test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد تهران back
close

تاریخچه: جهاددانشگاهي واحد تهران در 16 مرداد سال 1359 تأسيس گرديد و طبق اساسنامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌هاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و اشتغال فعاليت مي‌نمايد. فعاليت‌هاي پژوهشي جهاددانشگاهي به عنوان نهاد عمومی، انقلابی و علمی در راستاي توسعه كاربرد علم در جامعه، تقويت روحيه خودباوري و استقلال علمي انجام مي‌شود. جهاددانشگاهي دانشگاه تهران با تأكيد بر راهبردهايي نظير خوداتكايي، تكميل زنجيره‌هاي تحقيقاتي، «گروه محوري» در برنامه‌ريزي، «گرايش محوري» در نيازسنجي و بازار‌يابي و «پروژه‌محوري» در اجرا، بستر مناسبي را براي رشد و ارتقای كمي و كيفي فعاليت‌هاي پژوهشي فراهم نموده است. مأموریت ما ایجاد و کسب دانش فنی، تجاری سازی نتایج تحقیقات، بومی سازی نظریات علمی و تقویت فرآیند نظریه¬پردازی علمی است. این نهاد تلاش می‌نماید فعالیت‌های خدمات تخصصی، پژوهش کاربردی و توسعه‌ای را به صورت برنامه‌ریزی شده، گروهی، هدفمند و با مدیریت و تکمیل حلقه‌های تحقیقاتی به نتیجه برساند.

توانمندی ها: "اين واحد با بيش از پانزده گروه و مركز تحقيقاتي و خدمات تخصصي در حوزه‌هاي: فني و مهندسي، علوم‌پايه، كشاورزي و منابع‌طبيعي،‌ دامپزشكي، هنر و علوم‌انساني و همچنين مطالعات بين‌رشته‌اي با تمرکز بر حوزه‌های استراتژیک بیوتکنولوژی، مواد فلزی، فناوری های شیمی و مطالعات توسعه فعاليت مي‌نمايد و تاكنون بیش از هفتصد طرح‌ پژوهشي و خدمات تخصصي را در جهت رفع نيازهاي علمي و تخصصي جامعه به انجام رسانده و ده‌ها دانش فنی را تولید نموده است. ذینفعان از خدمات پژوهشی جهاددانشگاهی در سطح ملی شامل دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های خدماتی، تولیدی و در سطح بین المللی سازمان‌های متقاضی تکنولوژی و خدمات تخصصی ـ پژوهشی می‌باشند. حوزه پژوهشی جهاددانشگاهی بقاء و تکامل خود را از یک سو به واسطه شناسایی و تأمین نیازهای استفاده‌کنندگان از خدمات (مشتریان) و از سوی دیگر با برقراری و تقویت ارتباط سیستماتیک و هدفمند با سازمان‌های تولیدکننده و انتقال‌دهنده علم و فناوری و همچنین درک نیازها و مشکلات فنی و علمی استراتژیک و مغفول کشور و پاسخگویی مناسب به این نیازها و مسائل تضمین می‌نماید. به همین دلیل با بهره‌مندی از قابلیت‌های محوری سازمان یعنی چابکی، انعطاف‌پذیری، پویایی، دانش تجربی و هوشمندی سازمانی همواره مترصد تغییرات، و خلق و یا استفاده از فرصت‌های جدید علمی و فنی می‌باشد.

آدرس: تهران خ 16 آذر نبش خ ادوارد بروان پلاک 20

شماره تماس: 021-66464651-66490094

فکس: 021-66464651

نشانی الکترونیکی: info@jahat.ir

تارگاه: www.jahat.ir

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: طباطبایی قمی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

