test SID Scientific Information Database
پژوهشکده گياهان دارويي back
close

تاریخچه: پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي در مهر ماه 1377 آغاز به كار نمود و در سال 1380 به عنوان مركز تحقيقات گياهان دارويي جهاددانشگاهي مورد تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت. در حال حاضر اين پژوهشكده با اعضاء هيأت علمي و كارشناسان متعددی در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد در چهار گروه پژوهشي، و یک مركز خدمات تخصصي در زمينه‌هاي مطالعاتی مرتبط از قبیل شناسایی، کشت و به زراعی، بیوتکنولوژی، آناليز مواد موثره گیاهی، فرمولاسيون و توليد فرآورده هاي دارويي گياهي و گياهان دارويي فعاليت دارد.

توانمندی ها: جمع آوری، شناسایی و ارزیابی گونه هاي ارزشمند گياهان دارويي كشور، تولید بذر، کشت و پرورش گیاهان دارویی، شناسايي، استانداردسازي و فرمولاسيون فرآورده‌هاي طبيعي بر پايه مستندات طب سنتي و مدرن و توليد نيمه‌صنعتي تركيبات طبيعي و نيمه‌سنتتيك، پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني داروهاي گياهي، بهينه‌سازي روشهاي ريزازديادي گياهان دارويي از طريق كشت بافت و توليد متابوليت هاي ثانويه از طريق كشت سلول.

آدرس: كيلومتر 55 آزادراه تهران قزوين بلوار كاوش مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي

شماره تماس: 026-34764010-18

فکس: 026-34764010-18

نشانی الکترونیکی: contact@imp.ac.ir

تارگاه: www.IMP.ac.ir

نام: رضا

نام خانوادگی: حاجی آقایی

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: معاون پژوهشی

سمت: معاون پژوهشی

نام: حسنعلی

نام خانوادگی: نقدی بادی

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- زراعت

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: رئیس پژوهشکده

سمت: رئیس پژوهشکده

کشت و توسعه گیاهان دارویی

فارماکوگنوزی و داروسازی

فارماکولوژی و طب کاربردی

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

مقالات:
 • معرفی گیاهان دارویی پر مصرف شهرستان دشتستان در استان بوشهر با تاکید بر کاربرد سنتی. فصلنامه گياهان دارويي 1392؛ شماره 46 (دوره دوم): 85-105.
 • بررسی اثر کودهای شیمیایی فسفاته و بیولوژیک بر شاخص‎های رشدی ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط مختلف رطوبتی. مجله علمی کشاورزی ( تولیدات گیاهی) 1392؛ 36 جلد (1): 79-88.
 • شاخص های رشد و مراحل فنولوژیکی ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ زمستانه در کرج. پژوهش و سازندگی (نشریه زراعت) 1392؛ شماره 99 : 81-90.
 • پاسخ عملکرد کمی و كيفي گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) به كاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره. فصلنامه گياهان دارويي 1392؛ شماره 46 (دوره دوم): 25-38.
 • اثر سطوح مختلف زئولیت بر رشد و میزان ژل تولیدی در گیاه دارویی آلوئه‎ورا (Aloe vera L.).در شرایط مختلف آبیاری، فصلنامه گياهان دارويي، 1392؛ 48: 72-81
 • مروری بر گیاه دارویی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)، فصلنامه گياهان دارويي، 1392؛ 46: 1-12.
 • . بررسی اثر عصاره هاي قطبی و غیرقطبی ژل برگ گیاه صبرزرد بر فعالیت آنزیم هاي آلفا آمیلاز و آلفا گلوکوزیداز در محیط برون تنی . فصلنامه گیاهان دارویی. 1392؛ 12(48): 162-171.
 • مقایسه روش های مختلف عصاره گیری برای بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاه مرزنگوش. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد . 1392؛ 21(6): 693-704.
 • تأثیر رایحه اسطوخودوس بر میزان اضطراب ناشی از کارگذاري آي یودي. فصلنامه گیاهان دارویی. 1392؛ 12(46): 60-65.
 • بررسی اثر سیلی مارین بر میزان مقاومت به انسولین و سطح لیپید های خون در فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع 2 فصلنامه گیاهان دارویی. 1392؛ 12(46): 170-175.
 • مطالعات فارماکولوژیک در گیاه درمانی آکنه و بیماري هاي عفونی پوست: یک مرور نظام مند. فصلنامه گیاهان دارویی. 1392؛12(48): 13-24.
 • مروري تحليلي بر خشخاش ايراني (papaver bracteatum L) به عنوان يك گياه دارويي بومي و اقتصادي. فصلنامه گياهان دارويي 1392.، 12(4): 1-12.
 • مقايسه كارايي نشانگر RAPD و Modified RAPD در تعيين تنوع ژنتيكي و فتوشيميايي بين جمعيت هاي مختلف گياه رازيانه (Foeniculum vulgar). فصلنامه گياهان دارويي 1392.، 12 (4): 40- 53.
 • مروري سيستماتيك بر كاربرد گياه (Ginkgo biloba) در درمان اوتيسم. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(42): 15-1.
 • اثر عصاره اتانولي گياه اسكروفولاريا استرياتا (Scrophularia striata) بر درد در رت ها ي نر. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(42): 119-113.
 • بررسي اثر پاپاورين بر فرآيند گلايكه شدن آلبومين سرم انساني. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11( 42 ): 97-86 .
 • ارزیابی برخی جمعیتهای گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) با استفاده ازخصوصیات آگرومورفولوژیکی و ترکیبات غالب اسانس. فنآوری تولیدات گیاهی 2012؛ 11(1):13-1.
 • گياهان دارويي مورد استفاده در درمان بيمار يهاي غي رعفوني پوست: يك مرور نظام مند. . فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 54- 25.
 • . فیلوژنی بخش Hololeuce Bunge از جنس گون(Astragalus L.) و گونه‎های مرتبط با آن بر اساس صفات ریخت‎شناسی در ایران. تاکسونومی و بیوسیستماتیک .1391؛ (12)4: 52-43
 • بررسی اثرات تلقیح سویه‎های مختلف Bradyrhizobium japonicum بر گره‎بندی و عملکرد کمی و کیفی بذر سویا (Glycine max (L.) Merr). نشریه زراعت (پژوهش و سازندگی) 1391؛ شماره 94: 6-1.
 • معرفي گياهان دارويي پر مصرف در طب سنتي منطقه شرق مازندران. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 175- 164.
 • بررسی تاثیر کلسیم بر فعالیت ضد اکسایشی و میزان ترکیبات فنولیک در گیاه گاوزبان (Borago officinalis L.) . فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 100- 108.
 • تغييرات مورفولوژيك، زراعي و فيتوشيميايي گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تأثير كودهاي زيستي و شيميايي. فصلنامه گياهان دارويي 1391: 11(ویژه‎نامه 9)؛ 156-145.
 • افزايش تبديل هيوسيامين به اسكوپولامين در گياهان اتوتتراپلوئيد پايدار بذرالبنج مصري. فصلنامه گياهان دارويي 1391: 11(ویژه‎نامه 9)؛ 67-57.
 • ارزيابي فعاليت آنتي‎راديكالي عصاره پنيرك (Malva sylvestris L.) و كاربرد آن در سامانه روغن. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(42): 97-86.
 • تأثير باكتر ي‎هاي محرك رشد بر جوانه‎زني و رشد گياهچه اسفرزه در دماهاي متفاوت. فصلنامه گياهان دارويي 1391: 11(ویژه‎نامه 9)؛ 115-104.
 • واکنش فیتوشیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به تیمارهای هیدروالکلی متانول و اتانول. فصلنامه داروهای گیاهی 1391؛ (1)25:21-3.
 • اثر کودهای زیستی بر رشد و عملکرد کمی گیاه سنای هندی (Cassia angustifolia Vahl.) در شرایط آب و هوایی کرج . فصلنامه داروهای گیاهی 1391: (1)3؛1-6.
 • تغييرات كمي و كيفي روغن و صفات مرفولوژيك كدو طبي (Cucurbita pepo L.) تحت تيمارهاي مختلف كاشت. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 220-112.
 • مطالعه اتنوبوتانيكي گياهان دارويي شهرستان كازرون: شناسايي، پراكنش و مصارف سنتي. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(42): 178-163.
 • مروري بر خواص فارماكولوژيكي و خصوصيات زراعي گياه دارويي سناي هندي (Cassia angustifolia vahl.). فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(ویژه‎نامه 9): 12-1.
 • ارزيابي عملكرد فيتوشيميايي گياه آويشن باغي (Thymus vulgaris L.) تحت محلول‎پاشي هيدروالكل‎ها. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 139-130.
 • تعيين مهمترين اجزاي عملكرد روغن و دانه در دو ژنوتيپ گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum Gaetrn.) بر مبناي تجزيه عليت و رگرسيون. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 85-78.
 • تكثير سريع گياه دارويي به ليمو از طريق كشت درون شيشه اي (L. Lippia citriodora). فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(42): 153-145.
 • بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي گل راعي Hypericum perforatum L.)) مناطق مختلف ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي AFLP. فصلنامه گياهان دارويي 1391؛11(44):69-62.
 • تغييرات بيوسنتز تريگونلين تحت تأثير تركيبات نيتروژنه در كشت ريشه‎هاي مويين شنبليله ايراني (Trigonella foenum-graecum L.) . فصلنامه گياهان دارويي 1391؛ 11(44): 135-128.
 • اثر ضد درد روغن زيتون در موش هاي كوچك آزمايشگاهي. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛4: 59-52.
 • بررسی اجزای اسانس، محتوی فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گل راعی (Hypericum Perforatum L) جمع آوری شده از شمال ایران. فصلنامه گياهان دارويي ،ويژه نامه شماره8 1390؛8: 226-218.
 • بررسي نقش برخي عناصر غذايي مهم بر توليد بنه و ميزان كلشي سين در گياه در شرايط بدون خاك. نشريه علوم باغباني 1390؛25(4): 433-425
 • اثرات محافظت كبدي عصاره زرشك بر مسموميت ناشي از تيمار با تترا كلريد كربن. مجله پزشكي كوثر 1390؛16(3): 173-169.
 • بررسي اثرمحافظتي عصاره برگ درخت گردو در مسموميت كبدي ناشي از تتراكلريد كربن درموش صحرايي نر بالغ. مجله پژوهش در پزشكي 1390؛2: 92-87.
 • مروري سيستماتيك بر تأثير گياهان دارويي در درد پس از برش سزارين و برش پرينه. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(40): 16-1.
 • بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه Asperula glomerata در دو رويشگاه البرز . فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره7. 1390؛7: 147-142 .
 • بررسي اثر عصاره اسطوخودوس بر تكثير لنفوسيتي و سايتوكاين فاكتور نكروزدهنده تومورآلفا. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(38): 147-142.
 • اثر حشره‌کشی اسانس مریم‌گلی‌کبیر(Salvia sclarea) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) و شپشه آرد (Tribolium confusum). فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره7. 1390؛7: 33-25.
 • شناسايي تركيب هاي شيميايي اسانس اندام هاي هوايي گياه داروييBidens bipinnnata. فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 1390؛3: 494-487 .
 • شناسايي و تعيين مقدار آلكالوئيدهاي مختلف گونه Atropa belladona Lindl از نقاط مختلف ایران به روش كروماتوگرافي گازي (GC). فصلنامه داروهای گیاهی 1390؛3: 210-203.
 • تاثیر تنش شوری بر اجزای عملکرد و روغن بذر ماریتیغال Silybum marianum L Gaetrn. فصلنامه داروهای گیاهی 1390؛2: 93-89.
 • تعيين مقدار آلكالوییدهای مختلف گونه Palaver bracteatum Lindl جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران به روش HPLC. فصلنامه داروهای گیاهی 1390؛1 :43-39.
 • تاثیر کاربرد متانول و اتانول بر عملکرد گیاه دارویی سرخارگل Echinaceae purpurea L در منطقه کرج. فصلنامه داروهای گیاهی 1390؛2 :128-121.
 • ارزیابی فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس (Lavendula angustifolia) در سامانه روغن خام سویا. فصلنامه گياهان دارويي ،ويژه نامه شماره8. 1390؛8: 140-127.
 • آلکالویید تریگونلین، یک متابولیت دارویی ارزشمند گیاهی. فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره8. 1390؛8 :29-12.
 • تاثیر محرک های زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria recuita L.). فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره8. 1390؛8 :207-195.
 • تغییرات میزان کروسین، پیکروسین و سافرانال و ویژگی های زراعی زعفران Crocus sativus L تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفره. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(40): 68-58.
 • پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) به کاربرد کودهای زیستی و کود اوره. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(40): 118-107.
 • اثرات بازدارنده عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی خارخسک (Tribulus terrestris L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های سلمه تره، تاج خروس، چسبک و یولاف وحشی. فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره7. 1390؛7: 165-155.
 • مروری بر مارچوبه (Asparagus officinalis L) به عنوان یک گیاه دارویی چند منظوره. فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره.7. 1390؛7 :13- 1.
