کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقد و بررسي جايگاه حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران با نگاهي به منشور حقوق شهروندي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طاهري محسن*
 
 *گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي، سمنان، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي تبيين حقوق شهروندي
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: جهاددانشگاهي آذربايجان غربي
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

امروزه مفهوم شهروندي به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي شود و شهروند به عنوان عضو يک جامعه سياسي فردي است که داراي حقوق و وظايفي در ارتباط با اين عضويت مي باشد. توجه به حقوق شهروندي در هر جامعه اي باعث قوام، مشروعيت و استمرار نظام سياسي حاکم را فراهم خواهند آورد. اين حقوق داراي ابعاد مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضائي مي باشد و چگونگي کميت و کيفيت بهره مندي از آن در هر جامعه از شاخصه هاي توسعه و از مولفه هاي حکمراني خوب مي باشد.
امروزه در جامعه ايران اسلامي، شناسايي حقوق شهروندان در متن قانون اساسي و ساير قوانين، را بايد گامي اساسي در پيشرفت و توسعه اجتماعي ارزيابي کرد. در اين مقاله سعي خواهيم داشت با نگاهي آسيب شناسانه به نقد و بررسي جايگاه و حدود حقوق شهروندي در نظام حقوقي موجود بپردازيم. در اين خصوص ابتدا جايگاه حقوق شهروندي را در قانون اساسي و سپس قانون احترام به آزاديهاي مشروع شهروندان و دستورالعمل اجرايي بند
15 آن مورد تبيين قرار خواهيم داد. در انتها نگارنده سعي دارد به نقد و بررسي منشور حقوق شهروندي به عنوان يکي از جديدترين مصوبات در حيطه حقوق شهروندي بپردازد. در مجموع قوانين و مصوبات موجود در زمينه حقوق شهروندي ايران، حاوي نکات مثبت و منفي زيادي است و مي توانيم آنها را گامي در جهت تثبيت ايده شهروندي در دوران معاصر به حساب آوريم؛ اما نمي توان آنها را اقدامي جامع براي تضمين حقوق شهروندي و تشريح جزئياتي که کليات آن در قانون اساسي بيان شده، محسوب داشت. نگارنده در هر قسمت ضمن نقد و بررسي قوانين موجود سعي کرده در انتها پيشنهاداتي را نيز ارائه کرده باشد.

 
کلید واژه: نقد، حقوق شهروندي، نظام حقوقي، قانون اساسي، قانون عادي، منشور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 2092   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی