نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نوع شناسی نوآوری های هوش مصنوعی در محیط های اقتصادی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شیخ شعاعی حمزه*
 
 *دانشگاه شهید بهشتی / دانشگاه آزاد قم
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي مديريت، گردشگري و تکنولوژي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت دانشگاه آزاد انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 3
 
چکیده: 
عرصه موضوعات و نظرات بیان شده در خصوص هوش مصنوعی، به قدری گسترده است که نیاز به شفافسازی در خصوص اصول اساسی، فرصتها و چالشهایی که ایجاد میکند، احساس میشود. برای این منظور در پژوهش حاضر، یک نمای کلی از شش بخش سازنده هوش مصنوعی ارائه می شود: داده های ساخت یافته، داده های بدون ساختار، پیش فرآیندها، فرآیندهای اصلی، پایگاه دانش، و اطلاعات خروجی ارزشمند. سپس یک نوع شناسی، به عنوان ابزار تحلیلی برای مدیران درگیر با استقرار هوش مصنوعی در صنایع ارائه میشود. این نوع شناسی، به بررسی تأثیر نوآوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی از دو دیدگاه مرزهای نوآوری و تأثیر آنها بر توانمندیهای سازمانی میپردازد. دیدگاه نخست، به تفاوت بین نوآوری محصول (که بر تولیدات شرکتها تأثیر می گذار) و نوآوری فرآیند (که بر عملیات شرکتها تأثیر می گذار) میپردازد. دیدگاه دوم، نوآوری را به عنوان تقویت کننده و یا ویرانگر توانمندی توصیف می کند. به این معنی که نوآوری، دانش و مهارتهای موجود را افزایش داده و یا از بین میبرد. این چارچوب به مدیران صنایع امکان می دهد تا بازارها و فرصت های موجود و یا تهدیدات ناشی از آن ها را ارزیابی کرده و زمینه و ساختار ارزشمندی را برای تصمیم گیری های راهبردی مرتبط با آنها ایجاد کنند.
 
کلید واژه: هوش مصنوعی,یادگیری ماشین,نوآوری ویرانگر,توسعه محصول,سیاستگذاری راهبردی,آگاهی موقعیتی
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 17   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی