باید تعادلی بین ارائه اطلاعات مناسب و عدم ارائه اطلاعات جزئی برقرار کنید. بنابراین برای نگارش مقاله باید مخاطب خود را در نظر بگیرید. اگر در نظر دارید تا مقاله خود را به مجله تخصصی ارسال کنید، مقدمه را طوری بنویسید که جزئی و فنی باشد. اما اگر مقاله تان را برای چاپ در مجله ای که غیر تخصصی است ارسال می کنید، مقدمه را خیلی تخصصی ننویسید.

مقدمه مقاله ببه طور منطقی باید به سمت شناسایی خلاء دانشی که پیدا کردید و امید داشتید تا آن را پر کنید، جریان یابد. این فرصتی است برای شما ارزش مقاله خود یا اطلاعات ارائه شده در آن را بیان کنید. از خودتان بپرسید که آیا نتایج مقاله شما عملکرد بالینی تغییر خواهد داد؟ آیا نتایج مقاله شما به جامعه علمی در کمک خواهد کرد تا با ارائه شواهد محکم در یک جهت یا جهت دیگر، به سمت اجماع بر سر موضوعی که قبلاً بحث برانگیز بود حرکت کند؟ این ها گام هایی هستند که منجر به رویت پذیری و در نتیجه افزایش استناد خواهند شد.

تا جای ممکن ، از انحراف از موضوع مورد نظر جلوگیری کنید. هر جمله ای در مقدمه مقاله باید بیانگر یک هدف باشد. بسیاری از مجلات در قسمت مقدمه محدودیت قایل هستند، پس قبل از نگارش مقدمه مقاله ، قسمت دستورالعمل نویسندگان را با دقت بخوانید و تمامی نکات مربوط به طول مقاله را رعایت کنید. در صورتی که مجله محدودیتی را برای مقدمه ذکر نکرده بود، مقدمه باید حدود یک تا یک و نیم صفحه باشد.

فرمول بندی اهداف شما از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در مورد آن به طور دقیق فکر کنید. هدف مقاله در مقدمه باید به صراحت بیان شود، و شامل پارامترهای دقیقی باشد که قصد اندازه گیری آن را دارید و اینکه برای اندازه گیری این پارامترها از چه ابزارهایی استفاده کرده اید. هدف مطالعه شما دقیقا آن چیزی است که در اهداف و فرمول مقاله شما ذکر شده است. فراموش نکنید که هدف از انجام پروژه تحقیقاتی قبل از شروع آن باید نوشته شود. انتخاب یک دسته بندی برای اهداف مفید است و همان دسته بندی را در قسمت مقدمه، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و حتی عنوان و چکیده به کار برید. از اینکه که تکراری بنظر برسید نترسید. تکرار لزوما چیز بدی در مقاله نیست. تکرار در مقاله حداقل به خواننده نشان می دهد که حداقل در مورد چه چیزی می خواهید صحبت کنید. همچنین، استفاده از عبارات و اصطلاحات یکسان از سردرگمی خوانندگان جلوگیری می کند.

مهم ترین قسمت هایی که باید در مقدمه مقاله علمی ذکر کنید:

ویژگی

مثال فارسی

مثال انگلیسی

ذکر مواردی که در موضوع مقاله شما شناخته شده است.

تحقیقات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که به طور متوسط ​​از هر دو بیمار، یک نفر شش ماه پس از شروع درمان دیگر به درمان خود پایبند نیست.

The World Health Organization (WHO) has identified non-adherence to treatment as one of the most serious problems in the treatment of both acute and chronic disease

چه چیزی معلوم نیست؟ چه عناصری هنوز در معرض مناقشه هستند؟

معلوم نیست که آیا. . .

It remains unknown whether. . .

شکاف دقیق دانشی که مطالعه شما امیدوار است پر شود چیست؟

تا به امروز ثابت نشده است. . .

To date, it has not been proven. . .

هر گونه داده موجود را ذکر کنید، به ویژه داده های متناقضی که نشان دهنده عدم قطعیت است

هیچ مطالعه ای تا به امروز اثر آن را بررسی نکرده است. . .

No study to date has investigated the effect of. . .

 

داده های کمی برای تعیین کمیت وجود دارد. . .

There are few data to quantify. . .

 

اثر از. . . بر. . . نامشخص باقی مانده است

The effect of. . . on. . . remains unclear

هدف (فرضیه ها)

ما فرض کردیم که دولت از. . . کاهش/افزایش خواهد داشت. . . در چارچوب...

We hypothesized that the administration of. . . would reduce/increase. . . in the context of

پارامتر دقیقی را که قصد اندازه گیری آن را دارید ذکر کنید

هدف ما شناسایی/ارزیابی/ارزیابی/بررسی بود

We aimed to identify/assess/evaluate/investigate. . .

نوع جمعیت بیمار یا زمینه بالینی را ذکر کنید

هر هدف فرعی را ذکر کنید

از طریق آینده نگر، تک / چند مرکزی، مشاهده ای / مداخله ای. . . مطالعه

Through a prospective, single-/multicentre, observational/interventional. . . study

 

 

نکات پایانی در خصوص نگارش مقدمه مقاله علمی

از یک زمان در مقدمه مقاله خود استفاده کنید و تمامی افعال را در همان زمان به کار ببرید. برای بسیاری از محققانی که زبان انگلیسی زبان اصلی آنها نیست، توجه به این امر ضروری است و باید به آن توجه کرد. البته توجه به نکات ویرایشی و زمان افعال به کار رفته در مقاله علمی در زبان فارسی نیز مهم است. سعی کنید از تمامی ابزارهایی که به شما کمک خواهد کرد تا کیفیت نگارش مقاله تان را بالا ببرد، استفاده کنید. موسساتی وجود دارند تا بتوانند ایرادات نگارشی و املایی مربوط به مقاله علمی شما را تصحیح کنند.

نکات مهمی که باید در زمان افعال رعایت کنید در ادامه آمده است.

 

هدف

زمان فعل

مثال فارسی

مثال انگلیسی

برای توصیف وضعیت فعلی دانش

حال Present

سرطان یک بیماری ساده است.

Cancer is a common disease

برای توصیف مشاهداتی که قبلا توسط دیگران نگارش شده است.

ماضی استمراری Past (imperfect)

مطالعات احمدی و دیگران نشان داد که داروی A میزان مرگ و میر را کاهش می دهد، در حالی که داروی B باعث کاهش مرگ و میر نمی شود.

Smith et al. showed that drug A reduced the rate of death,
whereas drug B did not.

برای توصیف فرآیندی که در زمان نامشخص گذشته شروع شده و هنوز تمام نشده است.

Present perfectحال کامل

محققان زیادی اثر داروی A را بر این بیماری بررسی کرده اند

Several researchers have investigated the effect of drug Aon this disease

برای توصیف چیزهایی که تا کنون اتفاق نیفتاده است.

Present perfectحال کامل

هنوز مشخص نشده است که آیا

It has not yet been determined whether

برای  نگارش فرضیه ها

زمان گذشته برای فعل اول   Past tense for first verb

ما فرض کردیم که داروی A خطر خونریزی را افزایش می دهد

We hypothesized that drug A increases the risk of bleeding

برای نگارش اهداف مقاله

زمان گذشته

هدف از انجام این تحقیق ... بود.

We aimed to measure

 

قسمت سوم : چگونه بخش یافته ها در مقاله علمی را بنویسیم


ارجاع به این پست: https://sid.ir/1554

منبع:
Ecarnot, F., Seronde, M. F., Chopard, R., Schiele, F., & Meneveau, N. (2015). Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners. European Geriatric Medicine, 6(6), 573-579. 

پست های مرتبط

چگونه مقاله علمی بنویسیم (قسمت سوم)

تاریخ: 1401/10/11

بازدید: 483

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

در این قسمت از چگونه مقاله علمی بنویسیم به نگارش بخش یافته های مقاله علمی خواهیم پرداخت.

مدرس

@ins

دسترسی به آموزش های رایگان

تاریخ: 1401/10/19

بازدید: 102

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

لازمه‌ی استخدام و داشتن شغل در هر شرکتی مهارت است.

مدرس

@ins

روز جهانی اهدای خون

تاریخ: 1401/03/22

بازدید: 1452

1401

زمان مطالعه: 2 دقیقه

روز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد هر سال، روز جهانی اهدای خون نام دارد.

مدرس

@ins

روز جهانی مبارزه با کار کودکان

تاریخ: 1401/03/21

بازدید: 1244

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

12 ژوئن برابر با 22 خرداد هر سال روز جهانی مبارزه با کار کودکان است

مدرس

@ins

متاآنالیز چیست؟

تاریخ: 1401/04/15

بازدید: 4971

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

مرورهای سیستماتیک و متاآنالیزها ابزارهای ضروری برای ترکیب شواهد مورد نیاز در اطلاع رسانی تصمیم گیری بالینی و سیاست گذاری هستند.

مدرس

@ins

چه سوالاتی باید قبل از نگارش مقاله از خودمان بپرسیم؟

تاریخ: 1401/06/14

بازدید: 615

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

زمانی که پژوهش شما به اتمام می‌رسد، به دنبال این هستید که کار تحقیقاتی خود را به صورت مقاله منتشر کنید.

مدرس

@ins

روز صنایع دستی

تاریخ: 1401/03/17

بازدید: 724

1401

زمان مطالعه: 4 دقیقه

صنایع دستی ، به انواع مختلفی از کارهایی گفته می شود که در آن ، اشیاء تزئینی با دست یا ابزارهای ساده و غیر خودکار ، مثل قیچی ، وسایل حکاکی ، قلاب و غیره ، ساخته می شود .

مدرس

@ins

چگونه مقاله علمی بنویسیم (قسمت پنجم)

تاریخ: 1401/10/21

بازدید: 181

1401

زمان مطالعه: 4 دقیقه

چکیده مقاله خلاصه ای کوتاه از قسمت های مقدمه، روش، یافته‌ها و نتایج مقاله است.

مدرس

@ins

چگونه مقاله علمی بنویسیم (قسمت اول)

تاریخ: 1401/09/29

بازدید: 913

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

مراحل گام به گام نگارش مقاله علمی

مدرس

@ins

چگونه بهترین مجله را برای انتشار مقاله انتخاب کنیم: قسمت سوم

تاریخ: 1401/07/02

بازدید: 1097

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

ابزار رایگان و آنلاین انتخاب مجله

مدرس

@ins