بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مهم ترین مقالات علمی در مورد ژن درمانی


ژن درمانی تکنیکی است که از ژن ها برای درمان یا پیشگیری بیماری ها استفاده می کند. ژن درمانی از  روش‌های درمانی است که با کمک  آن به ترمیم و رفع عیب ژن می پردازد و بیماری را درمان می کنند. در ژن درمانی ، ماده ژنتیکی به همراه حاملی برای رفع نقص ژن معیوب یا برای تولید یک پروتئین مفید به سلول ها وارد می شود . اگرچه ژن درمانی انتخاب امید بخشی برای درمان برخی بیماری ها است اما این روش پرخطر بوده و هنوز تحت مطالعه است تا بی خطر بودن و موثر بودن آن اثبات شود . ژن درمانی به دو دسته ژن درمانی سلول های سوماتیک و ژرم لاین تقسیم می شود. با ژن درمانی می توان بسیاری از بیماری ها را درمان کرد. در ادامه به بررسی کتابسنجی مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی در پایگاه استنادی اسکوپوس می پردازیم . 

در تاریخ 17 شهریور 1400، برای بازیابی مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی، کلمه "*gene therap" در قسمت عنوان، چکیده و کلمات کلیدی پایگاه استنادی اسکوپوس جستجو و تعداد 106453 مدرک علمی بازیابی شد.

نمودار 1، روند مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را نشان می‌دهد. بر این اساس، اولین مدرک علمی مرتبط با ژن درمانی در سال 1945 و بیش‌ترین تعداد مدارک علمی در سال 2005 منتشر شده است. تعداد مدارک علمی منتشر شده در سال 2021 برابر با 2973 است.

 

 ژن درمانی

نمودار 1. روند مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی

نمودار 2، موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را نشان می‌دهد. بر این اساس، 72 درصد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی مرتبط با حوزه‌های موضوعی پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی و فارماکولوژی، سم شناسی و داروسازی منتشر شده‌اند.

ژن درمانی

نمودار 2. موضوعات به کار رفته در مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی

نمودار 3، کشورهایی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی منتشر کردند.. بر این اساس، ایالات متحده آمریکا، چین و انگلستان به ترتیب با انتشار 42627، 15057 و 8755 تعداد مدارک علمی کشورهایی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کردند. ایران نیز با انتشار 878 مدرک علمی در رتبه اول خاورمیانه و هجدهم جهان قرار دارد . 

ژن درمانی

نمودار 3. کشورهایی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کردند.

 

جدول 1، موسساتی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند. براین اساس هفت موسسه از آمریکا در این جدول حضور دارند. Harvard Medical School، Inserm و National Institutes of Health NIH به ترتیب با انتشار 2067، 2017 و 1921 مدرک علمی، موسساتی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند.

 

جدول 1. موسساتی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند.

موسسه

تعداد مدارک علمی

درباره

کشور

Harvard Medical School

2067

یکی از معتبرترین و مشهورترین مدرسه‌های پزشکی در جهان است.

آمریکا

Inserm

2017

موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی

فرانسه

National Institutes of Health NIH

1921

رهبری و نظارت بر تحقیقات علوم زیستی-پزشکی

آمریکا

University of Pennsylvania

1259

از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و جهان به حساب می‌آید.

آمریکا

University of Florida

1170

چهارمین دانشگاه بزرگ آمریکا

آمریکا

Baylor College of Medicine

1129

معتبرترین کالج‌های علوم پزشکی آمریکا و جهان

آمریکا

University of Texas MD Anderson Cancer Center

1103

از معتبرترین مراکز تحقیقاتی سرطان

آمریکا

University College London

1071

دانشگاهی دولتی و تحقیقاتی

آمریکا

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

1044

بزرگترین سازمان دولتی فرانسه در زمینه پژوهش علمی است که زیر نظر وزارت آموزش عالی و پژوهش فرانسه قرار دارد

فرانسه

Ministry of Education China

953

وزارت آموزش

چین

 

جدول 2، منابعی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی منتشر کرده‌اند. بر این اساس، Gene Therapy، Human Gene Therapy و Molecular Therapy به ترتیب با انتشار 3631، 3072 و 2875 مدرک علمی، منابعی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند. 15 درصد از مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی، در این یازده منبع علمی منتشر شده‌اند.

جدول 2.منابعی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند.

منبع

تعداد مدارک علمی

SJR

Gene Therapy

3631

1.332

Human Gene Therapy

3072

1.633

Molecular Therapy

2875

3.871

Cancer Gene Therapy

1443

1.535

Journal Of Gene Medicine

1121

1.746

Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America

956

5.011

Journal Of Controlled Release

809

2.119

Blood

784

5.515

Current Gene Therapy

732

0.704

Cancer Research

700

4.103

Plos One

700

0.99

 

 

جدول 3، نویسندگانی را نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی منتشر کرده‌اند. Wilson, J.M، Curiel, D.T و Morishita, R به ترتیب با انتشار 440، 425 و 280 مدرک علمی نویسندگانی هستند که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند.

جدول 3. نویسندگانی که بیش‌ترین تعداد مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی را منتشر کرده‌اند.

نویسنده

تعداد مدارک علمی

وابستگی سازمانی

Wilson, J.M.

440

Penn Medicine, Philadelphia, United States

Curiel, D.T.

425

Washington University School of Medicine in St. Louis, St. Louis, United States

Morishita, R.

280

Graduate School of Medicine, Suita, Japan

Kaneda, Y.

269

Graduate School of Medicine, Suita, Japan

Ylä-Herttuala, S.

246

Kuopio University Hospital, Kuopio, Finland

Robbins, P.D.

235

University of Minnesota Twin Cities, Minneapolis, United States

Hauswirth, W.W.

216

University of Florida College of Medicine, Gainesville, United States

Crystal, R.G.

205

Weill Cornell Medicine, New York, United States

Kohn, D.B.

205

David Geffen School of Medicine at UCLA, Los Angeles, United States

Thrasher, A.J.

202

UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, London, United Kingdom

 

 

جدول 4، مدارک علمی پر استناد مرتبط با ژن درمانی را نشان می‌دهد.     

جدول 4. مدارک علمی پر استناد مرتبط با ژن درمانی

نویسندگان

عنوان

سال

منبع

تعداد استنادات

Langfelder P., Horvath S.

WGCNA: An R package for weighted correlation network analysis

2008

BMC Bioinformatics

6598

Boussif O., LezoualC'H F., Zanta M.A., Mergny M.D., Scherman D., Demeneix B., Behr J.-P.

A versatile vector for gene and oligonucleotide transfer into cells in culture and in vivo: Polyethylenimine

1995

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

5352

Cooper D.S., Doherty G.M., Haugen B.R., Kloos R.T., Lee S.L., Mandel S.J., Mazzaferri E.L., McIver B., Pacini F., Schlumberger M., Sherman S.I., Steward D.L., Tuttle R.M.

Revised American thyroid association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer

2009

Thyroid

5055

Jiang Y., Jahagirdar B.N., Reinhardt R.L., Schwartz R.E., Keene C.D., Ortiz-Gonzalez X.R., Reyes M., Lenvik T., Lund T., Blackstad M., Du J., Aldrich S., Lisberg A., Low W.C., Lergaespada D.A., Verfaillie C.M.

Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow

2002

Nature

4974

Prockop D.J.

Marrow stromal cells as stem cells for nonhematopoietic tissues

1997

Science

4004

Ferrara N., Davis-Smyth T.

The biology of vascular endothelial growth factor

1997

Endocrine Reviews

3903

Naldini L., Blömer U., Gallay P., Ory D., Mulligan R., Gage F.H., Verma I.M., Trono D.

In vivo gene delivery and stable transduction of nondividing cells by a lentiviral vector

1996

Science

3795

Gottesman M.M., Pastan I.

Biochemistry of multidrug resistance mediated by the multidrug transporter

1993

Annual Review of Biochemistry

3501

Jones P.A., Baylin S.B.

The Epigenomics of Cancer

2007

Cell

3380

Jackson S.P., Bartek J.

The DNA-damage response in human biology and disease

2009

Nature

3201

 

 

شکل1، شبکه کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی در دو سال اخیر (2019-2021) را نشان می‌دهد. بر این اساس، cancer،  crispr-cas9 و gene delivery پربسامدترین و covid-19، vaccine و biomarkers جدیدترین کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی هستند. بر این اساس، خوشه اول با رنگ قرمز بیشتر مربوط به موضوع سرطان و درمان آن، خوشه دوم با رنگ سبز بیشتر مربوط به موضوع ژن درمانی و کوید 19، خوشه سوم با رنگ آبی پررنگ بیشتر مربوط به موضوع کریسپر، خوشه چهارم با رنگ زرد بیشتر مربوط به موضوع ویروس های مرتبط با آدنو، خوشه پنجم با رنگ بنفش بیشتر مربوط به موضوع سلول درمانی و خوشه ششم با رنگ آبی کمرنگ بیشتر مربوط به موضوع تحویل ژن است.

ژن درمانی

            شکل 1. شبکه کلمات کلیدی مدارک علمی مرتبط با ژن درمانی در دو سال اخیر (2019-2021)   

این شکل با استغاده از نرم افزار vosviewer رسم شده است.

 

 

 

منبع: جلالی، ا.، و عباسی، م. (1389). ژن درمانی, اخلاق و آینده. اخلاق پزشکی, 4(12), 149-162. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155165

پست های مرتبط

100 مقاله پراستناد مرتبط با تصویرسازی تشدید مغناطیسی(MRI)

تاریخ: 1397/06/26

بازدید: 1908

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

Magnetic resonance imaging

مدرس

@ins

سلول بنیادی چیست

تاریخ: 1400/08/26

بازدید: 5654

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سلول بنیادی، به سلول گفته می شود که دارای دو ویژگی است : اول ،  سلول قابلیت تکثیر داشته باشد ، به این معنی که قادر به انجام تقسیمات میتوز به منظور حفظ جمعیت خود باشند و دوم اینکه بتواند به سلول های مختلف تمایز پیدا کند .

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد سرطان سینه

تاریخ: 1400/07/25

بازدید: 1884

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

سرطان سینه ، سرطانی است که در سلول های سینه ایجاد می شود. بعد از سرطان پوست ، سرطان سینه شایع ترین سرطان در میان زنان آمریکایی است .

مدرس

@ins

جدیدترین موضوعات رشته روان‌شناسی

تاریخ: 1399/12/05

بازدید: 23892

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

خطوط اصلی پژوهش در روانشناسی

مدرس

@ins

بحران دسترسی آزاد به مقالات

تاریخ: 1398/10/29

بازدید: 2770

1398

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

A Crisis in “Open Access”: Should Communication Scholarly Outputs Take 77 Years to Become Open Access?

مدرس

@ins

مهم ترین مقالات علمی در مورد طب بازساختی

تاریخ: 1400/09/17

بازدید: 1027

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

طب بازساختی یکی از مهم ترین مباحث زیست فناوری است .

مدرس

@ins

جدیدترین عناوین مدارک علمی مرتبط با "علوم سلامت"

تاریخ: 1397/08/28

بازدید: 1148

1397

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

کلمات کلیدی علوم سلامت

مدرس

@ins

ناباروری چیست ؟ مهم ترین مقالات علمی در مورد درمان ناباروری

تاریخ: 1400/07/28

بازدید: 1023

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

ناباروری ، به ناتوانی فرد، حیوان یا گیاه در تولید مثل با روش های طبیعی گفته می شود.

مدرس

@ins

ماهواره تحقیقات زیست‌محیطی SMAP

تاریخ: 1401/03/23

بازدید: 809

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

رطوبت موجود در خاک ، به طور غیر مستقیم بر ما و زندگی مان تاثیر می گذارد. مشاهدات SMAP ، به این موضوع می‌پردازد که کدام مناطقی از زمین سردتر و یا گرم تر شده است.

مدرس

@ins