 • اثر ضد‌قارچی اسانس مورت بر کاندیدیازیس دهانی در رت‌های ایمنوساپرس. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(38): 116- 102.
 • تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه شیرازی (Matricaria recutita L). فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(38) :46- 38.
 • بررسی اثر تراکم بر دگرآسیبی گندم رقم نیک نژاد و برخی از گونه های علف هرز با استفاده از روش هم ارز کده آگار. مجله به زراعی کشاورزی 1390؛12(1):57-49 .
 • بررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی بیوتیپ های جمعیت پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L) کرج با استفاده از روش های آماری چند متغیره. مجله زیست شناسی ایران 1390 ؛24(2):‌ 292-282.
 • بررسی اثر زمان کاشت بر برهم کنش آللوپاتی گندم (Triticum aestivum L) و برخی از گونه های علف هرز با استفاده از روش هم ارز کده آگار. نشريه پژوهشهاي زراعي ايران 2011؛9(2):166-158.
 • .بررسي اثر دارچين بر سطح گلوكز خون، در بيماران ديابتی نوع 2، يك مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور . فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره8. 1390؛ (8): 263 -258.
 • بررسی اثر عصاره‌های مختلف دانه گیاه خارمریم Gaertn).Silybum marianum L)، بر فعاليت آنزیم‌های آلفا گلوکزیداز و آلفا آمیلاز در محيط برون تني. فصلنامه گياهان دارويي، ويژه نامه شماره8. 1390؛(8) : 247-239
 • گياهان دارويي مورد استفاده در درمان بيماري هاي روماتولوژيك يك مرور نظام مند. فصلنامه گياهان دارويي ، ويژه نامه شماره8. 1390؛(8): 56-30.
 • مروری بر اثرات فارماكولوژيك گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa foetida)يك مقاله مروري نظام مند. فصلنامه گياهان دارويي1390؛10(40):25-17.
 • بررسي تاثير فرآوري با سركه و آب نمك بر سميت و خاصيت ضدديابتي عصاره ميوه حنظل (Citrullus colocynthis Schrad.) در موش صحرايي. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛10(40):123-119.
 • اثر روغن دانه گياه سياه دانه(Nigella sativa L)بر سطح ليپيدهاي خون داوطلبان سالم يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور. فصلنامه گياهان دارويي. 1390 ؛10(40):138-133.
 • ارزيابي اثر كرم سيليمارين در ضايعات ناشي از اشعه ماورا بنفش بر پوست خوكچه هندي با بهره‌گيري از يافته‌هاي باليني و هيستوپاتولوژيك 1389؛جلد 11 شماره 2 :98-87.
 • نگاهي به پوشش گياهي ارتفاعات سياهلان. مجله زيست شناسي ايران، 1389؛ جلد 23 شماره 3.
 • بررسی اثرات عصاره ریحان بر میزان آپوپتوزیس بافت رحم در موش‌های صحرایی تحت تاثیر در میدان‌های الکترومغناطیسی. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 160-155.
 • بهینه‌سازی روش استخراج ماده اولیه دارویی هیوسین از گیاه بذرالبنج. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 95-87.
 • بررسي تاثیر زنجبیل Zingiber officinale R. بر دختران مبتلا به دیسمنوره اولیه. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 86-81.
 • ارزيابي خصوصیات گیاه‌شناسی و بازده و اجزاي اسانس اکوتیپ‌هاي آويشن كرماني (Thymus carmanicus Jalas) در ایران. . فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 65-57.
 • مقايسه اثرات ضدهليکوباکترپيلوري ريشه شيرين‌بيان جمع‌آوري شده از رويشگاه‌هاي مختلف ايران. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 47-43.
 • مروري بر گياهان دارويي مورد استفاده در درمان چاقي و اضافه وزن. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 36: 23-1.
 • بررسی و مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی چند گونه گیاهی بومی مازندران. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 34: 183-177.
 • تاثیر تجویز پیش درمانی با عصاره‌های گیاهان بومادران زرد (Achillea santolina) و سنبله (Stachys athorecalyx) بر روند التهاب حاد ناشی از CFA در موش‌های صحرایی نر. ). فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 34: 176-165.
 • مطالعه اثربخشی محلول موضعی آرنبيا( ( Arnebia euchroma (Royle)I. M. Johnstدر درمان آکنه ولگاريس (Acne vulgaris). فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 34: 155-156.
 • اثرات ضددیابتی عصاره متانلی برگ گیاه گردو (Juglans regia) بر رت‌های دیابتی شده توسط آلوکسان مونوهیدرات. فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 34: 149-142.
 • مروري بر خواص درماني و فيتوشيميايي شنبليله (Fenugreek). فصلنامه گياهان دارويي 1390؛ 34: 17-1.
 • بررسي اثر ضدميكروبي عصاره تام و فراكسيون‌هاي گياه Geum kokanicum. 1388؛30: 151-145.
 • تاثير كود شيميايي و زيستي نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي زعفران (Crocus sativus L.) . 1388؛30: 109-98.
 • بررسي فعاليت آنتي اكسيداني اسانس شويد (Anethum graveolens) در روغن سويا و مقايسه‌ي آن با آنتي اكسيدان‌هاي شيميايي. 1388؛30: 83-71.
 • تغييرات كمي و كيفي اندام هوايي گياه گاوزبان در اثر محلول‌پاشي نيترات كلسيم. 1388؛32: 144-138.
 • بررسي خواص پياز بر اسپرماتوژنز در موش‌هاي صحرايي ديابتيك شده توسط استرپتوزوسين. 1388؛32: 161-153.
 • بررسي تركيبات اسانس و اثرات ضد ميكروبي گياه Thymus caucaicus . 1388؛32: 137-132.
 • بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گياه آويشن شيرازي و نايسين به تنهايي و تركيبي با يكديگر بر عليه ليستريا مونوسيتوژن در آبگوشت قلب- مغز. 1388؛32: 131-120.
 • مروري بر خواص فارماكولوژيك رزين كندر (Gum olibanum) . فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛32: 9-1.
 • مروري بر كاربرد گياه زردچوبه (Curcuma longa L.) در طب سنتي و مدرن. فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛33: 11-1.
 • مروري بر تكنيك‌هاي نوين در توليد آلكالوئيدهاي تروپاني. فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛33: 164-149.
 • مطالعه اثرات استعمال خواركي سيلي مارين (عصاره گياه خار مريم) بر تغييرات ناشي از تابش پرتوي فرابنفش بر پوست خوكچه هندي. فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛33: 148-138.
 • اثرات بازدارنده عصاره آبي اسپند (Peganum harmala L.) و سلمه تره (Chenopodium album L.) . فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛ 33: 127-116.
 • بررسي اثرات درماني پياز بر روي رفتار جنسي در موش‌هاي صحرايي تحت درمان با داروي لاموتريژن. فلصنامه‌گياهان دارويي. 1388؛ 33: 57-49.
 • ريشه‌هاي مويين منبعي براي توليد تركيبات باارزش دارويي. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 29: 13 - 1.
 • اثرات ضدهليكوبا كتر پيلوري عصاره متانولي برخي گونه‌هاي جنس Melia , Stachys. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 28: 80 - 74.
 • اثر برگ گياه زيتون Olea europaea L بر افزايش انسولين ترشح شده با واسطه گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده از پانكراس رت . فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 28: 46 - 38.
 • مروري سيستماتيك بر فارماكولوژي زعفران و مواد موثره آن. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 28: 27-1.
 • مطالعه اثر شربت عصاره برگ سنا Cassia angustifolia Vahl بر فعاليت كبد و كليه در موش صحرايي با استفاده از يافته‌هاي بيوشيميايي. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 27: 122- 115.
 • بررسي اثر عصاره ميوه گياه دارويي خارخاسك بر قند خون در موش صحرايي ديابتي. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 26: 92-85 .
 • بررسي اثر درماني عصاره بذر گياه خارمريم بر كاهش قند خون بيماران ديابتي نوع دوم كانديد انسولين درماني مراجعه كننده به كلينيك غدد بيمارستان بقيه ا... (عج) در سال 84-85. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 26 : 84-79.
 • بررسي پاراكلينيكي عصاره اتانولي Achillea milleflium L بومادران بر الكترو كارديو گرام، آنزيم‌هاي قلبي والكتروليت‌هاي سرم گوسفند. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 26 : 69 -63 .
 • بررسي كشت درون شيشه‌اي گياه «ژينكو بيلوبا» Ginkgo biloba L از طريق كشت بافت ريز نمونه‌هاي مختلف. . فصلنامه گياهان دارويي. 1387؛ 29: 156 - 172
 • بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني اسانس گياه آويشن شيرازي Zataria multiflora Boiss در روغن سويا. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 28: 56- 68
 • تغييرات ميزان اسانس و عملكرد گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثير تراكم و كود نيتروژن فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 27: 70-60
 • تاثير پودر پسته وحشي بر فعاليت آنزيم فسفاتيدات فسفوهيدرولاز و پروفيل چربي‌هاي خون موش صحرايي. فصلنامه گياهان دارويي 1387؛ 26 : 78-70.
 • مروري بر گياه گاوزبان (گياه دارويي با ارزش و غني از گامالينولنيك اسيد). مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 24 (پائيز 86): 13-1
 • عوامل موثر بر بازده استخراج روغنهاي فرار از گياهان معطر دارويي توسط تقطير با بخار آب. مجله علمي – پژوهشي Iranian Chemical Engineering Journal 1386؛ سال ششم. شماره سي ام، 19-22.
 • بررسي فرايند استخراج روغنهاي فرار ازگياه رزماري به روش تقطير با بخار آب. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 24 (پائيز 86): 110-101.
 • بررسي اثر ميوه كاكتوس (Opuntia ficus-india L.) بر غلظت گلوكز خون در موش صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ شماره 25، 71-78.
 • بررسي تاثير حرارت روي فعاليت آنتي راديكالي اسانس گياهان آويشن، مرزه و ميخك توسط روش 2 و 2- دي فنيل 1- پيكريل هيذرازيل. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 22 (بهار 86): 63-54
 • بررسي تركيب‌هاي شيميايي و خواص ضد ميكروبي اسانس حاصل از گياه آويشن تالشي (Thymus trautvetteri Klokov&Desj.-Shost.). مجله علمي – پژوهشي مجله پزشكي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛23 (تابستان 86): 88-80.
 • بررسي تركيبات شيميائي و خواص ضدميكروبي اسانس حاصل از گياه آويشن تالشي. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 25 (زمستان 86): 92-85.
 • اثر عصار‌ه‌ الكلي فلفل سياه، قرمز و آويشن شيرازي بر مهار آنزيم DNase استافيلوكوكوس اورئوس. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 24 (پائيز 86): 21-17.
 • بررسي اثر آب ميوه و روغن دانه انار بر تراز ليپيدهاي سرم خون و پيشرفت آترواسکلروز در خرگوش هاي هايپرکلسترولمي. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 25 (زمستان 86): 104-93.
 • اثر جبيبرليك اسيد و سرمادهي بر جوانه زني بذر آنغوزه و خفتگي بذر آنغوزه. مجله علمي – پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 1386؛ 3 (جلد 33): 404-391.
 • بررسي اثرات سميت سلولي دو گونه گياهي از جنس گل ابريشم (Coesalpinia). مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 25 (زمستان 86): 67-60.
