test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکي تهران back
close

تاریخچه: جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران همزمان با تاسیس جهاد دانشگاهی در سال 1359 آغاز به كار كرده است و در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، مراکز خدمات تخصصی درمانی و اشتغال فعالیت می نماید.

توانمندی ها: "این واحد با همکاری حدود 230 نفر از اعضا در حوزه های ژنتیک پزشکی، لیزر در پزشکی، آسم و آلرژی، دندانپزشکی، زخم و بافت(زخم پای دیابتی)، دندانپزشکی، hse، تجهیزات پزشکی، درمان در منزل، آموزش، اشتغال و کارآفرینی و خبرگزاری دانشجویان ایران فعایت می کند.

آدرس: تهران- خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشكده پزشكي - ساختمان آموزش - شماره 101

شماره تماس: 66405895 – 88991162-30

فکس: 021-88988957

نشانی الکترونیکی: info@jdtums.ir

تارگاه: www.jdtums.ir

نام: حسین

نام خانوادگی: بختو

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دکتری عمومی

سمت: رئیس

نام: سید مهدی

نام خانوادگی: طبائی

رشته تحصیلی: متخصص پوست و مو

مقطع تحصیلی: دكتري

سمت: معاون پژوهشی

گروه پژوهشی لیزر در پزشکی

گروه پژوهشی تحریک زیست نوری

گروه پژوهشی فتودینامیک درمانی

گروه پژوهشی سلامت سالمندان

گروه پژوهشی سلامت کودک

گروه پژوهشی ایمونولوژی و آلرژی

گروه لیزر زیست مواد

مقالات:
 • — Photodynamic reaction in cancer. هشتمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكي ليزري ايران. 1392
 • مظفري كرماني رامين. رشد و تکامل کودکان حاصل از درمانهای کمک باروری. خلاصه مقالات سي و پنجمين همایش سالانه انجمن پزشکان ایران ارديبهشت ماه 1392:127. ارائه شده در سي و پنجمين همایش سالانه انجمن پزشکان ایران؛ 7-4 ارديبهشت 92، تهران (سخنراني)
 • Jafarzadehpur E, Mozafari kermain R, Mohhamadi AR, Nateghi MR, Sahzadeh sazeli A, Mehdizadeh Kashi KH. Ocular Manifestations in Infants Resulted from Assisted Reproductive Technology (ART). Journal of Family and Reproductive Health 2013; 7(4):181-186
 • Farhangniya M, Rabori ED, mozafari K R, Haghdoost A, F.R.A.C.P, Ashrafi M, Vosough A, Shahzadeh fazeli A. Comparison of Congenital Abnormalities of Infants Conceived by Assisted Reproductive Techniques versus Infants with Natural Conception in Tehran. Royan institute 2013; 7(3):217-224.
 • Mozafari Kermani R. Pattern of breastfeeding in infans Conceived by assisted reproductive techniques at Royan institute from birth to 6 months in Tehran. The paper presented for presentation at the 25th Intrenational Congress of Pediatrics & 11th Natinal Congress of Pediatric Nuersin.15,10-14 10 2013, Tehran,Iran (Oral).
 • Ahmadi SE , Mozafari R, Azari A, Nateghi MR. Maternal Quality of Life before and after Delivery. Iranian Red Crescent Medical Journal 2013 ; 15(7): 622-3.
 • عطايي فشتمي ليلا، شيركوند افشان. photodynamic Therapy for nonmelanoma skin cansers: A review and updates. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد به نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان دي ماه 1392: 22. ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان؛ 6-4 دي1392، تهران (سخنراني)
 • خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان دي ماه 1392: 29. ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان؛ 6-4 دي 1392، تهران (سخنراني).
 • فاتح محسن. photodynamic Reaction in Cancer. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد به نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان.
 • زند نسرين. استفاده از سيستمهاي ليزري در نور خانگي در photorejuvenation. خلاصه مقالات كنگره تازه هاي بيماري هاي پوست دي 1392: 42. ارائه شده در كنگره تازه هاي بيماري هاي پوست؛ 20- 18 دي 1392، تهران (سخنراني).
 • زند نسرين، منصوري پروين، فاتح محسن، عطايي فشتمي ليلا، نجفي صفا، اسماعيلي جاويد غلامرضا، شيركوند افشان. خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان شهريور 1392. ارائه شده در خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان؛ 29-27 شهريور 1392، تهران (سخنراني).
 • عزيز جلالي ميرهادي، طبايي سيدمهدي، برنجي اردستاني هدي. بررسي اثر ليزر كم توان بر كاشت مو در طي يك جلسه تابش بر واحدهاي فوليكولي استخراج شده 1392، 9:4 33-30.
 • هادي زاده مهناز، فاتح محسن، جهانشيري. بررسي پاسخ سلول هاي سرطاني كبد به درمان فتوديناميكي با واسطه متين بلو. ليزر پزشكي 1392، 8:4 12-6.
 • Amin sm, Kharrazi sh, Hadizadeh M, Fateh m, Saber R. Effect of gold nanoparticles on photodynamic efficiency of 5-aminolevolenic acid photosensitiser in epidermal carcinoma cell line: an in vitro study. Nanobiotechnology 2013 ;7(4):151-6.
 • Ansarin H, Berenji ardestani H, Tabaie SM, Shayanfar N. Xanthoma Disseminatum with Tumor-Like Lesion on Face. Hindawi 2014
 • Ø هادي زاده مهناز، فاتح محسن، جهانشيري. بررسي پاسخ سلول هاي سرطاني كبد به درمان فتوديناميكي با واسطه متين بلو. ليزر پزشكي 1392، 8:4 12-6.
 • مقالات مرکز تحقیقات لیزر از سال 2010-2014
 • Ataie-Fashtami L, Shirkavand A, Sarkar S, Alinaghizadeh MR, Hejazi M, Fateh M, Esmaeeli Djavid G, Zand N, Mohammadreza H. Simulation of heat distribution and thermal damage patterns of diode hair-removal lasers: an applicable method for optimizing treatment parameters. Photomedicine and Laser Surgery 2011; 29(7):509-515
 • Kashef N, Esmaeeli Djavid G, Siroosy M, Taghi Khani A, Hesami Zokai F, Fateh M. Photodynamic inactivation of drug-resistant bacteria isolated from diabetic foot ulcers. Iranian Journal of Microbiology 2011; 3(1): 36-41.*-
 • Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid G. Phototoxicity of phenothiazinium dyes against methicillin- resistant staphylococcus aureus and multi-drug resistant eschrichia coli. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2012; 9: 11-15.
 • Aziz-Jalali MH, Tabaie SM ,Gh Esmaeeli Djavid. Comparison of Red and Infrared Low-level Laser Therapy in the Treatment of Acne Vulgaris. Indian Journal of Dermatology 2012; 57(2). Aziz-Jalali MH, Tabaie SM ,Gh Esmaeeli Djavid. Comparison of Red and Infrared Low-level Laser Therapy in the Treatment of Acne Vulgaris. Indian Journal of Dermatology 2012; .57(2).
 • Atefi N, Tabaie M, Noorbakhsh S, Tabatabaie A, Rezaee M, Rohaninasab M. The role of Staphylococcus superantigens in chronic plaque type psoriasis. Iranian Journal of Dermatology 2012; 15 (1).
 • Shirkavand A, Ataie-Fashtami L, Sarkar S, MR Alinaghizadeh, Fateh M, Zand N, Esmaeeli Djavid GH. Thermal Damage Patterns of Diode Hair-Removal Lasers According to Various Skin Types and Hair Densities and Colors: A Simulation Study. Photomedicine and Laser Surgery 2012; 30(7).
 • Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid GH. Photodynamic inactivation of primary human fibroblasts by methylene blue and toluidine blue O. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (2012) 9: 355—358
 • Kashef N, Ravaei Sharif Abadi G, Esmaeeli Djavid GH. Phototoxicity of phenothiazinium dyes against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and multi-drug resistant Escherichia coli. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 2012; 9:11—15.
 • Bidari A, Hassanzadeh M, Ghavidel parsa B, kianmehr N, Kabir A, Syfi M, Toutonchi M, Fattahi F, Zandi karimi F. Validation of the 2010 American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia in an Iranian population. Rheumatology International 2013, 33(12) 2999-3007.
 • Ansarin H, Berenji ardestani H, Tabaie SM, Shayanfar N. Xanthoma Disseminatum with Tumor-Like Lesion on Face. Hindawi 2014
 • Azari a. Correlation of digital palpation and transabsominal ultrasound for assessment of pelvic floor muscle contraction. The paper presented for presentation at th 46th international congress of the world cinfederation for physical therapy on 22 june 2011.
 • Shahali shadab, kashanian maryam, azari afsaneh, salehi reza. Effeets of pelvic floor muscle e xercises on quality of life. The paper presented for presentation at the 13 th Iranian urological associatio.66, 31 1 2011.
 • Ataei fashtami L.Updates on photodynamic Therapy for Benign and Malignant skin conditions. The paper presented for presentation at7 the Congeres laser iran.56; 27-29 1,1391, Tehran, Iran. (oral)
 • رحيمي سيده آسيه. كاربرد فتوديناميك تراپي در عفونت هاي موضعي. ليزرپزشكي 1390؛ 8(1): 45-35.
 • كاشف نسيم، فاتح محسن، سيروسي مريم، تقي خاني عادله، حسامي ذكائي فائزه، اسماعيلي جاويد غلامرضا. غيرفعال سازي فتوديناميكي باكتري هاي مقاوم به دارو با رنگ متيلن بلو. ليزرپزشكي 1389؛7(3):11-7.
 • كاشف نسيم، روايي شريف آبادي گيتا، اسماعيلي جاويد غلامرضا. بررسي اثر غير فعال سازي فتوديناميكي Escherichia coli (ATCC 25922) و سويه باليني Escherichia coli مقاوم به دارو با رنگ متيلن بلو و تولوئيدين بلو. ليزرپزشكي 1389؛ 7(4): 10-6.
 • زند نسرين، فاتح محسن، عطايي فشتمي ليلا، اسماعيلي جاويد غلامرضا، ‌نجفي معصومه،‌ كاوياني احمد، پورابوالقاسم مياندوآب افسانه، علي نقي زاده محمدرضا. PDL 585 آيا تابش پروفيلاكتيك ليزر نانومتر در بهبود پيش اسكارهاي ماموپلاستي موثر است. ليزر پزشكي 1391، 8:2.
 • هادي زاده مهناز، فاتح محسن، جهانشيري. بررسي پاسخ سلول هاي سرطاني كبد به درمان فتوديناميكي با واسطه متين بلو. ليزر پزشكي 1392، 8:4 12-6.
 • زند نسرين. موكوزيت و سرطان. خلاصه مقالات كنگره تازه هاي پوست و سرطان، دي ماه 1390: 45. ارائه شده در كنگره تازه هاي پوست و سرطان، 9-7 دي 1390، تهران(سخنراني)
 • عطايي فشتمي ليلا. PDT در سرطان هاي پوست. خلاصه مقالات كنگره تازه هاي پوست و سرطان، دي ماه 1390: 34. ارائه شده در كنگره تازه هاي پوست و سرطان، 9-7 دي 1390، تهران(سخنراني).
 • عزيز جلالي ميرهادي، طبايي سيدمهدي، برنجي اردستاني هدي. بررسي اثر ليزر كم توان بر كاشت مو در طي يك جلسه تابش بر واحدهاي فوليكولي استخراج شده 1392، 9:4 33-30.
 • داودي علي، فاطمي سيدمصطفي. معيارهاي انتخاب مواد و روش هاي مختلف بليچينگ. خلاصه مقالات سومين كنگره دستياران تخصصي دندانپزشكي كشور، خرداد ماه 1390: 263. ارائه شده در سومين كنگره دستياران تخصصي دندانپزشكي كشور، 20-19 خرداد 1390، تهران(سخنراني)
 • فاطمي سيدمصطفي، داودي علي، بهروزي بخش مرجان. معرفي و كاربرد سيمان هاي كلسيم فسفات در مهندسي بافت استخوان. خلاصه مقالات سومين كنگره دستياران تخصصي دندانپزشكي كشور، خرداد ماه 1390: 69. ارائه شده در سومين كنگره دستياران تخصصي دندانپزشكي كشور، 20-19 خرداد 1390، تهران(سخنراني)
 • اميني سيد محمد، صابر رضا،هادي زاده مهناز، خرازي شرمين، فاتح محسن. بررسي نقش نانوذرات طلا در بازده فتوديناميك تراپي با 5-aminolevulinic acid (5-ALA) بر روي رده سلولي epidermoid carcinoma در شرايط برون تني. هفتمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكي ليزري ايران، دي ماه 1391: 73. ارائه شده در هفتمين همايش سالانه انجمن ليزر پزشكي، 29-27 دي 1391، تهران (سخنراني).
 • اسماعيلي جاويد غلامرضا، ميرزايي حميدرضا، فاتح محسن، هادي زاده مهناز، رزاقي محمدرضا. بررسي فتوديناميك درماني با استفاده از رادوكلرين بر روي رده سلولي كبد انسان. خلاصه مقالات هفتمين همايش سالانه انجمن علمي پزشكي ليزري ايران؛ دي 1391: 71. ارائه شده در هفتمين همايش سالانه انجمن ليزر پزشكي، 29-27 دي 1391، تهران (سخنراني).
 • زند نسرين، منصوري پروين، فاتح محسن، عطايي فشتمي ليلا، نجفي صفا، اسماعيلي جاويد غلامرضا، شيركوند افشان. خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان شهريور 1392. ارائه شده در خلاصه مقالات نخستين همايش ملي مديريت درد در سرطان؛ 29-27 شهريور 1392، تهران (سخنراني).
 • زند نسرين. استفاده از سيستمهاي ليزري در نور خانگي در photorejuvenation. خلاصه مقالات كنگره تازه هاي بيماري هاي پوست دي 1392: 42. ارائه شده در كنگره تازه هاي بيماري هاي پوست؛ 20- 18 دي 1392، تهران (سخنراني).
 • فاتح محسن. photodynamic Reaction in Cancer. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد به نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان.
 • خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان دي ماه 1392: 29. ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان؛ 6-4 دي 1392، تهران (سخنراني).
 • عطايي فشتمي ليلا، شيركوند افشان. photodynamic Therapy for nonmelanoma skin cansers: A review and updates. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد به نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان. خلاصه مقالات هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان دي ماه 1392: 22. ارائه شده در هشتمين همايش ساليانه ليزر پزشكي با رويكرد نگاهي نو به كاربرد ليزر در درمان سرطان؛ 6-4 دي1392، تهران (سخنراني)
 • Ahmadi seyed Ebrahim , Nateghi Mohammad reza, Gourabi Hamid, Mozafari Kermani Ramin , Jarollahi
 • Farnoush , Afsharpour Sodabeh , Kouhpayehzadeh Jalil, Shahzadeh Fazeli Abolhasan , Ashrafi Mahnaz.
 • Frequency of hearing defect and ear abnormalities in newborns conceived by Assisted Reproductive
 • Techniques in Royan Institute Jul-sep 2010;4: 79-84
 • Ahmadi SA, Shahzadeh fazeli SA, Gourabi H, Nateghi MR, Ashrafi M,Jarollahi F, Afsharpour S, Kouhpayehzadeh J. Hearing loss and ear defects in new borns conceived by ART . 22 nd International congress of pediatrics. 95,15 7 2010 , Teh , Iran [ oral
 • Ghasemi A,Momeni M,Jafarzadeh pur E, Rezaee M, Taheri H. Visual skills involved in decision making by expert referees. Feb 2011; 112: 161-171
 • Jafarzadehpur E, Hashemi H, Musavi SN, Hashemi Malayeri B, Kazemnejad A. Comparison of white /back and yellow /black pattern reversal VEP.19 th Iranian congress of Ophthalmology .73, 30 11 2010, Teh , Iran [ oral]
 • Mozafari Kermani R. Pattern of breastfeeding in infans Conceived by assisted reproductive techniques at Royan institute from birth to 6 months in Tehran. The paper presented for presentation at the 25th Intrenational Congress of Pediatrics & 11th Natinal Congress of Pediatric Nuersin.15,10-14 10 2013, Tehran,Iran (Oral)
 • Mozafari Kermani R, Nedaeifard L, Nateghi MR, Shahzadeh fazeli A, Gourabi H. Development of infants conceived Assisted reproductive techniques in Royan institute.22 nd Internatinal congress of pediatrics . 71,14 7 2010 , Teh , Iran [oral].
 • Nedaeifard L, Mozafari Kermani R, Asadpour tehrani M , Nateghi MR , Shahzadeh fazeli A, Gourabi H, Breast feeding in infants conceived by assisted reproductive techniques in Royan institute . 22 nd International congress of pediatrics . 49,15 7 2010 , Teh , Iran [poster].
 • Hashemi H, Jafarzadehpour E, Mehravaran SH, Rezvan F, Bigdeli S. Comparison of corneal thickness measurment with the pentacam .19 th Iranian congres of Ophthalmology. 153, 30 11 2011 , Teh , Iran [poster].
 • Mozafari Kermani R, Nedaeifard L, Asadpour Tehran M, Nateghi MR, Shahzadeh Fazeli A. Pattern of breastfeeding in infants conceived by assisted reproductive techniques at royan institute from birth to 6 months in tehran-iran. Journal of pediatrics. 2012;6(3): 105-109
 • Jafarzadeh pur E, Mozafari kermani R, Mohammadi A, nateghi, shahzadeh fazeli A, Gourabi H. Refractive Error and Fixation Conditions of Infants Born by Assisted Reproductive Techniques. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2012; 14(4):11-14.
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • بررسی فراوانی علایم بیماری های شایع آلرژیک (آسم، رینیت آلرژیک و اگزما) در کودکان 6 و 7 ساله مدارس شهر تهران در سال 91
 • رابطه تنها زندگی کردن و حس تنهایی با خطر زمین خوردن ، ترس از زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان مقیم جامعه
 • بررسی فاکتورهای پیش بینی کننده شدت بیماری « واکنش شبه بیماری سرم» در بیماران ایرانی
 • مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مادران کودکان حاصل از درمان کمک باروری با مادران کودکان حاصل از لقاح طبیعی قبل و بعد از تولدکودک
 • بررسی وضعیت سلامت شیرخواران حاصل از درمانهای ناباروری
 • — بررسي تاثير فتوديناميك درماني با استفاده از رادوكلرين بر روي دو رده سلولي كبدي انسان
 • — بررسي نقش نانوذرات طلا در بازده فتودايناميك تراپي با Aminolevulenic acid-5 بر روي رده سلولي Epidermoid Carcinoma در شرايط برون تني
 • — غيرفعال سازي فتوديناميكي سه گونه استافيلوكوكوس طلايي،‌استافيلوكوكوس اپيدرمايديس و اشرشيا كلي مقاوم به آنتي بيوتيك جداشده از زخم مزمن با استفاده از رنگهاي فنوتيازيني و تولوئيدين بلو
 • بررسي تاثير فتوديناميک درماني با استفاده از رادوکلرين بر روي سه رده سلولي کبدي انساني (1390)
 • اثر بخشی کم توان کلاستر 630 نانومتر در پیشگیری و درمان درماتیت ناشی از رادیوتراپی (1392)
 • بررسی اثر لیزرکم توان گالیوم آلومینیوم آرسناید 660 نانومتر در رشد فولیکول ها در پیوند (1392)
 • بررسی اثر لیزر دی اکسید کربن غیر تخریبی در کاهش درد ضایعات دهانی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس (1390)
همایشها:
 • هفت دوره کنگره بین المللی سرطان پستان (لازم به ذکر است، پژوهشکده سرطان پستان از سال 91 از مجموعه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران جدا شده است
 • کنگره بین المللی لیزر ایران 89
 • کنگره زخم و بافت 2 تا 4 مهرماه 1393

مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل(دم)

مرکز خدمات تخصصی لیزر پزشکی

مرکز خدمات تخصصی ژنتیک پزشکی

مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی

مرکز خدمات تخصصی زخم و بافت

مرکز خدمات فوق تخصصی آلرژی

مرکز بهداشت ایمنی و محیط زیست

تجهیزات پزشکی

نام: محسن

نام خانوادگی: فاتح

رشته تحصیلی: پزشکی

مقطع تحصیلی: دكترای عمومی

نشانی الکترونیکی: fatehmohsen@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: لیلا

نام خانوادگی: عطایی

رشته تحصیلی: متخصص پوست و مو

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: ataie_fash@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سيد مصطفي

نام خانوادگی: فاطمی

رشته تحصیلی: بیومواد دندانپزشکی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: dr_fatemi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: نسرین

نام خانوادگی: زند

رشته تحصیلی: متخصص پوست و مو

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: zand_nas@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: اسماعیلی جاوید

رشته تحصیلی: بیو فیزیک

مقطع تحصیلی: دانشجوي دكتري

نشانی الکترونیکی: e_djavid@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: رامین

نام خانوادگی: مظفری کرمانی

رشته تحصیلی: متخصص اطفال

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mozafari_ramin@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: وحید

نام خانوادگی: قبادی دانا

رشته تحصیلی: متخصص اطفال

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: drghobadidana@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: حسام الدین

نام خانوادگی: علامه

رشته تحصیلی: طب سنتی

مقطع تحصیلی: دانشجوي دكتري

نشانی الکترونیکی: allameh@doctor.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: افسانه

نام خانوادگی: آذری

رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: a_azari@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد