test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علم و فرهنگ back
close

تاریخچه: دانشگاه علم و فرهنگ در سومین دهه فعالیت خود و پس از توسعه کمی، نهادینه کردن آموزش‌های کیفی و ترویج پژوهش‌های کاربردی همگام با دانشگاه‌های پیشرفته جهان با هدف تربیت و تأمین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه در مسیر کارآفرینی حرکت می‌کند. جهاددانشگاهي براساس اهداف و وظايف مندرج در اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، فعاليت آموزشي خود را در حوزه آموزش عالي با تأسيس مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي در سال 1372 آغاز نمود و پس از فعاليت مستمر وكسب موفقيت‌هاي آموزشي و در پي احراز شرايط لازم، شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم در جلسه مورخ 1384/11/15با ارتقاي مؤسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي (تهران) به دانشگاه علم و فرهنگ موافقت قطعي به عمل آورد. در حال حاضر اين دانشگاه با داشتن تمامي اركان و نهادهاي اجرايي، شوراها و كميته‌هاي مصوب و مذكور در آيين‌نامه مديريت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي فعاليت مي‌نمايد. دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به نهاد جهاد دانشگاهی(ACECR) در قالب چهار معاونت «آموزشی»، «پژوهش و فناوری»، «فرهنگی» و «پشتیبانی» و پنج دانشکده «فنی و مهندسی»، «هنر و معماری»، «علوم انسانی»، «علوم گردشگری» و «علومو فناورى‌هاى نوین زیستى» فعالیت می‌کند و با بیش از 800 عضو هیات علمی و استاد مدعو، به حدود 9000 دانشجو، خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی ارائه می‌نماید. این دانشگاه با هدف توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور، در مسیر توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی گام برمی‌دارد و عهده‌دار ایجاد برنامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی است.

توانمندی ها: دانشگاه علم و فرهنگ وابسته به نهاد جهاد دانشگاهی(ACECR) در قالب چهار معاونت «آموزشی»، «پژوهش و فناوری»، «دانشجویی-فرهنگی» و «پشتیبانی» و پنج دانشکده «فنی و مهندسی»، «هنر و معماری»، «علوم انسانی»، «علوم گردشگری» و «علوم و فناورى‌هاى نوین زیستى» فعالیت می‌کند و با 800 عضو هیات علمی و استاد مدعو، به بیش از 9000 دانشجو، خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی ارائه می‌نماید. این دانشگاه با هدف توسعه همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور، در مسیر توسعه علمی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی گام برمی‌دارد و عهده‌دار ایجاد برنامه‌های همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در سطح بین‌المللی است.

آدرس: تهران- بلوار اشرفي اصفهاني - نرسيده به پل همت - خيابان قموشي - خيابان بهار - ص پ 871 - 13145

شماره تماس: 021-44238171-5

فکس: 021-44214750

نشانی الکترونیکی: info@usc.ac.ir

تارگاه: www.usc.ac.ir

نام: سید سعید

نام خانوادگی: هاشمی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت: hashemi@usc.ac.ir

نام: مهدی

نام خانوادگی: سجادی‌فر

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی: دکتری

سمت:

مقالات:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
همایشها:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد

پارک ملی علوم، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی

بنیاد توسعه کسب و کار

موسسه توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ

    اطلاعاتی موجود نمی باشد