 • بررسي مقايسه‌اي و افتراقي گونه‌هاي گل ساعتي (Passiflora incarnate L و Passiflora caerulea L) در گياه خام و فرآورده‌هاي مرتبط. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 23 (تابستان 86):71-65.
 • مطالعات اثرات تجويز خوراكي عصاره گياه خارمريم بر تغييرات بافتي و بيوشيميايي ناشي از افلاتوكسين در طيور گوشتي. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 24 (پائيز 86): 92-100
 • بررسي اثرات مصرف موضعي عصاره گياه خارمريم بر تغييرات ناشي از تابش پرتو فرابنفش بر پوست خوكچه هندي. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 23 (تابستان 86):89-96.
 • بررسي تاثير عصاره هندوانه تلخ Citrullus colocynthis (Schrad) بر پيشگيري و درمان ديابت القائ شده به وسيله استرپتوزوتوسين در موش صحرايي. مجله علمي – پژوهشي مجله پزشكي كوثر 1386؛ 1 (12): 20-14.
 • کاربرد دارویی گياهان بومي منطقه الموت قزوين ( خانواده‌هاي Lamiaceae و Rosaceae ) طي سالهاي 1385-1386. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 24 (پائيز 86): 84-74.
 • اثر عصار‌ه‌هاي سير و هل بر روي خواص مورفولوژي و فيزيولوژي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سييلين (MRSA) و سودوموناس آئروجينوزا. مجله علمي – پژوهشي فصلنامه گياهان داروئي 1386؛ 25 (زمستان 86): 38-29.
 • Antibacterial activity of alcoholic extracts of two clematis L. (ranunculaceae) species from Iran. Journal of Medicinal Plant 2013; 13(49): 39- 45.
 • Toxicity, antifeedant, egg hatchability and adult emergence effect of Piper nigrum L. and jatropha curcas L. extracts against rice moth, corcyra cephalonica (stainton). Journal of Medicinal Plant Research 2013; 7(18): 1255-1262.
 • Quantification of isoquinoline alkaloids content in stem of celandine (chelidonium majus) from North of Iran. International Journal of Agronomy and Plant Production 2013; 4 (8): 2039-2045.
 • Determination of volatile oil constituents in root and shoot of (Moringa peregrine Forssk.) fiori in saline soil. Journal of Medicinal Plant 2013; 13(49): 87-96.
 • Phytochemical variation in lemon verbena (lippia citriodora H.B.K.) plantlets affected by propagation methods and soil type. Journal of Medicinal Plant 2013; 13(49): 54-68.
 • A review on pharmacological, cultivation and biotechnology aspects of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn). Journal of Medicinal Plants 2013; 12(47): 19-37.
 • A new species of clematis L. (ranunculaceae) from iran. Phytotaxa 2013; 162(2): 99-106.
 • Morphological, physiological, cytological and phytochemical studies in diploid and colchicine-induced tetraploid plants of (Echinacea purpurea L.). Acta Physiologiae Plantarum 2013; 35(7): 2075-2083.
 • Clarifying the role of methanol and amino acids application on savory (Satureja hortensis L.). Annals of Biological Research 2013; 4(4): 190-195.
 • Effects of Exogenous Salicylic Acid Application on Growth, Metabolic Activities and Essential Oil Composition of Satureja khuzistanica Jamzad. Journal of Medicinal Plants Summer 2013; Volume 12, No.47: 70-82.
 • Essential Oil Compositions and Photosynthetic Pigments Content of Pelargonium graveolens in Response to Nanosilver Application. Journal of Medicinal Plants Winter 2014; Volume 13, No.49: 5-14.
 • A Comparative Study of Hypolipidemic Activities of the Extracts of Melissa officinalis and Berberis vulgaris in Rats. Journal of Medicinal Plants Summer 2013; Volume 12, No.47: 38-47.
 • Seed Alkaloids Content and Antioxidant Enzymes Activity in Black Henbane as Influenced by Ammonium Nitrate Application and Water Deficit Stress. Journal of Medicinal Plants Winter 2014; Volume 13, No.49: 75-86.
 • Effects of bio-stimulators and bio-fertilizers on morphological traits of basil (Ocimum bacilicum L.). Annals of Biological Research 2013; 4(5): 146-151.
 • Tyrosinase inhibitor and radical scavenger fractions and isolated compounds from aerial parts of Peucedanum knappii Bornm. Natural Product Research 2013; 27(10): 896-899.
 • Changes in essential oil composition and leaf traits of basil (Ocimum basilicum L.) affected by bio-stimulators/fertilizers application. Journal of Medicinal Plants 2013; 12(47): 83-92.
 • Granisetron as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: randomized double-blind placebo-controlled study. Journal of Psychiatric Research 2013; 47: 472-478.
 • Induction of apoptosis and G2/M cell cycle arrest by Scrophularia striata in a human leukaemia cell line. Cell Prolif. 2013; 46: 637–643.
 • Anti-aging effects of some selected Iranian folk medicinal herbs-biochemical evidences. Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2013; 16 (11): 1170-1180.
 • Antioxidant and neuroprotective effects of Scrophularia striata extract against oxidative stress-induced neurotoxicity. Cell Mol Neurobiol 2013; 33: 1135–1141.
 • Neuroprotective effect of total and sequential extract of Scrophularia striata Boiss. in rat cerebellar granule neurons following glutamate-induced neurotoxicity: an in-vitro study. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2013; 12 (2): 389-394.
 • Saffron a prototype example for evidence based herbal medicine. Journal of Medicinal Plants 2013; 12 (47): 1-7.
 • Analgesic effect and immunomodulation response on pro-inflammatory cytokines production by Scrophularia megalantha extract. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2013; 12 (6): 935-939.
 • Aspirin for treatment of lithium-associated sexual dysfunction in men: randomized double-blind placebo-controlled study. Bipolar Disorders 2013; 15: 650–656.
 • Coumarin compounds of Biebersteinia multifida roots show potential anxiolytic effects in mice. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 21 (51): 1-8.
 • Protective effects of Scrophularia striata in ovalbumin-induced mice asthma model. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 21 (56): 1-7.
 • Effect of Aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second degree burn wound healing. Complementary Medicine Journal 2013; 1: 67-78.
 • Anti-hyperglycemic effects of Vaccinium arctostaphylos L. fruit and leaf extracts in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Medicinal Plants 2013; 12 (45): 43-50.
 • Passionflower and sage for mental health. Journal of Medicinal Plants 2013; 12 (45): 1-6.
 • Inhibition of growth and induction of apoptosis in fibrosarcoma cell lines by Echinophora platyloba DC: in vitro analysis. Advances in Pharmacological Sciences 2013; 2013: 1-7.
 • Urease inhibitory activities of β-boswellic acid derivatives. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2013; 21 (2): 2-6.
 • Memantine add-on in moderate to severe obsessive-ompulsive disorder: randomized double-blind placebo-controlled study. Journal of Psychiatric Research 2013; 47: 175-180.
 • Inhibitory and cytotoxic activities of Salvia officinalis L. extract on human lymphoma and leukemia cells by induction of apoptosis. Advanced Pharmaceutical Bulletin 2013; 3(1): 51-55.
 • EPAC-STX interaction mau play a role in neurodevelopment/neurogenesis. Medical Hypotheses 2013; 81:216-218.
 • "Protective effect of hydroalcoholic olive leaf extract on experimental model of colitis in rat: involvement of nitrergic and opioidergic systems. Phytother. Res.2014;1-7 "
 • New biologic therapeutics for ulcerative colitis and crohn’s disease. Expert Opin. Biol. Ther. 2014; 14:583-600
 • Ovarian aging-like phenotype in the hyperandrogenism-induced murine model of polycystic ovary. Hindawi Publishing Corporation Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2014;1-10.
 • Morphology, drug release, antibacterial, cell proliferation, and histology studies of chamomile-loaded wound dressing mats based on electrospun nanofibrous poly(e-caprolactone)/polystyrene blends. Journal Of Biomedical Materialis Rreseachb:Applied 2013 ;1-11
 • Antioxidant and burn healing potential of Galium odoratum extracts. Research in Pharmaceutical Sciences. 2013; 8(3): 197-203.
 • Protective Effects of Vaccinium arctostaphylos L., Berberis thunbergii var. atropurpurea D.C., Elaeagnus angustifolia L. and Launea acanthodes O. Kuntze against indomethacin-induced gastric ulcers in rats. Journal of Medicinal Plants. 2013; 12(47): 62-69.
 • Effects of Nigella sativa L. seed oil in type II diabetic patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Medicinal Plants. 2013;12(47):93-99.
 • The hypoglycemic effect of Juglans regia leaves aqueous extract in diabetic patients: a first human trial. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2014; 22:1-5.
 • Effects of Juglans regia L. leaf extract on hyperglycemia and lipid profiles intypetwodiabeticpatients: A randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial. Journal of Ethnopharmacology 2014; 152: 451-456.
 • Determination of phenolic compounds in pinus eldarica by HPLC. Journal of Medicinal Plants 2014; 13(49):23-34.
 • Immune phenomena in neonates of women with depression during pregnancy :a case-control study .The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2103; 26: 608-610.
 • Improved glycemic control and lipid profile in hyperlipidemic type 2 diabetic patients consuming Salvia officinalis L. leaf extract: A randomized placebo. controlled clinical trial. Complementary Therapies in Medicine 2013; 21: 441-446.
 • Improved glycemic control in patients with advanced type 2diabetes mellitus taking Urtica dioica leaf extract: A randomized double-blind placebo-controlled Clinical Trial. Clin. Lab. 2013; 59: 1071-1076.
 • Blood pressure lowering effect of Nigella sativa L. seed oil in healthy volunteers: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytother. Res. 2013; 27: 1849-1853.
 • Capparis spinosa L. (Caper) fruit extract in treatment of type 2 diabetic patients: A randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Complementary Therapies in Medicine 2013; 21: 447-452.
 • Asafoetida (Heeng): the well known Medicinal condiment of India & Iran. Herbal technology industry 2013. 10(04):1-8.
 • Seed germination and dormancy breaking techniques for Ducrosia Anethifolia (DC). Trakia Journal of Science 2013 1: 82-8887.
 • Determination of cardinal germination temperatures of two ecotypes of thymus daenensis subsp. Daenensis Seed science & Technology 2014. 42:28-35.
 • over-expression effect of gene encoding 3 - htdroxy-3-Methylglutaryl-CoA reductsae on production of Taxol in Ira Hazel (corylus avellana). Journal of Medicinal plants 2013, 12(47):100-110.
 • Diallel analysis of physiologic indicators of drought tolerance in bread wheat (Triticum aestivum). Agricultural communications 2014. 2(1):1-7.
 • Phytochemical, agronomical and morphological responses of Pot marigold (Calendula officinalis L.) to foliar application of bio-stimulators(bioactive amino acid compounds). Journal of Medicinal plants. 2013, 12(47):48-61.
 • Acomparative study of Anti-Candida activity and phenolic contents of the calluses from Lythrum salicaria L. in different Treatments. Appl biochem biotechnol. 2013, 170:176-184.
 • "Zingiber Officinale Alters 3,4-methylenedioxymethamphetamine-Induced Neurotoxicity in Rat Brain. CELL JOURNAL(Yakhteh) 2012;14(3):177-184."
 • Two Main Tropane Alkaloids Variations of Black Henbane Hyoscyamus niger) Under PGPRs Inoculation and Water Deficit Stress Induction at Flowering Stage. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):29-42.
 • "Anti-hyperglycemic Effects of Vaccinium arctostaphylos L. Fruit and Leaf Extracts in Alloxan-Induced Diabetic Rats. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):43-50."
 • Effects of Pinus eldarica Medw. Nut Extract on Blood Glucose and Cholesterol Levels in Hypercholesterolemic Alloxan-induced Diabetic Rats. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):68-74.
 • Evaluation of Anti-nociceptive and Anti-inflammatory Activities of Novel Chalcone Derivatives. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2013;12(supplement):149-155.
 • A placebo-controlled study of the modafinil added to risperidone in chronic schizophrenia. Psycopharmacology 2012;220(3):591-598.
 • Comparative Chemical Composition and Antioxidant Properties of the Essential Oils and Aromatic Water from Teucrium persicum Boiss. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2012;11(2):573-581.
 • Inhibition of Pro-inflammatory Cytokines by Ethyl acetate Extract of Scrophularia striata. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2012;11(6):893-897.
 • Inhibitory and Cytotoxic Activities of Salvia Officinalis L. Extract on Human Lymphoma and Leukemia Cells by Induction of Apoptosis. Advanced Pharmaceutical Bulletin 2013;3(1):51-55.
 • Benefit of Aloe vera and Matricaria recutita mixture in rat irritable bowel syndrome: Combination of antioxidant and spasmolytic effects. Chinese Journal Integrated Medicine 2012;18(12):1-9.
 • Memantine add-on in moderate to severe obsessive-ompulsive disorder: Randomized double-blind placebo-controlled study. journal of Psychiatric Research 2013;43:175-180.
 • Granisetron Adjunct to Fluvoxamine for Moderate to Severe Obsessive-Compulsive Disorder A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. CNS DRUGS 2012;26(10):883-892.
 • Evidence Based Herbal Medicine and Mental Health. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 43):1-8.
 • Inhibition of Growth and Induction of Apoptosis in Fibrosarcoma Cell Lines by Echinophora platyloba DC: In Vitro Analysis. Advances in Pharmacological Sciences 2013; 7:1-7.
 • Buspirone versus Methylphenidate in the Treatment of Children with Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder: Randomized Double-Blind Study. Acta Medica Iranica 2012; 50 (11): 723-728.
 • Total phenol, antioxidant and antibacterial activity of the essential oil and extracts of Ferulago angulata ssp. Angulata. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 43):80-89.
 • Screening of phytochemical from ethnomedicinal plants in Malaysia for use against toxigenic Aspergillus flavus. Journal of medicinal plant research 2012;6(42): 5464-5468.
 • preparation and performance evaluation of tetracycline hydrochloride loaded wound dressing mats based on electrospun nanofibrous poly (lactic acid) poly(e-caprolactone)blends. journal of applied polymer science 2012;124(5):4174-4183.
 • Antidepressants can treat inflammatory bowel disease through regulation of the nuclear factor-κB/nitric oxide pathway and inhibition of cytokine production: A hypothesis. world journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics 2012;3(6):83-85.
 • A comperhensive review of antibiotics in clinical trial for inflammatory bowel disease. International Journal of Pharmocology 2012;8(7):569-613.
 • urtica dioical.in treatment of patients with type 2 diabetes mellitus:A randomized double-blind placebo controlled clinical trial. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIO-SCIENCE 2012;1(5):533-542.
 • Effects of Silymarin on Cadmium-Induced Toxicity in Rats. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 43):90-96.
 • Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012;12(92):1-7.
 • Aloe vera Leaf Gel in Treatment of Advanced Type 2 Diabetes Mellitus Needing Insulin Therapy: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 43):19-27.
 • Evaluation of wound healing activities of kefir products. Burn 2012; 38:719-723.
 • Antioxidant Activity of Satureja hortensis L. Essential Oil and its Application in Safflower Oil. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):51-67.
 • Evaluation Antioxidant and Antimicrobial Effects of Cinnamon Essential Oil and Echinacea Extract in Kolompe. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):14-28.
 • Insecticidal Effects of Peppermint and Black Pepper Essential Oils against Rice Weevil, Sitophilus oryzae L. and Rice Moth, Corcyra cephalonica (St.) . Journal of Medicinal Plant 2012:11( 45):97-110.
 • Cytotoxicity and Antioxidant Activity of Five Plant Species of Solanaceae Family from Iran. Journal of Medicinal Plant 2012:11( 43):41-53.
 • Antioxidant and Antimicrobial Potential of Echinacea purpurea Extract and Its Effect on Extension of Cake Shelf Life. Journal of Medicinal Plant 2012: 11(43);28-40.
 • Application of Zataria multiflora Boiss. and Satureja hortensis L. Essential Oils as Two Natural Antioxidants in Mayonnaise Formulated with Linseed Oil. Journal of Medicinal Plant 2012: 11(43);69-79.
 • Biochemical and Growth Responses of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori to Different Sources and Levels of Salinity. Journal of Medicinal Plant 2012: 11(43);54-63.
 • Seed germination and dormancy breking trchniques for DUCROSIA. ANETHIFOLIA (DC.). Trakia Journal of Sciences 2013; No 1: 82-8..
 • Herbal Medicine in the Treatment of Attention-ficit/Hyperactivity Disorder. Journal of Medicinal Plants 2011;10(39):1-6.
 • Determination of Phenolics and Flavonoid Contents, Antioxidant Capacity and Major Flavonoids Structure in Teucrium perscicum Boiss. Journal of Animal and Veterinary Advances 2011;10(10): 1258-1261.
 • Evaluation of in vivo immune response activity and in vitro anti-cancer effect by Scrophularia megalantha. Journal of Medicinal Plants Research 2011;11: 2365-2368.
 • Chemical Composition of Essential Oil and Hydrolat of Geum iranicum Khatamaz. Journal of Animal and Veterinary Advances 2011;23:29-34.
 • Seed Germination And Dormancy Breaking In Dorema AmmoniacumD. Medicinal Plant. 2012;1:9-15.
 • Isolation and identification of Eurotium species from contaminated rice by morphology and DNA sequencing. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 2011;1:97-102.
 • A review on bioactive compounds isolated from plants against plant pathogenic fungi. Journal of Medicinal Plants Research 2011;5(30):6584-6589.
 • Molecular identification of Aspegillus and Eurotium species isolated from rice and their toxin - producing ability. Microbiology 2011;80(5):720-727.
 • Warm Stratification and Chemical Treatments Overcome the Dormancy and Promotes Germination of Colchicum kotschyi Boiss Seeds under in Vitro Condition. Notulae Scientia Biologicae 2011;3(2):104-107.
 • Antinociceptive and anti-inflammatory effects of olive oil (Olea europeae L.) in mice. Pharmaceutical Biology 2011;(3):1-6.
 • A double-blind placebo controlled of Ginkgo biloba added of Risperidone in patients with autistic disorders. Child Psychiatry Hum Dev 2012;(6).
 • Herbal Medicine in the Treatment of Alzheimer’s Disease. Journal of Medicinal Plants 2012;11(41):1-7.
 • Cytotoxicty and antioxidant activities of 23 plant species belong to Leguminosae family. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2012;1:295-302.
 • Production of Functional Cooked Sausage by Mentha piperita Essential Oil as a Natural Antioxidant and Antimicrobial Material. Journal of Medicinal Plants 2012;11(41):46-57.
 • The Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Lippia citriodora Essential Oil. Journal of Medicinal Plants 2011;10(39):65-75.
 • The Study of Morphological Characteristics of St. John’s Wort (Hypericum perforatum L.) Populations in Iran’s Natural Habitats. Journal of Medicinal Plants 2011;10(39):49-64.
 • Sterols and flavonoids of Lomatopodium staurophyllum. Journal of Medicinal Plants 2011;10(39):43-48.
 • Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils as Two Natural Antioxidants. Journal of Medicinal Plants 2012;11(41):8-21.
 • Cytotoxic activity of Lythrum salicaria L. Research Journal of Biological Sciences 2011;6(2):55-57.
 • Reversal of Resistance in MRSA Strains by Thymus kotschyanus Essential Oil. Journal of Essential Oil Bearing Plants 2011;14(6) :684-692.
 • Introdution some of the medicinal plants species with the most traditional usage in Alamut region. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2012;11(1):185-194.
 • Physical and chemical variabilities among domestic Iranian fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds. Asian Journal of Plant Sciences 2011;10(6):323-330.
 • Effects of environmental factors and methanol on germination and emergence of Persian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) African Journal of Agricultural Research 2011;6(19):4632-4641.
 • On the benefit of whey-cultured Lactobacillus casei in murine colitis. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY . 2011;62(3):341-346.
 • Herbs and herbal preparations for glycemic control in diabetes mellitus (a systematic review). Journal of Medicinal Plants Research 2011;(16)5:3846-3855.
 • The Protective Effect of Medicinal Herbs Extracts Including Cynara scolymus L., Cichorium intybus L. Taraxacum officinal L. and Berberis vulgaris L. in Single and in Combination Form in CCl4 Induced Rat Liver Toxicity. Journal of Medicinal Plants 2012;11(41):78-85.
 • Blood Glucose Lowering Effects of Nigella Sativa L. Seeds Oil in Healthy Volunteers: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. Journal of Medicinal Plants 2011;10(39):90-94.
 • Effects of butternut squash extract on dentate gyrus cell proliferation and spatial learning in male adult rats. Neural Regeneration Research 2011;6(24):1855-1859.
 • High Copper and Low Zinc Serum Levels in Iranian Patients with Multiple Sclerosis. Clin. Lab. 2012;58:161-164.
 • Use and Attitude on Herbal Medicine in a Group of Pregnant Women in Tehran. Journal of Medicinal Plants 2012;11(41):22-33.
 • Anti-hyperglycemic and Anti-hypercholesterolemic Effects of Aloe vera Leaf Gel in Hyperlipidemic Type 2 Diabetic Patients: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Clinical Trial. Planta Medica 2012;78:311-316.
 • Cynara scolymus L. in treatment of hypercholesterolemic type 2 diabetic patients: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Journal of Medicinal Plants 2011;11(41):58-65.
 • Anti-hyperglycemic effects of saffron and its active constituents, crocin and safranal, in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Medicinal Plants 2011; 10(39):82-89.
 • Immunomodulatory effects of saffron:a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial. Phytotherapy Research 2011; 25:1801–1805.
 • Herbal medicine in the treatment of premenstrual syndromes, Jornal of medicinl Plants, 2011, 1(50): 10-50.
 • Chemical Compositions of Essential Oils of Artemisia dracunculus L. and Endemic Matricaria chamomilla L. and an Evaluatio of their Antioxidative Effects, J.Agr.Sci.Tach, 2011, 13: 79-88.
 • Gagea alexii (Liliaceae), a new record from subnival zone of southern Iran with key and notes on sect. Incrustatae. Pak.J.Bot, 2010, 42: 67-77.
 • Physiological and phytochemical response to drought stress of German chamomile (Matricaria recutita L.). Plant physiology and biochemistry, 2011, 49: 201-207.
 • Wound healing effect of Rosemary and Chamomile combination in ra. Pharmacologyonline, 2010, 3: 139-145.
 • Evaluating potential of borage (Borago officinalis L.) in bioremediation of saline soil. African journal of biotechnology, 10(2): 146-153.
 • Flavones and rosmarinic acid from Salvia limbata. Natural product research, 2010, Vol.24.No.20: 1902-1906.
 • On the benefit of Teucrium in murine colitis through improvement of toxic inflammatory mediators, Human and experimental toxicology, 2010, 29(4): 287-295.
 • Seasonal variation in the chemical composition, antioxidant activity and total phenolic content of Tucrium persicum Boiss. essential oils, Research journal sciences, 2010, 5(7):492-498.
 • Anti-Hyperlipidemic and Anti-Atherosclerotic Activities of Silymarins from Cultivated and Wild Plants of Silybum marianum L. with Different Content of Flavonolignans. Iranian journal of pharmacology & therafeutics, 2010,9: 63-67.
 • Chemical composition of essential oils in Zataria multiflora Boiss. from different parts of Iran and their radical scavenging and antimicrobial activity, Food and chemical toxicology, 2010, 48: 1562-1567.
 • Determination of Azithromycin in Biological Samples by LLLME Combined with LC. Chromatographia,2010, 72: 731-735.
 • Effect of nano-silver and silver nitrate on seed Abscission of borage Plant, Journal of Medicinal Plants, 2011, 5(2): 171-175.
 • Achillea santolina reduces serum interlukin-6 level and hyperalgesia during complete Freund's adjuant-induced inflammation in male Wistar rats. Journal of Chinese Integrative medicine, 2010, Vol.3.No.12: 1180-1186.
 • Analgesic effects of methanolic extracts of the leaf or root of Moringa oleifera on complete Freund's adjuant-induced arthritis in rats, Journal of Chinese Integrative medicine, 2011, Vol.9.No.2: 216-223.
 • Double-blind, placebo-controlled trial of risperidone plus topiramate in children with autistic disorder. Progress in neuro-psychopharmacology and biological psychiatry, 2010, 34(7): 1269-1272.
 • Amantadine versus methylphenidate in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: a randomized, double-blind trial. Human psychopharmacology, 2010, 25(7-8): 560-565.
 • Tropical medicinal plant extracts against rice weevil, Sitophilus oryzae L. Journal of Medicinal Plants Reserch, 2011, 5(2): 259-265.
 • Sildenafil adjunctive therapy to risperidone in the treatment of the negative symptoms of schizophrenia: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Psychopharmacology, 2011, 213(4): 809-815.
 • Role of the methanolic extracts of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia on apomorphine induced ejaculation in male Wistar rat . Journal of Medicinal PlantsResearch. 2010, Vo l4(11): 1073-1080.
 • Seed germination and dormancy breaking in dorema ammoniacum d., an endangered medicinal plant. Trakia journal of sciences. 2011, No 3: 20-29.
 • Effect of various treatments on seed germination and dormancy breaking in ferula assa foetida L.(asafetida), a threa tened medicinal herb.Trakia journal of sciences . 2010, 26(26): 48-48.
 • A new annual species of Senecio (Compositae-Senecionea) from subnival zone of southern Iran with comments on phytogeographical aspects of the area. Comp Newsi. 2010, 48:43-47.
 • An Investigation on the Antioxidant Activities of Hyssopus officinalis L. and Echinacea purpurea L. Plant Extracts in Oil Model System. Journal of Medicinal Plants. 2011, 10(37): 61-72.
 • Antioxidant Activity of some Medicinal Species using FRAP Assay. Journal of Medicinal Plants. 2011, 10(37): 54-60.
 • Tryptophan and Sterols from Salvia limbata. Journal of Medicinal Plants. 2011, 10(37):41-47.
 • The Effects of Cynara scolymus L. Leaf and Cichorium intybus L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats. Journal of Medicinal Plants. 2011, 10(37): 33-40.
 • A Review on Biology, Cultivation and Biotechnology of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) as a Valuable Medicinal Plant andMultipurpose. Journal of Medicinal Plants. 2011, 10(37): 6-247.
 • Study the Effects of Oral Administration of Silymarin in Preventing Consequences of Ethanol on Liver during Pregnancy. . Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 143-150.
 • Effect of Heat Treatment on Chemical Composition and Antioxidant Property of Thymus daenensis Essential Oil. Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 129-138.
 • Effects of Danae racemosa on Testosterone Hormone in Experimental Diabetic Rats. . Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 114-119.
 • Zingiber officinale Protective Effects on Gentamicin’s Toxicity on Sperm in Rats. Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 93- 98.
 • Cytotoxic Effects of Essential Oils and Extracts of some Mentha species on Vero, Hela and Hep2 Cell Lines. Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 88-92.
 • Simultaneous Determination of Preservatives (Sodium Benzoate and Potassium Sorbate) in Soft Drinks and Herbal Extracts Using High-performance Liquid Chromatography (HPLC). Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 80-87
 • Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production. Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 33-50.
 • Review on Iranian Medicinal Plants with Antioxidant Properties. Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 19-32.
 • Bioengineering of Important Secondary Metabolites and Metabolic Pathways in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Journal of Medicinal Plants Research. 2010; Vol.9,No.35: 1-18.
 • Flavonoids, cinnamic acid and phenyl propanoid from aerial parts of Scrophularia striata, Pharmaceutical Biology,2010,48(3):333-336.
 • Evaluation of Nano-formulated Silymarin on Guinea Pig Skin. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6.
 • Treatment Effects of Ginger Rhizome & Carrot seed on Diabetic Nephropathy in Rat. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6.
 • Study of Hypoglycemic Action of Juglans regia Leaves Methanolic Extract and its Mechanism. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6.
 • Application of Conventional and New Biotechnological Approaches for Improving of Morphinane Alkaloids Production. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6.
 • "The Anti-inflammatory and Anti-viral Effects of an Ethnic Medicine: Glycyrrhizin. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6. "
 • The Effects of Taraxacum officinale L. and Berberis vulgaris L. Root Extracts on Carbon Tetrachloride Induced Liver Toxicity in Rats. Journal of Medicinal Plants,2010 Supplement No. 6.
 • Fatty acid composition of canola (Brassica napus L.), as affected by agronomical, genotypic and environmental parameter, Comptes Rendus Biologies,2010,33:248-254.
 • in the Treatment of patients with Abnormal Uterine Bleeding A Pilot Clinical Trial. Phytotherapy Research, 2009, 23:1411-1414.
 • Chemical composition of the essential oils of Stachys athorecalyx C.Koch. and Stachys sylvatica L. from Iran, Chemistry of Natural Compounds, 2009, 45 (5), pp. 742-744.
 • Anti-inflammatory and anti–hyperalgesic activities of Stachys athorecalyx extracts on CFA-induced inflammation, Journal of Medicinal Plants Research Vol. 3(5), pp. 368-376, May, 2009.
 • Chemical Compounds of Essensial oil and Antibacterial Effects of Thymus caucasicus, Journal of Medicinal Plants, 2009, 8 (32), pp. 132-137.
 • A 22-week, multicenter, randomized, double-blind controlled trial of Crocus sativus in the treatment of mild-to-moderate Alzheimer's disease , Psychopharmacology , 2010, 207 (4), pp. 637-643.
 • Double-blind placebo controlled trial of pentoxifylline added to risperidone: Effects on aberrant behavior in children with autism, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 2010, 34 (1), pp. 32-36.
 • Ginkgo biloba for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in children and adolescents: A double blind, randomized controlled trial, Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry , 2010, 34 (1), pp. 76-80
 • The effect of mirtazapine adds on therapy to risperidone in the treatment of schizophrenia: A double-blind randomized placebo-controlled trial, Schizophrenia Research, 2010, 116 (2-3), pp. 101-106
 • In vitro antimicrobial and antioxidant properties of Smyrnium cordifolium boiss. (Umbelliferae) extract , Asian Journal of Plant Sciences 2010, 9 (2), pp. 99-103.
 • Callus induction and plant regeneration in Ferula assa- foetida L. (Asafetida), an endangered medicinal plant, Trakia Journal of Sciences, 2010, 8 (1), pp 11-18.
 • Phenolic Compounds from Peucedanum ruthenicum M. Bieb. Iranian Journal of Pharmaceuticol Reseorch 2009; 8(1): 71-75.
 • Suppression of nitric oxide production in activated murine peritoneal macrophages in vitro and ex vivo by Scrophularia striata ethanolic extract . Journal of Ethnopharmacology 2009; 124:166-169.
 • Study on Chemical Composition of Essential oil and Anti-oxidant and Anti Microbial Properties of Artemisis haussknechtii. Journal of Medicinal Plants 2009; 31: 132-141.
 • Effects of Ginger on Spermatogenesis in Streptozotocin- induced Diabetic Rat., . Journal of Medicinal Plants 2009; 31:118-124.
 • Effects Danae racemosa on Spermatogenesis Rat. Journal of Medicinal Plants 2009; 31:87-92.
 • The Essential Oils of Tanacetum pinnatum Boiss. A Composite Herbs Growing Wild in Iran. Journal of Medicinal Plants 2009; 31: 44-57.
 • A Review on Medicinal Plants Used in Animal Models and Clinical Trials concerning Drug Addiction. Journal of Medicinal Plants 2009; 31: 1-13.
 • A12-weed, double-blind, placebo-controlled trial of donepeil adjunctive treatment to risperidone in chronic and stable schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Bioloical Psychiatry. *32(2008); 1810-1815.
 • Effect of ritanserin, a 5HT2A/2C antagonis, on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind randomied placebo-controlled study. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Bioloical Psychiatry. * 32 (2008); 1879-1883.
 • Antifungal and Antibacteria Activities of Pentanema divaricatum and Its Active Constituent. Verlag der Zeitschrift fur Naturforschung. *2008; 649-652
 • 1-Methyl Malate from B erberis integerrima Fruits Enhances the Antibacterial Activity of Ampicillin Against Staphylococcus aureus. Phytotherapy Research Phytother. Res. *2009;
 • Phenolic Compounds from Peucedanum ruthenicum M. Bieb. Iranian Journall of Pharmaceutical Research *2009; 8(1) : 71-75.
 • Comparison of the Essential Oil Composition of Stachys trinervis Aitch.& Hemsl. And Stachys subaphylla Rech.F. journal of Essential oil Bearina Plants *2008; 11(4): 406-412.
 • Comparison of the antioxidant activity and total phenolic contents in some Stachys species. African Journal of Biotechnology. *2008; 8(6): 1143-1147.
 • Somatic Embryogenesis of Ferula assa-foetida. Journal of Science University of Tehran.* 2008; 33(4): 15-23.
 • Protective Effects of Quercetin on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rat. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 47-54.
 • The Effect of Silybum marianum L. Seed Extract (Silymarin) on Galactose Induced Cataract Formation in Rats. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 25-30.
 • Effects of Saffron and its Active Constituents, Crocin and Safranal, on Prevention of Indomethacin Induced Gastric Ulcers in Diabetic and Nondiabetic Rats. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 16-28.
 • Evaluation Effects of Quercetin on Liver Apoptosis Streptozotocin-induced Diabetic Rat. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 1-9.
 • Antifungal Activity of Dried Extracts of Anise Pimpinell anisum L and Star anise Illicum verum Hook f Against Dermatophyte and Saprophyte Fungi. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 10-15
 • Antioxidant Activity and Chemical Characterization of Essential Oil of Bunium persicum. Plant Foods Hum Nutr. *2008.
 • Effects of soil tillage, canola (Brassica napus L.) cultivars and planting date on canola yied, and oil and some biological and physical properties of soil. Archives of agronomy and soil Science. * 2008; 54:2, 175-188.
 • Relations pluie pollinique- Vegetation Sur un transect foret-steppe dans le parc national du Golestan, nord- est de 1Iran. ecologia mediterranea. * 2008; 34: 35-52.
 • A new specles of ferula ( Umbelliferae) From Southern Iran. Edinburgh Journal Of Botany* 2008; 65(3): 425-431.
 • Phylogenetic analysis of nrDNA ITS sequences reveals relationships within five groups of Iranian Apiaceae subfamily Apioideae. Taxon *2008; 57(2): 383-401.
 • A new species of the Lathyrus L. (Papilionaceae) Form Iran. Iran.Journ.Bot. 2008; 14(1): 7-9.
 • Biochemical and Antioxidant Responses of Borage Seedlings in Saline Environments. Journal of Medicinal Plants 2009; Supplement No.5: 31-41
 • Purification of paclitaxel isolated from taxus baccata L. cell culture by microwave - assisted extraction and two - dimensional liquid chromatography. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2007; 31:382-394.
 • To investigate the effect of citrullus colocynthis (schrad) fruit on oxidative stress parameters in type II diabetic patients. Focus on Alternative and Complementary Therapies 2008.
 • Study of dormancy-breaking of Madder seed (Rubia tinctorum). Seed Science & Technology 2007; 35: 739-743.
 • The effects of NaCl priming on salt tolerance in canola (Brassica napus) seedlings grown under saline conditions. Seed Science & Technology. 2007; 35: 754-759.
 • Essential oil of the root of tanacetum partenium(L.) schulz.bip. (asteraceae) from iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research. 2007; 6(4):291-293.
 • Deterioration of parabens in preserved mangesium hydroxide oral suspensions. Journal of Applied Sciences. 2007; 7(21):3322-3325.
 • Effect of soil tillage, canola (Brassica napus L.) cultivars and planting date on canola yield, oil and some biological and physical properties of soil. Archives of Agronomy and Soil Science. 2007; 54:175-188.
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • دستگاه غشایی تغلیظ کننده ژل آلوئه‎ورا در مقیاس صنعتی (1392)
 • معرفی گونه جدیدی از جنس کلماتیس از تیره آلاله در ایران (1392)
 • دستگاه همگن کننده ژل آلوئه‎ورا با دور بالا (1392)
 • فرایند تولید کنسانتره آلوئه ورا با غلظت X 10
 • تكثير سريع گياه انغوزه از طريق كشت بافت (1390)
 • خرد کن ژل آلوئه ورا با استفاده از فشار و تنش (1392)
 • تكثير سريع گياه به ليمو از طريق كشت بافت (1390)
 • فرمولاسيون كپسول داروي گياهي كبر با خواص كاهش سطح گلوكز خون در بيماران ديابتي نوع دوم (1390)
 • فرمولاسيون كپسول داروي گياهي صبرزرد با خواص كاهش سطح گلوكز خون در بيماران ديابتي نوع دوم (1390)
 • توليد (استخراج و خالص‌سازي) ماده اوليه دارويي هيوسين از گياه بذرالبنج (1389)
 • فرايند خالص سازي و شناسايي آلكالوييد 3-10-11-12-تترامتوكسي...كربالدهيد از گياه سورنجان به روش كروماتوگرافي (1389)
 • فرايند خالص سازي و شناسايي آلكالوييد 6-هيدروكسي ... از گياه سورنجان به روش كروماتوگرافي و كريستاليزاسيون (1389)
 • فرآيند خالص‌سازي كلشي‌سين از پياز گياه سورنجان (1389)
 • فرايند خالص سازي و شناسايي آلكالوييد 3-10-11-12-تترامتوكسي...كربالدهيد از گياه سورنجان بروش كروماتوگرافي (1389)
 • فرايند خالص سازي و شناسايي آلكالوييد 6-هيدروكسي ... از گياه سورنجان بروش كروماتوگرافي و كريستاليزاسيون (1389)
 • خالص سازي Nepitrin از گياه Scrophularia striata(1388)
 • فرايند شناسايي ساختار مولكولي 6تركيب دارويي از گياه چويل آذربايجاني (1387)
 • فرايند ساخت دو گياه دارويي با اثر ضد سرطاني از خانواده لگومينوزه (1387)
 • فرايند تعيين مقدار اختصاصي ماده موثره گياه شاتره گل‌ريز (1387)
 • فرايند توليد عصاره استاندارد دارويي ريشه ولرين (1387)
 • توليد سزكوئي لاكتوني با ساختارگوايانوليدي جديد از گياه مينا ي بوته‌اي (1387)
 • فرايند توليد داروي گياهي ضد قارچ (1387)
 • فرايند توليد داروي ضد سرطان از گياه سولانسه (1387)
 • فرايند ساخت داروي گياهي از گياه آويشن تالشي (1387)
 • فرايند ساخت داروي گياهي از گياه مرزه تالشي (1387)
 • فرمولاسيون كپسول داروي گياهي هندوانه ابوجهل با خواص كاهندگي قند خون در بيماران ديابتي نوع دوم (1387)
 • فرمولاسيون قرص داروي گياهي خارمريم با خواص كاهندگي قند خون در بيماران ديابتي نوع دوم (1387)
همایشها:
  اطلاعاتی موجود نمی باشد

تولید فرآورده های دارویی و معطر گیاهی

نام: موسی

نام خانوادگی: خانی

رشته تحصیلی: حشره شناسی کشاورزی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: khanimousa@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مریم

نام خانوادگی: اهوازی

رشته تحصیلی: زیست شناسی- علوم گیاهی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: maryame_ahvazi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مجید

نام خانوادگی: قربانی نهوجی

رشته تحصیلی: زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: m.gh.nahooji@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: نسرین

نام خانوادگی: قوامی

رشته تحصیلی: باغبانی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: nqavami@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد رضا

نام خانوادگی: دهقاني

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی -زراعت

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: Mdehghani1350@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: حسن

نام خانوادگی: فلاح حسینی

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: Huseini_fallah@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سعید

نام خانوادگی: کیانبخت

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: skianbakht@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: فرحناز

نام خانوادگی: خلیقی سیگارودی

رشته تحصیلی: فارماکوگنوزی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: f_kh_s@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: داراب

نام خانوادگی: یزدانی

رشته تحصیلی: بیماری شناسی گیاهی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: dayazdani@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمود

نام خانوادگی: هورمند

رشته تحصیلی: فارماکولوژی

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی: Hoormand@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: علی

نام خانوادگی: مهرآفرین

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- زراعت

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی: a.mehrafarin@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: لبافی حسین آبادی

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی: Mohammad1700@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: اردشير

نام خانوادگی: قادري

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی: Ardeshir582003@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سید مجيد

نام خانوادگی: توليت

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی

مقطع تحصیلی: دکتری

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: رضا

نام خانوادگی: غفارزادگان

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی- داروسازی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: Reza.ghafary@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد