جستجو در بین هـــزاران ساعت آمـــــوزش

پایگـاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

فیلتر/مرتب سازی

تعداد نتایج

110

زمینه تخصصی

نوع ارائهبرگزارکننده


ویدئوی آموزشی

دوره کامل افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی Excel (مقدماتی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی

ویدئوی آموزشی

طراحی رابط گرافیکی کاربر با پایتون

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر تحقیقات

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Transformer

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل احساس و کتابسنجی برای محققین

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Scimago

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری ماشین برای علوم پزشکی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون پیشرفته (مجازی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی اکسل (سطح متوسط)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد ملازینلی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی متن کاوی با پایتون (مقدماتی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی کتابسنجی با VOSviewer

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Google forms

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی پایگاه استنادی اسکوپوس

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ResearchGate برای محققین

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ Graph Convolution Network (GCN)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مقدماتی پرات (نرم افزار تحلیل گفتار)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

دکتر ماندانا نوربخش (هیات علمی دانشگاه الزهرا)

ویدئوی آموزشی

معرفی شبکه های اجتماعی علمی و نحوه عضویت و فعالیت در آنها

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ایجاد هویت مجازی (برند سازی شخصی) افراد

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

بازار یابی به کمک ایمیل Email Marketing

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

ساختن کلیپ های کوتاه از دستاوردهای پژوهشی و تهیه Layman Abstract

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

Excel solver

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای محمد سرگلی

ویدئوی آموزشی

Word2vec

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

بازی سازی با pygame

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

دوره مقدماتی matplot

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

جمعی از دانشجویان دانشگاه قم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی اکسل پیشرفته

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

مهندس فرشاد ملازینلی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فن ترجمه به روش چامسکی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

آموزش word برای پژوهشگران

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با scikitlearn

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی یادگیری عمیق (deep learning)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

دسته بندی متن با بردارهای پیش آموزش BERT

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ورد پرس مقدماتی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

مهندس فرشاد ملازینلی

ویدئوی آموزشی

مقدمه‌ای بر پردازش زبان طبیعیNLP

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی آشنایی با Semantic Scholar

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

تنظیم BERT برای دسته بندی متن

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

گرامر انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی فرآیند نوشتن مقاله مروری

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر نادر آل ابراهیم

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی مقاله نویسی ISI و IEEE (ویژه فنی و مهندسی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق محمدی(عضو هیات علمی جهاددانشگاهی دانشگاه علم و صنعت)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی ویراستاری متون فارسی (مقدماتی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر الهه وحیدی

ویدئوی آموزشی

مباحث پیشرفته یادگیری عمیق؛ شبکه های توجه گرافی (Graph Attention Networks)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار End Note در استناددهی مقالات و متون علمی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدجواد شایگان فرد

ویدئوی آموزشی

مکالمه روزمره انگلیسی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس صالح رضایی وحدتی

ویدئوی آموزشی

آموزش استفاده از وب آو ساینس (Web Of Science)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

فیلم آشنایی با نکات حقوقی و قراردادی ترجمه

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدرضا اربابی (رییس انجمن صنفی مترجمان)

ویدئوی آموزشی

فیلم آموزشی جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

سرکار خانم دکتر فاطمه عظیم زاده

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

ابزار مصور سازی سای ‌مگو

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

آموزش مقاله نویسی علمی اصیل پژوهشی ( Original Paper )

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

تاثیر پاندمی کووید-19 بر منابع مالی و انسانی بخش سلامت

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

دکتر محسن بیاتی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رییس مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت)، دکتر سجاد دلاوری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

ویدئوی آموزشی

کاربرد نرم افزار MAXQDA در تحلیل مطالعات کیفی (پیشرفته)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

روش تحقیق کیفی و آموزش استفاده از نرم افزار MAXQDA (مقدماتی)

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر مژگان فردید (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود)

ویدئوی آموزشی

آشنایی با مفاهیم و اصول روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی منتظری (استاد پژوهش پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آشنایی و فعالیت حرفه ای در لینکدین

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

سرکار خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

اصول و روش های نمونه گیری در پژوهش های حوزه سلامت

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی اصغر حائری مهریزی (عضو هیات علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

Variational Graph Auto-Encoder

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر عبدالصمد کرامت فر

ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی

مصورسازی هم آیندی کلیدواژگان

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

تبدیل پی دی اف (PDF) به ورد ( Word )

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

ویدئوی آموزشی

چگونه مقاله مان را به مجلات بین المللی ارسال کنیم؟

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی

ویدئوی آموزشی

اقتصاد سبز و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر رضا شریعت (دکترای کارآفرینی، سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

مشاغل آینده و مهارت های نوین کارآفرینانه ( بازارهای کار نوین و ضرورت بازطراحی نظام های آموزشی مهارتی )

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مسلم خانی (کارشناس عالی کارآفرینی، مدیرکل تحقیقات،آموزش و ترویج وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

اقتصاد مراقبتی، فرصت‌ ها و مشاغل

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر سالار ارزیده (معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی سازمان علوم پزشکی تهران، پزشک)

ویدئوی آموزشی

فرصت‌ ها و نیازهای مشاغل آینده با رشد اینترنت اشیاء

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمد قیصری (دکترای مدیریت کسب و کار (تحول دیجیتال)، مدیر محصولات اینترنت اشیا شرکت مبین نت

ویدئوی آموزشی

بازاریابی، فروش و تولید محتوا، فرصت‌ ها و مشاغل

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس محمدرضا آذین (کارشناس ارشد بازاریابی و رئیس آموزش فروش برند اسنوا و نویسنده کتاب مدل‌های درآمدی با رویکرد بازار ایران )

ویدئوی آموزشی

رایانش ابری و کلان داده‌ ها

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر مرتضی سرگلزایی جوان ( مدرس، کارشناس و مشاور حوزه تجارت الکترونیک، رایانش ابری و کلان داده)

ویدئوی آموزشی

هوش مصنوعی و آینده مشاغل

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای سیدمهدی خلیق رضوی

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل در صنعت بازی‌ های ویدیویی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای محمدرضا محمدنژاد (دکترای هوش مصنوعی چند رسانه ای، بازی، عملکرد، ECS)

ویدئوی آموزشی

آینده امنیت سایبری و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای افشین صندوقدار (عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، دانشجوی دکترای هوش مصنوعی و رباتیک)

ویدئوی آموزشی

بازاریابی سبز و تأثیر آن بر مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا سموری (مدیر گروه کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی جهاددانشگاهی گیلان)

ویدئوی آموزشی

جایگاه نوآوری باز در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای حسین بختیاری (دانشجوی دکترای فناوری، صاحبنظر در نوآوری باز و توسعه کسب و کار)

ویدئوی آموزشی

ویژگی‌ های مشاغل در عصرهای مختلف (گذشته، حال، آینده )

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس علیرضا شانه چی

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه منابع انسانی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محمدرضا سپهری (دکترای مدیریت دولتی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی)

ویدئوی آموزشی

تاثیر هوش تجاری بر آینده مشاغل و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس مرتضی حاجی پور (کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، متخصص هوش تجاری)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت متأثر از هوش مصنوعی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی بخت همت (دکترای کامپیوتر، مهندسی نرم افزار)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل آموزش و آموزش مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای سیدعزیز آشنا (معاون آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران)

ویدئوی آموزشی

آینده و کسب و کار

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمید هاشمی (دکترای مدیریت گردشگری، معاون پژوهش و فناوری سازمان جهاددانشگاهی تهران)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه شیلات و آبزیان

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر رضا فیض بخش (فوق دکترای اقتصاد و مدیریت شیلات و آبزیان، فوق دکترای کسب و کار و تجارت)

ویدئوی آموزشی

مسئولیت پذیری و کارآفرینی اجتماعی در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر بهرام ستاری (دکترای کارآفرینی بین المللی، رئیس کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه مواد پیشرفته

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر مژده عزیزی (دکترای مهندسی مواد و متالوژی، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

فرصت‌ های کارآفرینانه در کسب و کارهای آینده ایران

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر جواد سخدری (دکترای کارآفرینی، مدیر مرکز تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی)

ویدئوی آموزشی

عصر مجازی، چهارمین موج تغییر در جامعه

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

پروفسور علی اکبر جلالی (فوق دکترای برق، استاد دانشگاه مریلند آمریکا)

ویدئوی آموزشی

متاورس و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس عظیم ربیع زاده (دانش آموخته MBA برندسازی)

ویدئوی آموزشی

حکمرانی فناوری اطلاعات ( فرصت های اشتغال حال و آینده )

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس عبداله تقی پور (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، عضو هیات علمی جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

تجاری سازی و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس محسن دیندار (فعال اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، رئیس گروه تجاری سازی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

ویدئوی آموزشی

شهرهای آینده، بستری برای ظهور مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس سیروس دشتی (مدیر کل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

نیروی کار، فرهنگ و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر غلامرضا قجاوند (دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل IT و IT در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مهندس فرشاد اسماعیلیان (بنیانگذار و مدیرعامل شرکت دانش بنیان هاست ایران)

ویدئوی آموزشی

سواد دیجیتال و بازاریابی محصول در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا عظیمی (دکتری مدیریت بازرگانی، مشاور بازاریابی اینترنتی و کسب و کار)

ویدئوی آموزشی

آینده ارزهای دیجیتال و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای مجید بذرافشان

ویدئوی آموزشی

مشاغل آینده و نوآوری در حوزه پزشکی

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر علی صادق تبار (مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل حوزه بیوالکترومغناطیس و مشاغل مرتبط

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر زینب شنکایی

ویدئوی آموزشی

دانشگاه ها و مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر محسن طاهری

ویدئوی آموزشی

انرژی های تجدیدپذیر و چشم انداز کسب و کارهای مرتبط در آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای پروفسور محمود جورابیان (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

ویدئوی آموزشی

جایگاه صنایع خلاق و فرهنگی در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای حسین بختیاری (دانشجوی دکترای فناوری، معاون فناوری پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی)

ویدئوی آموزشی

نوآوری باز در کسب و کارهای آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حسن مرکزی (دکترای کارآفرینی، مشاور مدل های کسب و کار و نوآوری باز)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و فناوری های حوزه مطبوعات

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری (مدیر گروه مطالعات آینده علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور)

ویدئوی آموزشی

نقش NFT ها در متاورس و آینده مشاغل

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر احسان بیگ زاده (دکترای مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ، عضو شورای فناوری اطلاعات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه سلامت

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر رضا شاهین فر

ویدئوی آموزشی

هوش مصنوعی و بینایی کامپیوتری در مشاغل آینده

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

آقای دکتر حمیدرضا صادق محمدی (دکترای رشته برق – مخابرات، معاون آموزشی و پژوهش پژوهشکده برق)

ویدئوی آموزشی

آینده مشاغل و مشاغل آینده حوزه رسانه

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم دکتر طاهره ایوبی (دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر رسانه)

ویدئوی آموزشی

ساخت رزومه با ابزارهای آنلاین

زمان

اسفند

1401

 

مدرس

خانم محدثه رفیعی