بلاگ

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان


با توجه به حجم بالای مقالات علمی، کشف ارتباط بین موضوعات مختلف کار سخت و پیچیده ای است. برخی از روش ها تلاش کرده اند تا این مشکل را برطرف کنند. یکی از این روش ها استفاده از هم رخدادی واژگان است، که برای شناسایی و کشف ارتباط بین حوزه های مختلف موضوعی به کار می رود. برای شناخت کلمات باید به متن آن نگاه کنید که کلمه متعلق به آن است. کلماتی که با هم در متن می آیند نشان از این دارند که آن کلمات با هم ارتباط دارند. همچنین، استفاده از این روش نشان می دهد که چه موضوعاتی تا به حال با هم بررسی نشده اند، که تجزیه و تحلیل این روابط می تواند باعث شناسایی روابط کشف نشده علمی شود.

نقشه حرارتی روابط متقابل متغیرها

برای مثال، شکل زیر هم آیندی کلمات جدیدترین مقالات حوزه موضوعی پزشکی را بر اساس وب آو ساینس نشان می دهد. بر این اساس، کلمات سارس کووید با بیماری کرونا، نرخ مرگ و میر با بخش اورژانس، پیش بینی با ویروس کرونا بیشترین همایندی را با هم دارند. به این معنا که در مقالات علمی sars cov 2 ، با کلمه Covd 19 بیشتر آمده است و این تکرار نشان دهنده ارتباط بین این دو کلمه است. برای روابطی که در این شکل وجود ندارد نیز می توان گفت که کلمه sars cov 2 با children بررسی نشده است، البته گفتنی است کلمات با بسامد بیشتر از پنج انتخاب شده اند.

جدیدترین ماتریس هم رخدادی پزشکی

همایندی واژگان: مطالعه ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی 

با توجه به نیاز محققان برای کشف ارتباط موضوعات علمی، اداره تحلیل دادگان مرکز اطلاعات علمی ابزار جدیدی با عنوان conviz طراحی کرده که یکی از مزیت های آن ترسیم ماتریس هم رخدادی واژگان است. فیلم زیر، نحوه تحلیل داده با استفاده از نرم افزار بیب اکسل و دریافت ورودی به ابزار مصور سازی تحلیل دادگان را نشان می دهد. در این فیلم، جدیدترین مقالات علمی حوزه موضوعی کتابسنجی بر اساس وب آو ساینس به بیب اکسل وارد شده و سپس تحلیل روی این داده انجام می شود.

روابط کشف نشده علمی در ژرفای دانش

برای دریافت اکانت اختصاصی به این ابزار با Dataanalytics@sid.ir یا واتس آپ مکاتبه فرمایید.

خرید حوله حوله تن پوش

لینک کوتاه

لینک کوتاه

پست های مرتبط

مساله ستاره‌ها و حائل‌ها

تاریخ: 1399/12/16

بازدید: 2359

1399

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

combinatorics Stars and bars

مدرس

@ins

پایگاه داده رایگان برای جستجو و آنالیز پروانه‌های ثبت اختراع و مقالات : قسمت اول

تاریخ: 1401/07/27

بازدید: 925

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

دسترسی آزاد به مدارک علمی در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

مدرس

@ins

چگونه 10 مهره را در سه ظرف به صورت فرد تقسیم کنیم

تاریخ: 1400/03/22

بازدید: 1550

1400

زمان مطالعه: 5 دقیقه دقیقه

استعداد تحصیلی

مدرس

@ins

نرمال‌سازی داده چیست و چگونه انجام می‌شود

تاریخ: 1401/11/10

بازدید: 166

1401

زمان مطالعه: 3 دقیقه

نرمال‌سازی یا استانداردسازی، یکی از راه‌ها برای مقایسه پذیر کردن داده‌ها است

مدرس

@ins