سمت: رئیس

نام: حمید

نام خانوادگی: هاشمی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

سمت: معاون پژوهشی

بيوتكنولوژي و فيزيولوژي باغباني

علوم تربيتي

روان‌شناسي صنعتي و سازماني

سنجش وبهبود محيط كسب وكار

مديريت و توسعه منابع طبيعي

مديريت

علوم تربيتي

جامعه شناسي

ميكروبيولوژي كاربردي

شيمي كاربردي

طراحي فرآيندهاي شيميايي

فرآوري مواد فلزي

فرآورده‌هاي بيولوژيك دامي

معماري و طراحي محيط

مقالات:
 • Yousefzadegan Y, Pishbin S.I, Masoudi A .M, Kazemi Ashtiani K, Kambarani M. Consequence analysis for probable accidents of filter separators installed in gas pressure reduction stations. The paper presented for presentation at the 2011 International Conference on Environmental Science and Development (ICESD 2011).January 7-9, Mumbai, India
 • Erfanmanesh A, Gharibi S, Salami M, Asadf F, Hosein-Zadeh A, Mohajer-far T.The phsicochemical properties of fetal bovine serum proteins can be affected by Gamma irradiation. Journal of the Iranian chemical Society 2011;8:34
 • يخچالي باقر، افضل القوم اميرحسين، يگانگي پريوش، شورگشتي حسن، امير صيامي و علوي سيد محمد. بهينه سازي شرايط رشد باكتريهاي افزايش دهنده رشد گياه كود زيستي فسفاته بارور 2. مجله زيست شناسي ايران 1390؛ ج24. ش4: 507 ـ494.
 • A. Erfanmanesh, M. Soltani, E. Pirali, S. Mohammadian, and A. Taherimirghaed. Genetic Characterization of Streptococcus iniae in Diseased Farmed Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss) in Iran. The ScientificWorld Journal Volume 2012; Article ID 594073, 6 pages.
 • A. R. Khsravi, H. Shokri, A. ostami, A. Tamai, A. Erfanmanesh, I. Memarian. Severe dermatophytosis due to Trichophyton mentagrophytes varinterdigitale in flocks of green iguanas (Iguana iguana). Journal of Small Animal Practice 2012; Volume 53, Issue 5: 286–291.
 • A.R. Khosravi, P. Mansouri, D. Nikaein, A. Sharifzadeh, A. Erfanmanesh, R. Chalangari, Z. Safaei-Naraghi, F. Safar. Severe tinea corporis due to Trichophyton verrucosum mimicking discoid lupus erythematosus. Journal de Mycologie Médicale / Journal of Medical Mycology2012; Volume 22, Issue 1: 92-95.
 • Hassanzadeh M, Kambarani M, Tayebi L, Yazdian F. Kinetic Study of Sodium Cocoyl Saracosinate Synthesis and Factors Affecting the Reaction on Bench and Pilot Scales. Journal of Surfactants and Detergents 2012, DOI: 10.1007/s11743-012-1333-
 • Hassanzadeh M, Tayebi L, Dezfouli H, , Kambarani M, Ahmadi Aval P. Synthesis of Quaternary Derivatives of Ortho-Coco Di-Amido Toluene and investigation of these Cmpounds as cationic Bituman Emusifier. Tenside Surfactants Detergents Journal 2012; 03: 247-251.
 • Karimi A, Fakhroueian Z, Bahramian A, Pour Khiabani N, Babaee Darabad J, Azin R, Arya Sh. Wettability Alteration in Carbonates using Zirconium Oxide Nanofluids: EOR Implications. Energy & Fuels 2012; 26 (2): 1028–1036.
 • Ketabchi Sh, Kaseb Ahadi F, Hanaee K, Alhoseini S.H. The effect of slag composition on recycling of “OFHC” through the”ESCM” process. Materials .Characterisation V 2011; 72: 397-406.
 • Ehsanian Mofrad H, Raygan Sh, Amin Forghani B, Hanaei K, Kaseb Ahadi F. Effect of cold-working and aging processes on the microstructure, mechanical properties and electrical conductivity of Cu-13.5%Mn-4%Ni-1.2%Ti alloy. Materials and Design 2012; 41:182-191.
 • Raygan Sh, Ehsanian Mofrad H, Pourabdoli M, Kaseb Ahadi F. Effect of rolling and annealing processes on the hardness and electrical conductivity values of Cu-13.5%Mn-4%Ni alloy. Journal of Materials Processing Technology 2011; 211:1810-1816.
 • صالحی رضا، کاشی عبدالکریم، جوانپور هروی رقیه. اثر پیوند پایه های کدو روی محتوای کوکوریتیاسین میوه و ریشه خربزه خاتونی. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17ـ14 شهریور 1390، اصفهان(پوستر).
 • نصرتی سیدضیاء، عبادی علی، ابراهیمی عزیز، جوانپور هروی رقیه، نژادصاحبی میثم. بهینه­سازی پیوندهای جوانه (Budding) در گردو تحت شرایط مزرعه­ای. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17ـ14 شهریور 1390، اصفهان(پوستر).
 • نژادصاحبی میثم، نصرتی سیدضیاء، جوانپور هروی رقیه. پاسخ میخک خوشه­ای رشدکرده در شرایط کشت هیدروپونیک به تنظیم کننده رشد فتیل فتالامیک اسید. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17ـ14 شهریور 1390، اصفهان(پوستر).
 • جوانپور هروی رقیه، نصرتی سیدضیاء، نژادصاحبی میثم. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی و بادنجان به غلظت و زمان محلول پاشی تنظیم کننده رشد فتیل فتالامیک اسید در شرایط مزرعه­ای. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17ـ14 شهریور 1390، اصفهان(پوستر).
 • نصرتی سیدضیاء، حدادی نژاد مهدی، سلیم پور الله داد، جوانپور هروی رقیه، نژادصاحبی میثم. اثر اسیدان فتیل فتالامیک اسید (سینرژیست اکسین) روی تشکیل میوه و پارامترهای کیفی حبه­های انگور. ارائه شده در هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران، 17ـ14 شهریور 1390، اصفهان(پوستر).
 • Aldavood S. J, Saberi M, M. Rezaei Kanvi, Khalkhal R. Mnagement of corneal alkali burn ulcers by use of topical corticosteroid in Rabbits. The paper presente for presentation at the3rd International Symposium of Veterinary Surgery & 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia & Radiology. 272, 25-28 April 2011, Kish Island, Persian Gulf, Iran [Poster]
 • Bahmanyar Nejad Ghashghaei M, Aldavood S.J, Abedi Cham heydari G.R, Khalkhal R. Botox injection as a new debarking method. The paper presente for presentation at the3rd International Symposium of Veterinary Surgery & 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia & Radiology.145, 25-28 April 2011, Kish Island, Persian Gulf, Iran [Poster]
 • Khalkhal R, Aldavood S.J, Ahmadi bozorg M. J. A Persian cat with persistent papillary membrane (PPM). The paper presente for presentation at the3rd International Symposium of Veterinary Surgery & 9th Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesia & Radiology.274, 25-28 April 2011, Kish Island, Persian Gulf, Iran [Poster].
 • Erfanmanesh A, Nikaein D, Shokri H, Balal A, Sharifizadeh A, Khosravi A.R. Frequency of yeasts as etiologic agants of onychomycosis. The paper presente for presentation at 1st Iranian Congress of Medical Mycology.3-4 May 2011, Sari, Iran [Oral].
 • حجری اکرم، قاضئی ابوذر، الهام گلی­نژاد. نوآوری های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده‌های روا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1392)
 • میدری احمد، نصیری اقدم علی، مرتضوی‌فر زینب. ارزیابی موانع انجام دادن کسب و کار در استان زنجان. تحقیقات اقتصادی 1392؛ دوره 48: 147 – 129.
 • آذر،عادل، غلامرضایی،داود، دانایی فرد حسن، خداداد حسینی حمید، تحلیل چالشی کیفیت در خط مش های برنامه آموزش عالی برنامه پنجم توسعه، مجله راهبرد فرهنگ ، بهار 1392 - شماره 21: صفحه 139.
 • آذر عادل ، غلامرضايي داود ، دانايي فرد حسن ، خداداد حسيني حميد ، تحليل پوياي ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشي هاي آموزش- عالي برنامه پنجم توسعه با رويكرد پويايي سيستم. مجله چشم انداز مدیریت صنعتی،بهار 1392،شماره 9:صفحه79 .
 • خدادادی محمدرضا ، حق‌شناس سعید ، رضوانی محمدرضا. تحلیل عوامل موثر بر توسعه کالبدی سکونتگاه‌های روستاییبا استفاده از روش‌های تحلیل عاملی و خوشه‌ای، مورد : روستاهای تهران. مجله علمی پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه‌ای) 1392
 • سعید امینیان، سعید حق‌شناس، مژگان ریاحی زانیانی. برنامه ریز مداخله در محدوده قدیمی شهرها با بکار گیری رهیافت تجدید حیات شهری، نمونه موردی : مداخله در محدوده قدیمی و تاریخی شهر تفت مجله علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی‌منطقه‌ای)
 • امینیان سعید ، حق‌شناس سعید ، ریاحی زانیانی مژگان. بررسی تجربه استفاده از مشارکت فکری مردم محلی و متخصصان برای تدوین سناریوهای پایدار آینده. مجله علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه­ریزی‌منطقه‌ای)
 • Morteza Hoseini Tavassol1*, Hosein Arzani2, Manocher farajzadeh Asal3, Mohamad jafary4, Sasan babaie Kafaki5 Monitoring of Rangeland vegetation changes in Alborz Province(Iran) using the simple ratio index .Journal of biodiversity and environmental sciences (JBES)
 • الهام رفیعی ساردویی، شهرام خلیفی سیگارودی، علی سلاجقه، قاسم مرتضایی فریزهندی. بهبود شبیه سازی آب‌نمود روان‌آب سطحی با روش رگبار متحرک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیرکبیر) نشریه علوم و مهندسی آبخیز داری ایران1392.،7: 33-19
 • حسینی توسل مرتضی.پایش تغییرات پوشش گیاهی مراتع در فصل رویش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و ارتباط آن با عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: استان البرز)فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران؛94
 • کهندل اصغر تاثیر عوامل محیطی خاک بر استقرار و گسترش رویشگاههای گیاهی در بخشی از البرز جنوبی(منطقه هلجرد). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.
 • صداقت مريم، حسن آبادي حميد رضا، حجازي الهه. ادراك از محيط كلاسي و پيشرفت تحصيلي: نقش جنس و پيشرفت تحصيلي. فصلنامه پژوهش هاي كاربردي روان شناختي 1392.، 2: 92-77 .
 • محمدي سميه، دهقاني محسن، حيدري محمود، صداقت مريم، خطيبي علي. بررسی شباهتهای روانشناختی مرتبط با درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی و همسران آن ها. مجله علوم رفتاري 1392.، 7: 66-57
 • صداقت مريم، رحماني سوده، محمدي راحله. فرهنگ تفكر در كلاس و رابطه آن با گرايش هاي فكري معلم. روان شناسي كاربردي 1392. 4: 25- 38.
 • Ghasemi M.H., Kowsari E.; Synergetic effect of ionic liquid based heteropolyacid and magnetic nanoparticles on hydroamination reaction; 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry; Ilam University; 13-15 March (2014); Ilam, Iran
 • Ghasemi M.H., Meftah S.; Synthesis of sulfonamides as sulfa drugs under mild conditions; 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry; Ilam University; 13-15 March (2014); Ilam, Iran
 • Ghasemi M.H, Kowsari E; Ultrasound-assisted hydroamination of vinyl pyridine catalyzed by supported Ionic Liquid Nanocatalyst (SILC); The 5th International Conference on the Nano-Structures (ICNS5); 6-9 march (2014); Kish iseland; iran
 • پورفياض فتح اله، فرهاد فرزان، پرويز احمدي اول، حسين بيطاري. ساخت نانوکامپوزيتهاي مغناطيسي کربن فعال/نانوذرات: مناسب براي حذف آلاينده هاي نفتي از آب. ارائه شده در سومين همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست، 27-26 شهريور 92، کرج (پوستر).
 • قدمي اعظم، رفيع آيدا، بابايي جابر، ثقفي رضا. توليد سوربيتان مونواولئات و بررسي عملکرد ان در بازدارنده هاي خوردگي. ارائه شده در چهاردهمين کنگره ملي خوردگي، 26-24 ارديبهشت 92، تهران (پوستر).
 • Shojaei O, Iranpour S, Saghafi R, Raeisi M, Ghasemi E, Rouzabahani M. A facile, one-pot and direct synthesis of lauryl polyglucoside. The paper presented for presentation at the 21st Iranian Seminar of Organic Chemistry, 13-15 March 2014 Ilam, Iran, [Poster]
 • Pourfayaz F, Boroun S, Iranpour S, Saghafi R. Effect of removal of functional groups and defects from CNTs surface on their adsorption capacities of contaminants. The paper presented for presentation at the 8th International Chemical Engineering Congress &Exhibition, 24-27 February 2014,Kish, Iran, [Poster]
 • Iranpour S, Saghafi R, Ahmadiaval P, Pourfayaz F, Shojaei O. Preparation and evaluation of a series of polyester amides as crude oil demulsifier. The paper presented for presentation at the 8th International Chemical Engineering Congress &Exhibition, 24-27 February 2014,Kish, Iran, [Poster]
 • Nikaein D, Khosravi AR, Shokri H, Erfanmanesh A, Ghorbani H, Bagheri H. Effect of three Iranian honeys on proinflammatory cytokines during invasive aspergillosis. The paper presented for presentation at the 2nd Iranian Congress On Medical Mycology. 37. July 2013, Ahvaz, Khouzestan, Iran.
 • Farkhondeh T, Sadighara P, Gharibi S. Effect of increasing age on oxidant and antioxidant status in rat brain. The paper presented for presentation at the 12th Iranian Congress of Toxicology. 345, 15-17 May 2013, Sari, Mazandaran, Iran
 • Farkhondeh T, Gharibi S, Sadighara P. The effect of bisphenol A on oxidative stress indices and pathological changes in the brain of chicken embryos. The paper presented for presentation at the 12th Iranian Congress of Toxicology. 608, 15-17 May 2013, Sari, Mazandaran, Iran
 • Farkhondeh T, Sadighara P, Gharibi S. The effect of diazinon on selected oxidant and antioxidant indices in rat liver. The paper presented for presentation at the 12th Iranian Congress of Toxicology. 609, 15-17 May 2013, Sari, Mazandaran, Iran
 • Sakineh Meftah, R.yazdanparast, S.Sajadimajd, Structure-activity relationship of 15 different Mn-salen derivatives against free radicals, Drug and Chemical Toxicology, January 2013, Vol. 36, No. 1 : Pages 9-18.
 • Sakineh Meftah, R.yazdanparast, Synthesis and antioxidant activities of [5-fluoro N, N'-bis (salicylidene) ethylenediamine] and [3, 5-fluoro N, N'-bis (salicylidene) ethylenediamine] manganese (III) complexes, IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (IJCCE); SPRING 2013; 32(1 (65));67-75.
 • M. Kermajani, Sh. Raygan, K. Hanayi, H. Ghaffari. Influence of thermomechanical treatment on microstructure and properties of electroslag remelted Cu-Cr-Zr Alloy. Materials and Design. 2013; 51:688-694.
 • M. Kermajani, Sh. Rayganb, K. Hanayi, H. Ghaffari. Production of Cu-Cr-Zr alloy using electroslag remelting technique. International Journal of Engineering. 2013; 26(7): 713-720.
 • Gharibi S, Sadighara P, Mohajerfar T, Mazaheri Nejad-Fard R, Farkhondeh T. Bisphenol A induces oxidative damage in the liver of chicken embryos. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.2013. 15 (10):12-15
 • Nikaein D, Khosravi AR, Moosavi Z, Shokri H, Erfanmanesh A, Ghorbani H, Bagheri H. Effect of honey as an immunomodulator against invasive aspergillosis in BALB/c mice. Journal of Apiculture Research. 2014. 53(1): 84-90
 • Gharibi S, Dilmaghanian A, Sadighara P, Mazaheri Nejad Fard R, Erfanmanesh A, Mohajerfar T, Farkhondeh T. The Effect of Bisphenol A on Oxidative Stress Indices and Pathological Changes in the Brain of Chicken Embryos. World Applied Sciences Journal. 2013. 26(3): 345-351
 • Niknam M, Seif Sh, Usefzadegan M.S, masodi Ashtiani A.M, Kazemi Ashtiani Y. Evaluation of methane emission from natural gas distribution network of Khorasan Razavi. The paper presented for presentation at the 1st International Congress on Environmental Crises and its Solutions 13-14 feb 2013, Kish Island, Iran [Oral]
 • Hasanzadeh M, Tayebi L, Dezfouli H, Kambarani M. Mechanism of air emulsion formation in foamed concrete and factors affecting it. The paper presented for presentation at the Emulsification: Modeling, Technologies and Applications 19-20 Nov 2012, Lyon, France [Poster]
 • Hasanzadeh M, Tayebi L, Dezfouli H, Kambarani M. The role, application and mechanism of surfactants behaviour in different industries. The paper presented for presentation at the Emulsification: Modeling, Technologies and Applications 19-20 Nov 2012, Lyon, France [Oral]
 • فرنیا علیرضا، رایگان شهرام، عبدی زاده حسین، حنایی کاظم. بازيافت آلياژ اينکنل 738 از پره های مستعمل توربين گازی به روش ESR. نشريه علمی ـ پژوهشی مهندسی متالورژی و مواد 1391؛ 2: 66ـ67.
 • فرهمند حمیدرضا، ابری نیا کارن، الحسینی سیدحسن، فرخنده حسن. بررسی تحلیلی و تجربی تغییر شکل چند مرحله ای لوله های جدارضخیم مقطع دایره ای به لوله های با مقطع مربعی. مجله علمی ـ پژوهشی مهندسی ساخت و تولید 1391؛ 1: 11ـ 25.
 • Hassanzadeh M, Kambarani M, Saghafi R, Dezfouli H. Investigation of synthesis parameters, kinetics and pilot plant of sodium sarcosinate. Tenside Surfactants Detergents - Cleaning Technology journal 2012; 494-497.
 • Hassanzadeh M, Kambarani M, Tayebi L, Yazdian F. Kinetic study of sodium cocoyl sarcosinate synthesis and factors affecting the reaction on bench and pilot scale. Journal of Surfactants and Detergents 2012; 15(5): 551-556
 • Salehi R, Kashi Abdolkarim, Lee J.M, Javanpour, R. Mineral concentration sugar content and yield of Iranian KHATOONI melon affected by frafting pruning and thining. Journal of Plant Nutrition 2013; Decision on Manuscript ID LPLA-2011-0348.R1.
 • نصرتی سیدضیاء، حدادی نژاد مهدی، سلیم پور الله داد، جوانپور هروی رقیه. اثر اسید ان فنیل فتالامیک بر تشکیل میوه و برخی شاخص های مورفولوژیک حبه های 4 رقم انگور. مجله علوم باغبانی ایران 1391؛ 1(43): 113ـ103.
 • Nosrati Z, Khadivi Khoob A, Bouzari N. Evaluatin of N-phenyl phetalamat acid influence n fruit setting and quality of sweet cherry cultivars. American-Eurasian J.Agric.& Environ Sci 2011; 10(6):988-991.
 • Gharibi S, Sadighara P, Mohajerfar T, Mazaherinezhad-Fard R, Farkhondeh T. Bisphenol A Induces Oxidative Damage in the Liver of Chicken Embryos. Zahedan. Journal of Research in Medical Sciences 2013; (15):29-32
 • Moghadam Jafari A, Gharibi S, Farjadmand F, Sadighara P. Extraction of shrimp wastes pigments by enzymatic and alkaline treatment: evaluation by inhibition of lipid peroxidation. Journal of Material Cycles and Waste Management 2012; 14 (2): 24-27.
 • Sadighara P, Gharibi S, Moghadam Jafari A, Jahed Khaniki G, Salari S. The antioxidant and Flavonoids contents of Althaea officinalis L. flowers based on their color. Avicenna Journal of Phytomedicine 2012; 2(3): 113-117.
 • Gharibi S, Hamedian A A, Barin A, Erfanmanesh A, Sadighara P. The Comparative Survey between Extraction Methods for Determination of Bioactivity Level in Shrimp Wastes of Penaeus semisulcatus. Global Veterinaria 2012; 8 (5): 463-466.
 • Gholampour H, Asadian P, Erfanmanesh H, Jahantigh M. A novel chemical method for measuring ketone bodies in subclinical ketosis. International Journal of Veterinary Research 2012; (1):7-12
 • Meftah S, Sajadimajd S, Yazdanparast R. Structure-activity relationship of 15 different Mn-salen derivatives against free radicals. Drug and Chemical Toxicology 2013; 36(1):9-18.
 • Meftah, S, Yazdanparast R. Synthesis and Antioxidant Activities of [5-fluoro N, N'-bis (salicylidene) ethylenediamine] and [3, 5-fluoro N, N'-bis (salicylidene) ethylenediamine] Manganese (III) Complexes. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE) 2013; 32(1):67-75
 • کهندل اصغر. ویژگی و اهمیت غذایی و دارویی ziziphus jujube. ارائه شده در اولین همایش ملی زرشک و عناب، 19ـ18 آبان 1390، بیرجند(پوستر).
 • کهندل اصغر. بررسی روش­های تکثیر و پرورش عناب ziziphus jujube mill. ارائه شده در اولین همایش ملی زرشک و عناب، 19ـ 18 آبان 1390، بیرجند (پوستر).
 • مرتضایی فریزهندی قاسم، هاشم­زاده ایرج. توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز مطالعه موردی(کارون). ارائه شده در اولین کنفرانس بین­المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه­های برق­آبی، 20-19 بهمن 1390، تهران(سخنرانی).
 • کهندل اصغر، حسینی توسل مرتضی، مرتضایی فریزهندی قاسم. ارزیابی توان گردشگری متمرکز در مرتع با استفاده از GIS. ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت پایدار منابع طبیعی، 26 آبان 1390، تهران (سخنرانی).
 • وریج کاظمی عباس. نقش فضاهاي عمومي شهر در اوقات فراغت شهروندان منطقه 12 تهران با استفاده از GIS. ارائه شده در اولین سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه­ریزی اقتصادی اجتماعی و شهری، 21 اردیبهشت 1390، تهران(پوستر).
 • وریج کاظمی عباس. پروژه جامعه­شناسی­سازی یا جامعه­شناسی بومی در دهه 60. ارائه شده در همایش منطقه­ای تفکر اجتماعی و جامعه­شناسی در خاورمیانه معاصر، 8-7خرداد1390، تهران(سخنرانی).
 • ميرزايي علی. مدیریت محله‌ای سازوکاری برای توسعه شهری، فرصت‌ها و تهدیدها. خلاصه مقالات نخستین همایش شهرداري به منزله نهاد اجتماعي، اسفند 1390، تهران.
 • ميرزايي علی. تأثیرات اجتماعی ساخت سدها بر مردم حوزه تحت تأثیر سد. ارائه شده در اولین کنفرانس بین­المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه­های برق­آبی، 20-19 بهمن 1390، تهران(پوستر).
 • Safari S, Gholamrezaei D. Analysis and evaluation of alumni’s entrepreneurial potential: A comparative study of public and private universities of Tehran. African . DOI: 10.5897/AJBM11.2034Journal of Business Management 2011; 6(1):258-265. Available online at http://www.academicjournals.org/AJBM
 • کهندل اصغر، پهلوان قاسمی سمیه، جوادی سیداکبر، حاجی آقایی رضا. بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گیاه Asperula glomerata در دو رویشگاه البرز. فصلنامه گیاهان دارویی 1390؛ سال دهم، ویژه­نامه ش 7 : 147ـ 142.
 • Jafari M, Kohandel A, Baghbani H, Tavili A, Zare Chahohi M. A, Malekian A, Asadi Pasoojani N. Comparison of chemical characteristics of shoot, root and itter in three range species of Salsola rigida, Artemisia sieberi and Stipa barbata. Capian Journal of Environmental Science (CJES)2011; Vol9 No.1: 37-46.
 • جعفری عباس، کرمی محمود، عبدلی اصغر، اسماعیلی ساری عباس، مرتضایی فریزهندی قاسم. ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ رودخانه کسلیان­ ـ مازندران. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد، آزادشهر1390؛ سال پنجم، شماره دوم : 112 ـ110.
 • ارجمند مهدی، سیدین سیدهادی، خدیوی جواد، الحسینی سیدحسن. بررسی تولید حرارت در مبدل حرارتی مورد استفاده در خشک کن بستر سیال. ارائه شده در سومین همایش بین المللی مبدل های گرمایی، 18 آبان 1390، تهران.
 • فرهمند حمیدرضا، ابری نیا کارن، الحسینی سیدحسن، فرخنده حسن. بررسی تحلیلی و تجربی تغییر شکل چند مرحله ای لوله های مقطع دایروی به لوله های با مقطع مربعی یا چندضعلی منظم. ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، 8ـ6 دیماه 1390، تهران.
 • Amiri S. Babaee Dorabadi J. Scale up of Alcohol Sythesis by Hydrogenation of Fatty Acid Methyl Esters. The paper presente for presentation at The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011). 21-24 november 2011, Kish Island, I.R. Iran [Oral].
 • Saatchi A.R, Kazemi Ashtiani Y. Study of casting solution parameters effect on formation of single layer Cellulose Acetate membranes prepared by dry casting methodtudy of casting solution parameters effect on formation of single layer Cellulose Acetate membranes prepared by dry casting method. The paper presente for presentation at International Congress on Membranes and Membrane Processes. 23-29 July 2011, Amsterdom, Netherland [Oral]
 • حسن زاده کلاچای معصومه. اهمیت و نقش سورفکتانت­ها در بتن. ارائه شده در اولین کنفرانس ملی بتن سبک، 27ـ26 بهمن 1390، تهران(سخنرانی).
 • ایرانپور سعید، کمبرانی مسعود، ثقفی رضا، یکرنگ محمود. امکان سنجی تولید مواد فعال سطح زیستی (بیوسورفکتانت­ها) با استفاده از پسماندهای کشاورزی در ایران. ارائه شده در پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 28آبان لغایت 2آذر 1390، تهران(پوستر).
 • ثقفی رضا، ایرانپور سعید، احمدی اول پرویز، سادات سیدعلی، روزبهانی مهدی، کمبرانی مسعود. ملاحظات زیستی در انتخاب دمولسیفایر در نمکزایی نفت خام. ارائه شده در پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 28آبان لغایت 2آذر 1390، تهران(پوستر).
 • Sharifizadeh A, Khosravi A.R, Shokri H, Balal A, Ashrafi Tamaie I, Nikaein D, Erfanmanesh A. Unusual sever acute dermatophytosis in a patient due to trichophyton verrucosum. The paper presente for presentation at 1st Iranian Congress of Medical Mycology. 3-4 May 2011, Sari, Iran [Poster]
 • Nikaein D, Erfanmanesh A, Fatahinia M, Shokri H, Ashrafi Helan J, Balal A, Khosravi A.R. Evaluation of the pathogenicity of candida zeylanoides in Balb/C mic. The paper presente for presentation at 1st Iranian Congress of Medical Mycology. 3-4 May 2011, Sari, Iran [Poster].
 • قاسمی محمدهادی، مفتاح سکینه. سنتز سولفاتيازول در شرايط ملايم. فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران ، 4 (63): 104-97.
 • غلامرضايي داود، كيايي بتول، توسعه مدل تحليل پوششي داده ها جهت بهبود عملکرد واحدهاي ناکارا با رويكرد ترکيبي ورودي- خروجي محور، چهارمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي مديريت عملکرد، تهران، بهار 1389.
 • غلامرضايي داود، طراحي مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها جهت رتبه بندي واحدهاي تصميم گيرنده همسان با بهره گيري از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)، چهارمين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي مديريت عملکرد، تهران، بهار 1389.
 • غلامرضايي داود، كيايي بتول، انصاري رضا، مديريت ايده در سازمانهاي تحقيقاتي، هشتمين همايش و جشنواره ملي نظام پيشنهادها، تهران، زمستان 1389.
 • ميرزايي علي، ميرزايي حسين، حيدري كاوس، ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های عمرانی بزرگ،حوزه سدسازی، همایش مدیریت شهری و مدیریت عملکرد، شهرداری ساری، مازندران، دي 1389.
 • احمدي گيوي مريم، بررسی زمینه‌های تحقق ارزیابی تأثیرات اجتماعی- فرهنگی(اتا) طرح‌های توسعه‌ای در مازندارن، همایش مدیریت شهری و مدیریت عملکرد، شهرداری ساری، مازندران، دي 1389.
 • وريج كاظمي عباس، مديريت شهري، اوقات فراغت و فضاهاي شهري، همایش مدیریت شهری و مدیریت عملکرد، شهرداری ساری، مازندران، دي 1389.
 • ميرزايي علي، ميرزايي حسين، حيدري كاوس، آثار اجتماعی سدهای بزرگ، موافقان و منتقدان سدسازی با بررسی سه سد بزرگ خوزستان، همایش ملی ارزیابی تاثیر اجتماعی سیاست ها، برنامه ها و طرح ها، .، تهران، 1389.
 • Mirzaie Hosein, Heydari kavous, Study on the human and social dimension of them-building projects .(inquery on karoun4 them in Iran), The 2nd International Conference on the Role of Social Sciences and Humanities in Engineering (ICoHSE), November 2010.
 • كهندل اصغر، نقش مراتع در توسعه جنوب شرقي كشور، همايش سراسري جغرافيا، توسعه، دفاع و امنيت در جنوب شرق كشور، ...........، خرداد 1389.
 • كهندل اصغر، بررسي تركيبات شيميايي و اكولوژيك گونه دارويي tecurium polium، همايش ملي گياهان دارويي، مازندارن، اسفند 89
 • كهندل اصغر، بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه Asperula glomerata در دو رويشگاه البرز، همايش ملي گياهان دارويي، مازندارن، اسفند 89
 • كهندل اصغر، شناسايي تركيبات و بررسي اكولوژيكي گونه دارويي stachys inflata، همايش ملي گياهان دارويي، مازندارن، اسفند 89
 • Jafari abbas, Mortezaie ghasem, Survey effects of agricultural runoff on water quality with biological indices (Case study :Keselian River- North of Iran)4, TECH´10, 22-24 November 2010 in Kalmar-Sweden.
 • مرتضايي قاسم، نقش مخرب شکوفایی جلبکی در خلیج فارس بر اکوتوریسم(5)، ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری-خلیج همیشه فارس، 1389.
 • مرتضايي قاسم، پتانسیل های ژئوتوریسم در خلیج فارس، ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری-خلیج همیشه فارس، .1389.
 • مرتضايي قاسم، توليد وپرورش ماهي با استفاده از ذخاير طبيعي جنگل هاي مانگرو ( حرا) در منطقه خليج فارس، ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری-خلیج همیشه فارس، 1389.
 • مرتضايي قاسم، احداث آکواریوم های Flexible (مدور) در جذب توریست در سواحل خلیج فارس(3)، ششمین همایش ملی فرهنگی – گردشگری ـ خلیج همیشه فارس،.1389.
 • مرتضايي قاسم،‌حسيني توسل مرتضي، طرح آبخیزداری شهری راهکاری مناسب از سیل گیری شهرها، اولين همايش مديريت شهري و مديريت عملكرد، تهران، دي 1389.
 • مرتضايي قاسم، كهندل اصغر، حسيني توسل مرتضي، مدیریت راهبردی در حوزه های آبخیز کشور مطالعه موردی حوزه آبخیز حبله رود، همايش ملي منابع طبيعي (آسيبها و چالشها و راهكارها، تهران، ارديبهشت 1389.
 • حسيني توسل مرتضي، مرتضايي قاسم، كهندل اصغر، ررسی معیارهای برنامه‌ريزي گردشگری مراتع کشور، همايش ملي منابع طبيعي (آسيبها و چالشها و راهكارها)، تهران، ارديبهشت 1389.
 • حسيني توسل مرتضي، كهندل اصغر، مرتضايي قاسم، اصول و روش هاي بهره برداري بهينه از منابع آب،‌راهكارها مقابله با بحران خشكسالي، همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران، اسفند 1389.
 • اميرخاني آرين، تحليل اصول و مباني سطوح مختلف خوانايي در راستاي ايجاد فضاهاي شهري شاد با فضاي بصري (مورد مطالعه: سيماي شهري منطقه 10 شهرداري تهران )، همايش منطقه‌اي شهروند شاد و محله بانشاط، اسفند 1388.
 • امينيان سعيد، سهرابي ثريا، اميرخاني آرين، بررسي الگوهاي پايدار استفاده از انرژي و سكونتگاهي بومي - نمونه موردي سكونتگاه استان هرمزگان، همايش توسعه شهري پايدار، آذر 1389.
 • انصاري رضا، چالش‌هاي اساسي سياستگذاري فناوري‌هاي نوظهور در ايران؛ نانوتكنولوژي. فصلنامه تخصصي پارك‌ها و مراكز رشد فناوري 1389؛ 22: 10ـ2.
 • انصاري رضا، حيدري كاوس. الگوهاي دستيابي به تكنولوژي در بنگاه‌هاي صنعتي و تكنولوژي محور:‌ رويكردي مديريت. مجله مهندسي مكانيك 1389؛ 73: 90ـ76.
 • رضايي محمد. ملاحظات روش‌شناختي در مطالعات فرهنگي. مجله مطالعات اجتماعي ايران 1389؛ 4:‌ 172ـ145.
 • كهندل اصغر، تأثیر شدتهای مختلف چرای دام بر مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک (N.P.K) در مراتع استپی ساوجبلاغ. مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، 1388؛ 6: 64ـ59.
 • كهندل اصغر. تعيين ميزان شدتهاي چراي دام بر خصوصيات خاك و پوشش گياهي با استفاده از مؤلفه هاي چند متغيره. فصلنامه علمي و پژوهشي مرتع و بيابان، 1389؛ 18ـ1:‌
 • كهندل اصغر. بررسي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي خاك و پوشش گياهي به منظوره يافتن گياهان معرف در منطقه ساوجبلاغ. مجله منابع طبيعي مرتع و آبخيزداري 1389؛ 1:‌130ـ119
 • پوركريمي جواد. ارايه الگوي توسعه ي حرفه اي اعضاي هيات علميِ سازمان هاي پژوهشي (مطالعه ي موردي: جهاد دانشگاهي). فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني1389؛
 • پوركريمي جواد. ارايه‌‌‌ي الگوی بهسازی اعضای هیأت علمی بر اساس نظریه‌‌ي ‌‌داده‌بنیاد. مجله علوم ‌تربيتی (علوم ‌تربيتی و روان‌شناسی) دانشگاه شهيد چمران اهواز 1389؛ 4:‌64ـ41.
 • پوركريمي جواد. تکنیک‌های کارمندیاری،روشی پیشرفته برای حل مشکلات کارمندان، فصلنامه منابع انسانی ناجا 1389؛ 20: 117ـ105.
 • پوركريمي جواد، قاضي ابوذر، پوربرخورداري امين. ارائه الگوي نظام جامع آموزش كاركنان جمعيت هلال احمر. فصلنامه علمي امداد و نجات 1389؛ 1:70ـ56.
 • امین فرقانی بهزاد، رایگان شهرام، کاسب احدی فرزانه. بررسی اثر نورد گرم بر مقاومت الکتریکی و مقاومت به اکسیداسیون دما بالای آلیاژ Fe-21%Cr-5.3%Al. فصلنامه مهندسی متالورژی 1389؛ 39: 57ـ51.
 • متشرعي زينب سادات، آموزگار محمد علي. مقايسه رفتاري باكتري نمك دوست نسبي H. elongate DSM 2581، تحمل پذير نمك E. faecalis PTCC 1237 و غير نمك دوست P. aeruginosa PTCC 1074 در حذف تلوريت در حضور سلنواكسي آنيونها و ارسنات. علوم و تكنولوژي محيط زيست 1389؛ 12: 63:1 - 75.
 • Zaboli F, Khosravi A.R, Gholampourazizi I, Norouzi M, Erfanmanesh A. A Study of Aflatoxins Production in Rice Bran form Mazandaran Province,Northern Iran.Global Veterinary 2010; l:679.684
 • Yahyaraeyat R, Shokri H, Khosravi A.R, Soltani M, Erfanmanesh A, Nikaein D. Occurrence of Animals Dermatophytosis in Tehran,Iran.Word journal of zoology 2009; l:200-204
 • خمار باقي زهرا، سليمي حسن. كنترل زيستي سيانوباكتريهاي عامل شكوفايي جلبكي توسط جدايه هاي باكتريايي. خلاصه مقالات دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي ايران، بهمن 89: ارائه شده در دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي ايران ، 27-28، تهران پوستر.
 • صدر محمد بيگي سارا، شيخي نژاد علي، شريفي زاده احمد. سنجش تايلوزين به روشهاي مختلف و مقايسه آنها باهم. خلاصه مقالات دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي ايران، بهمن 89: ارائه شده در دومين همايش ملي ميكروبيولوژي كاربردي ايران ، 27-28، تهران پوستر.
 • فرخ آشتياني نرگس، اوليا پرويز، سليمي حسن، علوي سيد محمد. توانايي تجزيه پيرن توسط باكتريهاي جدا شده از خاكهاي آلوده. خلاصه مقالات چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آبان 89: ارائه شده در چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، 8-12، تهران پوستر.
 • اسماعيل زاده مهرناز، سليمي حسن، علوي سيد محمد. بررسي تجزيه تركيبات PAH و نفت خام توسط باكتريهاي بومي. خلاصه مقالات چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، آبان 89: ارائه شده در چهارمين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، 8-12، تهران پوستر.
 • شريفي زاده مائده، سليمي حسن. آنالوگهاي انسولين: آغازي نو براي يك هورمون قديمي. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره ژنتيك، خرداد 89: ارائه شده در يازدهمين كنگره ژنتيك ، 1-3، تهران پوستر.
 • خمار باقي زهرا، مخدومي كاخكي علي. جداسازي سويه هاي نمك دوست تثبيت كننده آزاد ازت بومي ايران. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي، ارديبهشت 89: ارائه شده در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي ، 20-23، لنگرود پوستر.
 • اسماعيل زاده مهرناز، سليمي حسن، علوي سيد محمد. كنترل زيستي رايزوكتونيا سولاني و فوزاريوم پروليفراتوم توسط جدايه هاي تريكودرما. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي، ارديبهشت 89: ارائه شده در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي ، 20-23، لنگرود پوستر.
 • متشرعي زينب سادات، يخچالي باقر، سليمي حسن، علوي سيد محمد. ارزيابي كيفي توليد آنزيم فيتاز در باكتريهاي بدست آمده از دستگاه گوارش نشخواركنندگان و طيور. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي، ارديبهشت 89: ارائه شده در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي ، 20-23، لنگرود پوستر.
 • فرخ آشتياني، اوليا پرويز، سليمي حسن. غربالگري و شناسايي باكتريهاي تجزيه كننده هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي. خلاصه مقالات يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي، ارديبهشت 89: ارائه شده در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي ، 20-23، لنگرود پوستر.
 • متشرعي زينب سادات، يخچالي باقر، سليمي حسن، علوي سيد محمد. بررسي توان توليد آنزيم فيتاز در باكتريهاي دستگاه گوارش نشخواركنندگان و طيور. خلاصه مقالات اولين همايش ملي پروبيوتيك و محصولات فرآويژه، ارديبهشت 89: 403. ارائه شده در اولين همايش ملي پروبيوتيك و محصولات فرآويژه، 2-1، تهران پوستر.
 • نبیان صدیقه، محمودی محمد، خسروی علیرضا، پورنجف رامین، عرفان منش احمد. شناسائی مخمرهای جداشده از زنبورعسل آپیس ملیفرا در شهرستان ایلام. ارائه شده در هفتمین سمینار پژوهشی زنبوعسل ایران. آبان 89 . موسسه حیدرآباد کرج
 • عرفان منش احمد.کمره مجتبی. گزارشی از روند تولید و تجاری سازی اولین واکسن آبزیان در کشور. ارائه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 9-7 اردیبهشت 89، تهران
 • کمره مجتبی. بررسی وضعیت مواد بیولوزیک دامپزشکی در کشور. ارائه شده در شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 9-7 اردیبهشت 89، تهران
 • Nosrati S.Z, Ebadi A, Javanpoor R. Studies on increasing grafling successes rate in walnut (Juglans regia L.) under field conditions in Iran. 28th Iinternational Horticultural Ccongress , 22-27 Aug 2010, Lisbon, , portugese. (Poster)
 • بابائي جابر، اميري سحر، ثقفي رضا، خديو پارسي پريسا،توليد استرهاي سوربيتان و کاربرد آنها در صنايع شوينده و بهداشتي. دومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده، 20-19خرداد 1389، تهران، دانشگاه صنعني شريف.
 • ايرانپور سعيد، بابائي جابر، ثقفي رضا، احمدي اول پرويز، کمبراني مسعود. امولسيفايرها در فرايند پليمريزاسيون. دومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده، 20-19خرداد 1389، تهران، دانشگاه صنعني شريف.
 • ايرانپور سعيد، ثقفي رضا، کمبراني مسعود، حسنان رامين. ايمني در واحدهاي اتوکسيلاسيون. دومين همايش علوم و فناوري مواد فعال سطحي و صنايع شوينده، 20-19خرداد 1389، تهران، دانشگاه صنعني شريف.
 • Hasandokht M.R, Nosrati S.Z. Effect of transplant age and fruit pruning on earliness and total yield of greenhouse cucumber. ISLAMIC AZAD UNIVERSITY jiroft branch: Plant Ecophysiology 2010; 2:21-25.
 • غلامرضایی داود، شاه طهماسبی اسماعیل. رزيابي کارايي نسبي استانها در دستيابي به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزي با رويکرد تحليل پوششي داده ها. اقتصاد کشاورزی و توسعه 1388؛ 67: 178- 155.
 • طاهری محمدرضا، صادقی دقیقی لیلا. بررسی پتانسیل های گردشگری خلیج فارس، راهبردی جهت توسعه اقتصادی منطقه. مجله علمی ـ تخصصی مطالعات توسعه 1388؛ 1: 128ـ 114.
 • خدادادی محمدرضا. بررسی اثرات ملاحظات اجتماعی بر سیاست‌های توسعه و رویکرد طراحی در طرح‌های نوسازی بافت‌های فرسوده، نمونه موردی: بخش شرقی محله صابونپزخانه، مجله علمی ـ تخصصی مطالعات توسعه 1388؛ 1: 149ـ 129.
 • مرتضایی قاسم، حسینی توسل مرتضی، کهندل اصغر. توسعه ، سدسازی و منابع طبیعی، تهدیدات و راهکارها (مطالعه موردی سد کارون 3). مجله علمی ـ تخصصی مطالعات توسعه 1388؛ 1: 27-26.
 • کهندل اصغر، ارزانی حسین، حسینی توسل مرتضی. تأثیر شدتهای گوناگون چرای دام بر مواد آلی، نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری 1388؛ 6: 65 ـ 59.
 • باهری احمد. خشونت سگها علیه اعضای خانواده. ماهنامه نسخه 1388؛ 2: 21ـ21.
 • باهری احمد. توکسوپلاسما گوندی و اسکیزوفرنی. ماهنامه نسخه 1388؛ 3: 18- 18.
 • خلخال رضا. معایب عقیم سازی حیوانات. ماهنامه نسخه 1388؛ 3: 13ـ11.
 • خلخال رضا. اسپرومازین، دارویی آرامبخش. ماهنامه نسخه 1388؛ 2: 27ـ27.
 • تاتاری ورنوسفادرانی م. عسگری ن، نصرتی س ض. بهینه سازی ریزازدیادی ژوبرا. مجله مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر 1388؛ 25:
 • نصرتی سیدضیاء، زمانی ذبیح ا...، بابالار مصباح. ریزازدیای چهار رقم گلابی (pyrus communis L.) (درگزی، شاه نطنزی، شاه میوه و ویلیامز). مجله علوم باغبانی ایران 1388.
 • Malnoobi M.A, Behbahani M, Madani H, Owlia P, Deljou A, Yakhchali B, Moradi M, Hassanabadi H. Performance evaluation of potent phosphate solubilizing bacteria in potato rhizosphere. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2009; 25:1479-1484.
 • Malboobi M.A, Owlia P, Behbahani M, Sarokhani E, Moradi S, Yakhchali B, Deljou A, Morabbi Heravi K. Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2009; 25:1471-1477.
 • Ganjali M.R, Aboufazeli F, Riahi S, Dinarvand R, Norouzi P, Ghasemi M.H, Kiani Anbuhi R, Meftah S. Memantine Potentiometric Membrane Sensor for Memantine Pharmaceutical Analysis; Computational Investigation. International Journal of Electrochemical Science 2009; 4: 1138-1152.
 • Nozad A.G, Meftah S, Ghasemi M.H, Aghazadeh M. DFT calculations of 14N, 17O, and 2H NQR parameters: Investigation of hydrogen bond interactions in sulfapyridine crystalline structure. Russian Journal of Physical Chemistry A 2009; Vol. 83, No.13:76-83.
 • قندی مهدی، طباطبایی قمی سیدعلی. نوآوري در تهيه سيکلوهگزيل تيوفتاليميد به وسيله تراکم فتاليميد و سيکلوهگزيل سولفنيل کلرايد در محيط آبي با استفاده از امولسيفايرنونيل فنيل-پلي اتيل گليکول، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1388؛ 28: 96ـ91.
 • قهرائی مهرداد، خدیوپارسی پریسا، کفاشی بابک، ممجد عبدالله، بابایی جابر. تهیه میکروامولسیون روغن تخم کدوی کاغذی (Cucurbita pepo) به عنوان یک حامل دارورسانی خوارکی. فصلنامه گیاهان دارویی 1388؛ 53: 44-30.
 • خدمات كارشناسي و كسب دانش فني DCP گريد بهداشتي و دارويي در مقياس بنچ و پايلوت (گروه پژوهشی شیمی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1391)
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • ارزشگذاري اقتصادي منابع محيط زيستي پارك ملي گلستان (گروه پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی ـ تاریخ اختتام:1392)
 • تحليل محتواي برنامه آموزشي دوره پيش از دبستان بر اساس سازه‌هاي ارزش و صرفه‌جويي در مصرف آب (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام:1392)
 • سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان (گروه پژوهشی بهبود محیط کسب و کار ـ تاریخ اختتام:1392)
 • توليد سديم آزيد در مقياس آزمايشگاهي و بنچ (گروه پژوهشی طراحی فرایندهای شیمیایی ـ تاریخ اختتام: 1392)
 • طراحی و ساخت نورد چهار غلطکه (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت 6 عدد نازل بزرگ مس ـ تيتانيم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت دستگاه تست شير (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت قطعه کانتر الکترود از آلياژ مس ـ زيرکونيم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت نازلهای بزرگ مس ـ تيتانيم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت نازلهای مس ـ تيتانيم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ساخت قطعات دمبلوک (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • بررسی واکنش رشد و نموی خربزه و طالبی با پیوند بر روی پایه کدو (گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • تولید واکسن استرپتوکوکوزیس ماهی قزل آلا در مقیاس صنعتی (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • بررسی مصرف و تولید مواد بیولوژیک دامپزشکی در کشور (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزیابی کارایی پودر کلیستین سولفات ارس بازار (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزيابي كارآيي محلول آنتي بيوتيك داكسي زند (داکسی سایکلین10%)در درمان شيوع طبيعي بيماري كلي باسيلوز در فارم پرورش طيور (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزيابي كارآيي سولفاتريم300 (سولفاديازين+تري متوپريم) در كنترل و درمان بیماری های میکروبی در مزرعه جوجه گوشتی (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزيابي كارآيي آنتي بيوتيك كلرتتراسايكلين 20 در كنترل عفونت هاي ميكروبي جوجه گوشتی (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزيابي كارآيي آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين 20 در كنترل عفونت هاي ميكروبي (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزیابی کارایی Doxicicline50% در برنامه پیشگیری علیه مایکوپلاسموز (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزیابی کارایی shellbiotic بر شاخص های کمی و کیفی تولید تخم مرغ در مزرعه تخمگذار تجاری (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزيابي كارآيي آنتي بيوتيك فسفومايسين كلسيم در پيشگيري يا درمان شيوع طبيعي كلي باسيلوز در فارم صنعتي جوجه گوشتي (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزیابی كارايي لينكو 8/8 بر راندمانهاي پرورشي جوجه گوشتي تجاري (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1392)
 • ارزیابی فارمي واکسن زنده آبله پرندگان CEVAC FPL در پولت تخمگذار تجاري(گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش کود ورمی کمپوست 5/6 تن(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش کرم ورمی کمپوست 75 کیلوگرم(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش کود ورمی کمپوست 2 تن(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش کرم ورمی کمپوست 200 کیلوگرم(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • تولید نهال درختان مثمر و غیر مثمر بمساحت 2/9هکتار(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • تولید نهال درختان مثمر و غیر مثمر بمساحت 2/5هکتار(گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش مقدار 1200 كيلوگرم ANTISTATIC AGENT (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • طراحی وساخت قالب آبگردمسی دستگاه ESR بامقطع 150×300 میلیمتر(گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • تولید و فروش یک دستگاه مقاومت فولادی (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • فروش دانش فنی تولید ورق نازک هدفیلد با ضخامت 3/1(گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • طراحی و ساخت الکترودگیر آبگرد مسی برای دستگاه ESR دو تنی(گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • طراحی و ساخت جک پران هیدرولیک(گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • طراحی و ساخت 5 مدل قالب ESR جهت انجام پروژه­های تحقیقاتی(گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • طرح راه اندازی خط نورد دوغلتکه مجهز به کوره عملیات حرارتی با اتمسفر محافظ (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1391)
 • تدوین کتاب گونه‌شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان (گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • مطالعه تطبیقی تجارب بهسازی مسکن روستایی در سه کشور هند، چین و ترکیه (گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • سنجش ميزان حضور در نماز جماعت و مساجد در ميان شهروندان تهراني: آسيب شناسي عدم مشارکت در مناسک جمعي(گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث و تجهيز سراي محله صادقيه (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث و تجهيز سراي محله صاحب الزمان (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث اسكان كارگري (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه زائرسرا امامزاده زيد (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • بررسي تاثيرات اجتماعي و فرهنگي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بر دانشگاهها (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي احداث، تكميل و تجهيز كتابخانه سیروس فرزانه (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي احداث، تكميل و تجهيز كتابخانه سیروس فرزانه (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي احداث، تكميل و تجهيز كتابخانه سراج (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث و تجهيز اماكن ورزشي فاطمه الزهرا(یاس) (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي پروژه احداث و تجهيز اماكن ورزشي باصفا- منطقه 5 (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي پيامدهاي اجتماعي پروژه تقاطع غيرهمسطح نيايش و ستاري - منطقه 5 (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • ارزيابي تاثيرات اجتماعي مجموعه ورزشي - فرهنگي بانوي آفتاب - منطقه 5 (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • نيازسنجي و ارزيابي آثار اجتماعي باشگاه خانواده - منطقه 3 (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1390)
 • حذف زيستي فلز سمی كروم از پساب واحدهای چرم سازی بوسيله باكتريهاي نمك دوست (گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1390)
 • ارائه دانش فنی تولید سولفابنزآمید(گروه پژوهشی شیمی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1390)
 • ارزيابي كارآيي آنتي بيوتيك ارس كلاي (كليستين سولفات) در كنترل بيماري هاي جوجه گوشتي با منشأ انتروباكترياسه(گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1390)
 • مطالعات لازم و تهيه طرح منظر شهري و تأسيس دفتر محلی مشاور نوسازي محله در محدوده يافت آباد شمالي واقع در منطقه 18 شهرداري تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • سبک هاي فراغتي دانشجويان شهر تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • مقالات اجتماع محله‌اي و حکومت محلي (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • بررسي الگوهاي مصرف فرهنگي دانشجويي و نسبت آن با نحوه شکل گيري هويت اجتماعي: مطالعه دانشجويان دانشگاه هاي تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • نظرسنجي و اولويت سنجي مسائل فرهنگ عمومي (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • ارائه خدمات زمينه هاي امور محوره به کارگزار درخصوص هم انديشي هاي محله اي منطقه 5 (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • بررسي نظرات شهروندان تهراني درباره استفاده از دوچرخه سواري به عنوان مدلي جهت حمل و نقل شهري (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • بررسي شيوه هاي ايجاد فرهنگ ترافيک در کلان شهر تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • بررسي نظرات شهروندان تهراني درباره محدوديت هاي ترافيکي در شهر تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • شناسايي و بررسي ظرفيت ها و راه کارهاي توسعه ورزش همگاني در جهت بهره وري در حمل و نقل عمومي (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • بررسي موانع و مشکلات فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران براي جلب مشارکت شهروندان تهراني در امور شهري (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • فراتحليل مطالعات زنان در تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • مردم نگاري شهرستان کميجان (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • آسيب شناسي نقاط آلوده شهر تهران (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • شناسايي اصول بنيادين و ابعاد اخلاق حرفه‌اي و نحوه ارائه آن در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي كشور (گروه پژوهشی توسعه منابع انسانی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • انجام مراحل كدگذاري، استخراج داده‌ها، تدوين جداول و نمودارها و تحليل نتايج نظرخواهي بريده جرايد و نشريه كاربران با تعداد نمونه 3000 پرسشنامه (گروه پژوهشی توسعه منابع انسانی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • طراحي نظام جامع آموزش جمعيت هلال احمر (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • راهبردهاي جديد ايجاد اشتغال در تجربيات سه سازمان بين‌المللي: يونيدو، بانك جهاني و سازمان بين‌المللي كار (گروه پژوهشی بهبود محیط کسب و کار ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • تدوين شاخص هاي بهره وري و سنجش آن و ارائه راه کارهاي بهبود در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي (گروه پژوهشی مدیریت ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • مکان يابي و تعيين تعداد جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور (گروه پژوهشی مدیریت ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • اجراي بودجه ريزي عملياتي براي هشت دستگاه نمونه اجرايي استان تهران (گروه پژوهشی مدیریت ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • مطالعات كاربري مجتمع خدمات رفاهي پمپ بنزين پنج تن آل‌عبا (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • تدوين گزارش ملي تنوع زيستي (گروه پژوهشی مدیریت و توسعه منابع طبیعی ـ تاریخ اختتام: 1389)
 • استفاده از فرايند جذب سطحي جهت کاهش تبخير هيدروکربنهاي آلاينده محيط زيست (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • ايجاد دانش فني و سنتز 2 نيترو دي فنيل آمين در مقياس بنچ (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • ايجاد دانش فني و سنتز دو قلم مواد شيميايي دي فنيل آمين و فنيل نفتيل آمين (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • ايجاد دانش فني و سنتز ISL (N و N- بيس (2-هيدروكسي پروپيل)فنيل آمين) در مقياس Bench (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • ايجاد دانش فني و سنتز ISL (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • تولید20 تن ماده پتاسيم لائورات مورد نياز پتروشيمي تبريز (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • انجام بررسي فني و اقتصادي و ارائه گزارش به‌منظور راه‌اندازي خطوط توليدي واحدهاي سوربيتول، توليد نمك‌هاي استئارات و توليد سيترات‌هاي كارخانه شهيد مدرس (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • بررسي و ساخت قالب‌هاي تيوبي 130×130 ريخته‌گري مداوم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • توليد نيمه‌صنعتي فولاد آلكرم (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • مقاومت ترمز برقي كامل با پايه (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • انجام ارزيابي كارآيي آنتي‌بيوتيك كلي استار در كنترل بيماري‌هاي جوجه گوشتي با منشأ انتروباترياسه (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • انجام آزمايش فارمي ارزيابي كارآيي كيميا متو كسوپريم 24 در درمان بيماري ميكروبي در فارم پرورش طيور (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • بررسی تاثیر عوامل محیطی در رشد برادی ریزوبیوم (گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1389)
 • انجام كليه خدمات چاپ كتاب مستندسازي ابنيه تاريخي ايران - بازارها شامل طراحي،صفحه بندي، مونتاژ، ليتوگرافي،چاپ، صحافي و تحويل مطابق بامحتواي تأييدشده كارفرما (گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • مطالعات لازم و تهيه طرح منظر شهري جهت محدوده شرقي صابون پزخانه واقع در منطقه 12 شهرداري تهران (گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • انجام خدمات مشاوره براي تدوين برنامه راهبردي حفظ، احياء و باززندهسازي بافت با ارزش فرهنگي - تاريخي شهر تفت (گروه پژوهشی معماری و طراحی محیط ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • همكاري در تهيه محتوا و تدوين كتاب با موضوع چكيده طرحهاي تحقيقاتي انجام شده توسط دفتر تحقيقات سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • مطالعات اجتماعي، اقتصادي و بررسي اسكان مجدد در حوزه سد كارون 4 (گروه های پژوهشی جامعه شناسی، اقتصاد و منابع طبیعی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • مطالعات اجتماعي، اقتصادي و طبيعي حوزه بالادست و پايين دست سد گتوند عليا (گروه های پژوهشی جامعه شناسی، اقتصاد و منابع طبیعی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • بررسي وضعيت موجود و بهبود كيفيت خدمات اورژانس مراكز درماني كشور در سال 1381(گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان تربيت بدني(گروه پژوهشی مدیریت ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • بررسي ديدگاه ساكنين نواحي فرسوده شهر تهران درخصوص مفهوم فرسودگي (نظرسنجي) (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • نيازسنجي، تهيه و تدوين ، تفكيك محتوي راهنماهاي آموزشي و نقد و بررسي طرح نظام جامع آموزش خانواده در دوره پيش دانشگاهی (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • طراحي نظام جامع ارتقاء آموزش خانواده جمهوري اسلامي ايران (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • اعتبارسنجي، ارزشيابي علمي، برنامه‌ريزي نقد و بررسي طرح نظام جامع آموزش خانواده (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • علل رفتارهای تهاجمی تماشاگران در محيط‌های ورزشی (گروه پژوهشی جامعه شناسی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • نقد و بررسي ترجمه‌هاي قرآن كريم فارسي متأخر (صد سال اخير) بر اساس معني شناسي واژگان قرآني (حداقل 50 واژه) (دانشکده الهیات ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • بررسي تطبيقي گمرك ايران با چند كشور منتخب جهان (گروه پژوهشی بهبود محیط کسب و کار ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • همكاري در انتشار شماره چهارم نشريه باستان‌شناسي موضوعات باستانشناسي ، ‏موزه داري و رشته هاي مرتبط (دانشکده ادبیات ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • نيازسنجي آموزشي كاركنان جهاددانشگاهي واحد تهران (گروه پژوهشی علوم تربیتی ـ تاریخ اختتام: 1388)
 • فروش 120 عدد قطعه فورج از آلياژ مس نيكل كروم تيتانيوم همراه با عمليات حرارتي (گروه پژوهشی فرآوری مواد فلزی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش و نصب دو دستگاه DEI جديد براي دو دريل حفاري و همچنين ارتقاء امكانات DEI قبلي بر روي دريل 103 (مرکز خدمات تخصصی محیط های کنترل شده (مرکز جوانه) ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • طراحي، خريد، نصب و راه‌اندازي سيستم نمايش ميزان سرعت حفاري و اندازه عمق گودال بر روي دريلهاي حفاري (مرکز خدمات تخصصی محیط های کنترل شده (مرکز جوانه) ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • طراحي، فروش و نصب و راه‌اندازي سيستم نمايش ميزان سرعت حفاري و اندازه عمق گودال بر روي يكي از دريلهاي حفاري در مجتمع معدني و صنعتي چادرملو (مرکز خدمات تخصصی محیط های کنترل شده (مرکز جوانه) ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • توليد 25 ليتر واكسن ضد بيماري استرپتوكوكوزيس (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • انجام آزمايش فارمي ارزيابي كارآيي كيمياپريم 48 در كنترل و درمان بيماري ميكروبي در فارم صنعتي جوجه گوشتي (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • ارزيابي كارآيي محصول Heparenol در بهبود راندمانهاي پرورش گله جوجه گوشتي (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • ارزيابي كارآيي محصول Phosretic در نارسايي‌هاي كليوي و كبدي در گله هاي جوجه گوشتي (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • انجام آزمايش فارمي ارزيابي كارآيي آنتي‌بيوتيك فلورفن10% در كنترل و درمان شيوع طبيعي كلي با سيلوز در فارم صنعتي جوجه گوشتی (گروه پژوهشی فرآورده های بیولوژیک دامی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • مشاوره احداث گلخانه گل آنتوريوم به روش آبكشت (هيدروپونيك) مشاوره احداث گلخانه گل آنتوريوم به روش آبكشت (هيدروپونيك) (گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • انجام مطالعات امكان‌سنجي و تهيه و تدوين طرح توجيهي براي قطعه زمين به مساحت 11/6 هكتار با كاربري كشاورزي و با 3000 متر مكعب در سال در هكتار آب در شهرستان ساوه (گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • تجهيز دو واحد گلخانه واقع در ايستگاه تحقيقات ديم مراغه (گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی باغبانی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • جداسازي و غربالگري اوليه باكتري‌هاي مولد آنزيم فيتاز از دستگاه گوارش نشخواركنندگان (گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • غربالگري سويه‌هاي ‏Metarhizium anisopliae (گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش مقدار 150 تن ماده شيميايي Fatty Soap توليدي داخل و قابل مصرف در مجتمع بسپاران بندر امام (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • ساخت و فروش 20 تن ماده شيميايي Fatty Soap در مقياس پايلوت (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش 30 تن ماده SUNMIX HS (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش 500تن ماده شيميايي Fatty Soap (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش 300 تن ماده شيميايي Fatty Soap (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • فروش 20 تن ماده SPEC FC (جايگزين Sunmix FC) (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • بررسي روشهاي ساخت غشاءها و ساخت غشاء استات سلولز در مقياس آزمايشگاهي به روش Phase Separation (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • كاربرد سورفكتانت‌ها در صنايع نظامي (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • بررسي روشهاي سنتز دو نمونه پرمصرف از امولسيفايرهاي غذايي (فاز مطالعاتي)‏ (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • ساخت كاتاليست هيدروكراكنيگ تركيبات نفتي در مقياس آزمايشگاهي (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • بررسي امكان توليد محصولات جايگزين در تجهيزات موجود در مجتمع شهید مدرس (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
 • بررسي فني و اقتصادي راه‌اندازي مجدد واحد توليد سوربيتول (گروه پژوهشی طراحی فرآیندهای شیمیایی ـ تاریخ اتمام : 1388)
همایشها:
  اطلاعاتی موجود نمی باشد

همايش هاي علمي

طراحي و ساخت محيط هاي كنترل شده

نفت و گاز و پتروشیمی

تجاری سازی تحقیقات مواد شیمیایی

نام: رقیه

نام خانوادگی: جوان پور هروي

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزى ـ باغباني

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: rjavanpoor@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سیدضیاء

نام خانوادگی: نصرتي

رشته تحصیلی: مهندسي كشاورزى ـ باغباني

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: znosrati@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: كمره

رشته تحصیلی: دامپزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: kamareh@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: احمد

نام خانوادگی: باهري

رشته تحصیلی: دامپزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: dr_bhr_656@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: رضا

نام خانوادگی: خلخال

رشته تحصیلی: دامپزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: khalkhal@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: احمد

نام خانوادگی: عرفان منش

رشته تحصیلی: دامپزشكي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: erfanmanesh@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: زینب السادات

نام خانوادگی: متشرعی

رشته تحصیلی: زيست شناسي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: zmotesharrei@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سید علی

نام خانوادگی: طباطبائي قمي

رشته تحصیلی: شيمي الي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: alitabaqom@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: قاسمي

رشته تحصیلی: شيمي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: m.h.ghasemi@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: پرویز

نام خانوادگی: احمدي اول

رشته تحصیلی: شيمي

مقطع تحصیلی: كارشناس

نشانی الکترونیکی: pchemco@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: معصومه

نام خانوادگی: حسن زاده كلاچاي

رشته تحصیلی: شيمي آلي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: m.hasanzad@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: مسعود

نام خانوادگی: كمبراني

رشته تحصیلی: مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: mkam@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: فرهمند

رشته تحصیلی: مكانيك

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: hrfarahmand@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: شیرین

نام خانوادگی: كتابچي

رشته تحصیلی: مهندسي موادشناسايي

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد

نشانی الکترونیکی: ketabchi@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: بهزاد

نام خانوادگی: منوچهريان

رشته تحصیلی: رياضي محض

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد

نشانی الکترونیکی: behman19@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سیدحمید

نام خانوادگی: هاشمي

رشته تحصیلی: برق ـ قدرت

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد

نشانی الکترونیکی: hamidhashemi@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: زینت

نام خانوادگی: اثباتي لواساني

رشته تحصیلی: روانشناسي عمومي

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد

نشانی الکترونیکی: esbati@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مریم

نام خانوادگی: احمدي گيوي

رشته تحصیلی: جامعه شناسي

مقطع تحصیلی: كارشناسي ارشد

نشانی الکترونیکی: ahmadigivim@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: سعید

نام خانوادگی: امينيان

رشته تحصیلی: معمارى

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: saminian@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: محسن

نام خانوادگی: پاك نژاد

رشته تحصیلی: روانشناسي شخصيت

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: paknjd@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: حسيني توسل

رشته تحصیلی: مهندسي منابع طبيعي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: h_tavassol@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: کاووس

نام خانوادگی: حيدري

رشته تحصیلی: علوم اقتصادى

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: kavous.h@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: خدادادي

رشته تحصیلی: معماری

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: mkhodadadi@yhaoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مریم

نام خانوادگی: صداقت

رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: sedaghat_m@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: داوود

نام خانوادگی: غلامرضائي

رشته تحصیلی: مديريت صنعتي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: Dgholamrezaei@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: اصغر

نام خانوادگی: كهندل

رشته تحصیلی: علوم مرتع

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: kohandel_as@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: گودرزي

رشته تحصیلی: مديريت آموزشي

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mgodarzi@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: قاسم

نام خانوادگی: مرتضائي فريزهندي

رشته تحصیلی: مهندسي منابع طبيعي آبخيزدارى

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: mortezaie@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: علی

نام خانوادگی: نصيري اقدم

رشته تحصیلی: اقتصاد

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: alinasiri110@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: بهروز

نام خانوادگی: نظري بوژاني

رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: bnazari@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: پاسباني صومعه

رشته تحصیلی: علوم اقتصادى

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: A.Pasebanism@Gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مهدی

نام خانوادگی: عابدي سقا

رشته تحصیلی: علوم اقتصادى

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: mabedy@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

نام: بتول

نام خانوادگی: كيايي

رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: keaee128@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: هاشم

نام خانوادگی: واعظي

رشته تحصیلی: جامعه شناسي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: vaezihashem@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: مهدی

نام خانوادگی: تحققي عليائي

رشته تحصیلی: امورفرهنگي

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: tahaghoghi@ut.ac.ir

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد