نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رفتار افراد در خرید آنلاین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اميدبخش احسان*
 
 *گروه مديريت فناوري اطلاعات، دانشکده مديريت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

محيط تجارت الکترونيک که مبتني بر اينترنت است، اين امکان را به مشتريان مي دهد تا براي جستجوي اطلاعات و خريد کالا و خدمات از طريق ارتباط مستقيم با فروشگاه هاي اينترنتي اقدام کنند. بايد خاطر نشان کرد که خريد به صورت اينترنتي بر اساس تجربه واقعي از خريد کالا نيست، بلکه بر اساس ظواهري مانند تصوير، شکل، اطلاعات کيفي و تبليغات از کالا استوار است. لذا با توجه به عدم لمس کالا، قبول خريد اينترنتي و انجام آن تا حد زيادي به ارتباطات مصرف کننده و چگونگي تعامل افراد با کامپيوتر بستگي دارد. بعلاوه، ويژگي هايي نظير ارائه اطلاعات، راهنمايي و هدايت و انجام سفارش ها در يک وسيله خريد دو سويه و تعاملي به عنوان عامل مهمي در ايجاد اعتماد به تجارت الکترونيک نسبت به فروش سنتي در نظر گرفته شده است. با توجه به موارد بيان شده هدف اين پژوهش تاثير عوامل رواني بر رفتار مشتريان در خريدهاي آنلاين مي باشد. بدين منظور يک فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي طراحي که در اين فرضيه ها متغيرهاي تجربه خريد، سن و اعتماد و اطمينان متغير مستقل و رفتار مشتريان در تکرار خريد متغير وابسته مي باشد. پژوهش حاضر در سال 1395 در شهر تهران انجام شده است و فرضيه ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي) مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج فرضيه اصلي پژوهش حاکي از تاثير مثبت و معنادار بين تاثير عوامل رواني بر رفتار مشتريان در خريد آنلاين مي باشد همچنين براي فرضيه هاي فرعي نتايج حاکي از تاثير مثبت و معنادار بين تجربه خريد و اعتماد و اطمينان با تکرار خريد و تاثير منفي و معنادار بين سن و خريد آنلاين توسط مشتريان مي باشد.

 
کلید واژه: اعتماد و اطمينان، تجربه خريد، خريد آنلاين، رفتار خريدار، عوامل رواني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1051   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی