نسخه جدید سایت SID.ir

تماس با ما

    مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (Scientific Information Database)
    نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
    تلفن و دورنگار: 44265002 - 4 الی 44265001
    صندوق پستی: 1454-14515حوزه فعالیت بخش فعالیت نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی ایمیل
1

ریاست

ریاست

خانم عظیم‌زاده

رئیس

44265001-4

101

-

2

خانم محبت‌پور

مسئول دفتر

101

-

3

روابط عمومی

-

کارشناس روابط عمومی

113

info@sid.ir
3

-

خانم مصطفائی

کارشناس هماهنگی

125

coordinator@sid.ir
5

اداره پشتیبانی

آقای دادرسی

مدیر اداره پشتیبانی و عامل ناظر مالی

105

-

6

خانم صادقی

کارشناس امور اداری

106

-

7

معاونت توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

معاونت توسعه بانک‌ها و خدمات تخصصی

آقای مشیدی

معاون

44265001-4

101

-

8

اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

آقای وزوایی

مدیر اداره تأمین منابع علمی و مدیریت دانش

111

journals@sid.ir
9

آقایان گل‌آبادی و شجاعیان - خانم حجازی

کارشناسان نشریات علمی پژوهشی

107 - 108

journals@sid.ir
10

اداره پروژه یابی خدمات تخصصی

آقای اعلمی

کارشناس همایش های علمی و طرح های پژوهشی - تبلیغات

109

conf@sid.ir - adv@sid.ir
11

خانم ابراهیمی

کارشناس کارگاه‌های آموزشی - پشتیبانی سامانه مترجمی STRS

119

workshop@sid.ir strs@sid.ir
12

آقای سرگلی

کارشناس نشریات تخصصی و پشتیبانی سامانه ویراستاری STES

114

prj@sid.ir stes@sid.ir
13

اداره ورود اطلاعات

-

اداره ورود اطلاعات

120

-

14

معاونت مهندسی و فناوری اطلاعات

اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

آقای حمزه‌لو

مدیر اداره نرم‌افزار و پشتیبانی سرویس‌ها

44265001-4

104

sidir@sid.ir
15

آقای ملازینلی

کارشناس سخت‌افزار

118

-

16

آقای سعیدآبادی

کارشناس نرم‌افزار

122

-

17

اداره تحلیل دادگان

آقای کرامت‌فر

مدیر اداره تحلیل دادگان

116

dataanalytics@sid.ir
18

خانم رفیعی

کارشناس تحلیل دادگان

115

dataanalytics@sid.ir