نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش مشتری محور ارزش نام تجاری مکان از دیدگاه دیپلماسی عمومی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شیخ شعاعی حمزه*
 
 *دانشگاه شهید بهشتی
 
عنوان همایش: کنفرانس بين المللي مديريت، گردشگري و تکنولوژي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با مشارکت دانشگاه آزاد انجمن ها و مجامع علمی
زمان:  1400دوره 3
 
چکیده: 
کمبود یک ابزار برای اندازه گیری اثربخشی برندسازی و ارزش نام تجاری مکان، به درستی احساس می شود. پژوهش حاضر از طریق بررسی و ارائه ابزار ارزشیابی کمی و مشتری محور نام تجاری مکان، به ارتقاء روابط بین المللی و دیپلماسی عمومی در منطقه سیستان بین ایران و افغانستان کمک می کند. ارتقاء سطح مناسبات تجاری بین دو یا چند مکان در تراز بین المللی، در ابتدا مستلزم سنجش ارزش موجود آنهاست. برای این منظور، در این مطالعه از بحث گروهی متمرکز، مصاحبه عمیق و دو مرحله پرسشنامه برای توسعه و اعتبار بخشیدن به ابزار اندازه گیری ارزش مشتری محور نام تجاری مکان استفاده می شود. از تجزیه و تحلیل عاملی اکتشافی بر روی 216 پرسشنامه و سپس از تحلیل عاملی تاییدی بر روی 463 پرسشنامه استفاده شد. سازه مفهومی ارائه شده شامل چهار متغیر برتری نام تجاری مکان، کیفیت درک شده، تعامل با نام تجاری مکان و وفاداری به نام تجاری می باشد.
 
کلید واژه: برندسازی مکان,دیپلماسی عمومی,ارزش مشتری محور نام تجاری مکان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی