test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد استان خراسان رضوی (مشهد) back
close

تاریخچه: جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی (مشهد) پژوهش یکی از مأموریتهای مهم سازمانی در جهاددانشگاهی است که از ابتدای تأسیس این نهاد انقلاب اسلامی سهمی تعیین‌کننده در ساختار فعالیتهای آن داشته است. در اساسنامة جهاددانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، 2 هدف از 3 هدف مصوّب و 5 وظیفه از 9 وظیفة کلی جهاددانشگاهی به فعالیتهای تحقیقاتی این نهاد معطوف است. ویژگیهای فعالیتهای پژوهشی در جهاددانشگاهی عبارتند از: انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، تلاش برای کارفرمایی‌بودن پژوهشها، استفاده از نیروی متخصص و متعهد، و دارا بودن ساختاری منعطف ،که باعث مي شود از دل سازمانی چنین کوچک پروژه‌ها و تحقیقاتی به‌ثمر برسد که بسیاری از آنها برای اولین‌بار در کشور صورت می‌گیرد. جهاددانشگاهی واحد مشهد (خراسان رضوی) نیز با فاصلة زمانی کمی از تشکیل این نهاد فعالیت خود را در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی آغاز نمود. معاونت پژوهشی این واحد از لحاظ ساختار تشکیلاتی فعالیتهای خود را در قالب گروههای پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی انجام می‌دهد و درحال حاضر مشتمل بر 7 گروه مصوّب پژوهشی و سه مرکز خدمات تخصصی می‌باشد و چهار هستة پژوهشی نیز با هدف تشکیل گروههای پژوهشی جدید در این معاونت شکل گرفته است. در سال 1386 پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی تأسیس گردید. این پژوهشکده مرکّب از سه گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی، افزودنی‌های غذایی و کیفیت و ایمنی مواد غذایی می‌باشد. کانون تمرکز فعالیتهای گروههای علوم انسانی جهاددانشگاهی مشهد که شامل گروه علوم اجتماعی این واحد و هسته‌های پژوهشی برنامه‌ریزی شهری ـ منطقه‌ای و پژوهشهای اقتصادی مي باشد، موضوع گردشگری مذهبی است و احراز قطب پژوهشی گردشگری با اولویت گردشگری مذهبی در دستور کار این گروهها قرار دارد. گروه پژوهشی زیست‌فناوری قارچهای صنعتی، گروه پژوهشی مواد، گروه پژوهشی ایدز، هپاتیت و HTLV هسته‌های پژوهشی بیولوژی سلولی و مولکولی و کشت بافت گیاهی دیگرگروههای فعال این معاونت می‌باشند. مرکز خدمات تخصصی تشخیص طبی و آسیب‌شناسی از اولین مراکز تأسیس‌شده در جهاددانشگاهی مشهد است که چهار آزمایشگاه تشخیص طبی ، شامل آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه شمارة 2، آزمایشگاه نیشابور و آزمایشگاه گناباد، زیر نظر این مرکز فعالیت می‌کنند. مرکز خدمات تخصصی دندانپزشکی و مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی از دیگر مراکز معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی مشهد هستند.

توانمندی ها: هم‌اکنون تعداد 95 عضو تمام‌وقت و پاره‌وقت در گروه های پژوهشی این معاونت مشغول به فعالیت هستند. که از این تعداد 36 نفر اعضاء اصلی و هیأت علمی تمام‌وقت و 59 نفر به صورت پاره وقت می باشند.همچنین بسیاری از متخصصین و اساتید برجسته و مطرح دانشگاه نیز به‌صورت پاره‌وقت و در قالب عضویت در شوراهای علمی، با این معاونت همکاری دارند. تا کنون حدود 404 طرح خاتمه یافته در این معاونت انجام شده وگروه های پژوهشی تا کنون مفتخر به دریافت 2 جایزه خوارزمی و به ثبت رساندن 3 اختراع کشوری شده اند. از دیگر فعالیت های گروه‌ها می‌توان به انتشار 25 کتاب و چاپ و ارائه حدود 260 مقاله علمی-پژوهشی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. همچنین گروه های پژوهشی حدود 50 همایش،سمینار و کارگاههای آموزشی نیز برگزار کرده اند.

آدرس: مشهد-ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - ص پ1376- 91775

شماره تماس: 38832360-2-051

فکس: 38832360-2-051

نشانی الکترونیکی: sec.khr@acecr.ac.ir

تارگاه: www.jdm.ac.ir

نام: سيد علي اكبر

نام خانوادگی: شمسيان

رشته تحصیلی: علوم آزمايشگاه

مقطع تحصیلی: دكتري

سمت: رئیس

نام: حميد رضا

نام خانوادگی: بيدخوري

رشته تحصیلی: پزشک عمومی

مقطع تحصیلی: دكتري

سمت: معاون پژوهشی

جامعه شناسی گردشگری

اقتصاد گردشگری

مدیریت برنامه ریزی گردشگری

سلول های بنیادی و پزشکی ترمیمی (cellular & Molecular Biology Research Department)

ايدز، HTLVو هپاتيت‌هاي ويروسي

مواد و متالوژی

زیست فناوری قارچ های صنعتی

بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

بیوتکنولوژی ریزسازواره‌های صنعتی

فرآوري مواد غذايي

افزودني‏هاي غذايي

كيفيت و ايمني مواد غذايي

مقالات:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
    اطلاعاتی موجود نمی باشد
همایشها:
    اطلاعاتی موجود نمی باشد

تشخيص طبي و آسيب شناسي

دندانپزشكي

بانك خون بندناف

روانشناسی و مشاوره

مجتمع فنی و مهندسی

زيست فناوري قارچهاي صنعتي

نام: جواد

نام خانوادگی: سخدری

رشته تحصیلی: دامپزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: علیرضا

نام خانوادگی: صادقی اول شهر

رشته تحصیلی: مواد

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: احمد

نام خانوادگی: مولودی

رشته تحصیلی: مواد

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: حميد رضا

نام خانوادگی: بيدخوري

رشته تحصیلی: پزشک عمومی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: hbidkhori@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مسعود

نام خانوادگی: گلستانی پور

رشته تحصیلی: مواد

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد رضا

نام خانوادگی: هدايتي مقدم

رشته تحصیلی: پزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی:

سمت: عضو هیات علمی

    اطلاعاتی موجود نمی باشد