test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد مرکز ملي ذخاير ژنتيکي و زيستي ايران back
close

تاریخچه: با توجه به اهمیت ذخایر ژنتیکی و زیستی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1386، با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهاددانشگاهی پایه گذاری گردید و هدف اصلی آن تأسیس مرکز ملی مرجع به منظور حفظ و به کارگیری ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور و حمایت از فعالیتهای صورت گرفته و ایجاد هماهنگی لازم است. در این راستا، این مرکز ضمن پشتیبانی از مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی، در تلاش است تا به مرکزی پیشتاز به منظور گردآوری، تکمیل، سامان دهی، استاندارد سازی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی برای توسعه دانش، فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سلامت و حفظ امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور تبدیل گردد. بانكها و بخشهاي مركز -بانك سلولهاي انساني و جانوري - بانك ميكروارگانيسم ها -بانك گياهي -بانك مولكولي -اداره پژوهشی - اداره خدمات تخصصي - اداره آموزش

توانمندی ها: "ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در زمینه (شناسايي، كنترل كيفي، تعيين هويت، نگهداری و..... رده های سلولی، میکروارگانیسمها و نمونه ها گیاهی) ارائه نمونه هاي زيستي( رده هاي سلولي، ميكروارگانيسم ها، نمونه هاي گياهي، اسانس و عصاره و...) برگزاری دوره های آموزشی و فن آموزی در حوزه بیولوژی و علوم زیستی مشاوره انجام پايان نامه هاي دانشجويي مشاوره هاي تخصصي در زمینه راه اندازی بانکهای زیستی

آدرس: تهران-خيابان سهروردي شمالي، خيابان هويزه غربي، خيابان يوسفي، خيابان نيكوقدم، پلاك 66 - صندوق پستي - 161- 15855

شماره تماس: 88525383

فکس: 88525384

نشانی الکترونیکی: info@ibrc.ir

تارگاه: www.ibrc.ir

نام: سید ابوالحسن

نام خانوادگی: شاهزاده فاضلی

رشته تحصیلی: ژنتیک مولکولی

مقطع تحصیلی: دكتري

سمت: رئیس

مقالات:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
همایشها:
  • اولین کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی-اسفند1390

نام: سیدابراهیم

نام خانوادگی: احمدی

رشته تحصیلی: علوم بهزیستی و توانبخشی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: ahmadi@ibrc.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: سجاد

نام خانوادگی: صاریخان

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی کشاورزی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: sarikhan@ibrc.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: الیاس

نام خانوادگی: آریاکیا

رشته تحصیلی: علوم باغبانی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: aryakia@ibrc.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: مهرشید

نام خانوادگی: ریاحی

رشته تحصیلی: زيست شناسی- گرايش سيستماتيک گياهي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: aryakia@ibrc.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: منصوره

نام خانوادگی: فرهنگ نیا

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: farhangnia@ibrc.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: لاله

نام خانوادگی: پارسا یگانه

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی کشاورزی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: la_yeganeh@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

    اطلاعاتی موجود نمی باشد