test SID Scientific Information Database
جهاد دانشگاهی واحد استان گيلان back
close

تاریخچه: تاریخ راه اندازی جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان به اواخر سال 1359 باز می گردد. این واحد در حال حاضر علاوه بر فعالیت در حوزه های پژوهشی، آموزشی ، فرهنگی پشیبانی دارای 5 مرکز آموزش علمی – کاربردی مراکز رشت، بندرانزلی، فومن ، رودسر ، لنگرود و همچنین دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت می باشد. پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی ، خبرگزاری، دانشجویان ایران (ایسنا) ، خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) ، بانک خون بندناف رویان، کلینیک پزشکی و دندانپزشکی از دیگر بخش های فعالیت جهاد دانشگاهی واحد گیلان می باشد.

توانمندی ها: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد گیلان در راستای نیل به اهداف بلند مدت توسعه کشور و دستیابی به قطبهای علمی وفناوری تبیین شده در سند توسعه استانی در زمینه های تحقیقاتی و شکوفایی استعدادها به عنوان یکی از معاونت های جهاد دانشگاهی واحد گیلان فعالیت می کند. این حوزه با بهره گیری از تجارب علمی و کاربردی نیروهای متخصص، نقش مهمی در تولید علم و بومی سازی دانش در سطح منطقه و ملی ایفا می نماید.

آدرس: رشت - خیابان ملت - خیابان شهید سیادتی - ضلع غربی پارک محتشم- ساختمان پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی - کد پستی: 35699- 41446

شماره تماس: 3241897-0131

فکس: 3242006-0131

نشانی الکترونیکی: sec.gl@acecr.ac.ir

تارگاه:

نام: جمشید

نام خانوادگی: رسایی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

سمت: رئیس

نام: میر مسلم

نام خانوادگی: رهبر هاشمی

رشته تحصیلی: منابع طبیعی

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد

سمت: معاون پژوهشی

مطالعات ناحیه ای

پایش منابع آب

مقالات:
 • The study of Climatic of historical and archaeological museum sites of Bouye (Amlash Country). Journal of basic and applied scientific reaserch. 2014
 • - Survey of heavy metal(Copper, Iron, Lead, Cadmium, Zinc and Nickel) concentrations and their effects on the water quality of Anzali wetland, Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES),2013.
 • Determination of selenium in natural waters by adsorptive differential pulse cathodic stripping voltammetry , Journal of Hazardous materials. 2009, 168. 542-547.
 • Determination of Se(IV) in natural waters by Adsorptive Cathodic Stripping Voltammetry of 5-Nitropiazselenol, Journal of Hazardous materials. Journal of Hazardous material. 2010, 174, 788-794.
 • Evaluation of common methods of reference evapotranspiration prediction in greenhouse by Lysimeteric data. TI Journal. Agriculture science developments.2014. ISC
 • بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر تحولات کاربری زمین در نواحی کشاورزی روستایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای، همایش ملی توسعه روستائی 1391
 • بررسی برخی خصوصیات کیفی و کمی گیاه برنج در شرایط تنش آبی، همایش ملی دانشجوئی بیوتکنولوژی 1391
 • امکان سنجی احداث سایت موزه بویه املش از منظر بوم شناختی، همایش ملی عمران و توسعه 1390
 • ارزیابی اقتصادی استفاده از آب در میکرو آبخیزها، همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی 1388
 • بررسی و اندازه گیری اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3 و امگا 6 در گوشت سه نوع ماهی پرورشی. مجله زیست شناسی ایران 1390
 • اندازه گیری باقیمانده سم علف­کش هینوزان در آبهای زیرزمینی استان گیلان و بررسی راههای حذف آن با روش جذب سطحی پانزدهمین همایش ملی بهداشت و محیط ایران - دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 91
 • نقش و جایگاه آب بندانها در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی شهرستان شفت) همایش ملی توسعه روستایی 1390
طرح های پژوهشی و پایان نامه های مورد حمایت
 • انجام مطالعات امکان سنجی طراحی و تهیه نقشه و مشخصات اجرای سایت موزه تاریخی محوطه باستانی بویه املش
 • GIS ایجاد بانک اطلاعات مناطق گردشگری استان گیلان در محیط
 • بررسی و رتبه بندی عوامل موثر در رضایت مشتریان از عملکرد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت
 • HCM-2000 تحلیل ظرفیت تقاطع های کنترل شونده شهر رشت توسط روش
 • اندازه گیری باقیمانده سم علف کش بوتاکلر (ماچیتی) در آبهای آشامیدنی روستایی استان گیلان
 • گندزدايي آبهاي خام استان قزوين با استفاده از نانو سيلور (همكاري با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي استان گيلان 90-1389)
 • اندازه گيري سم هينوزان در آبهاي سطحي و زير سطحي استان گيلان با استفاده از روش هاي GC و GC-MS و بررسی حذف آن با استفاده از روش جذب سطحی با کربن فعال (کارفرما: آب و فاضلاب روستایی استان گیلان 90-1389)
 • استفاده از فناوریهای نوین در حذف برخی پارامترهای شیمیایی آبهای آشامیدنی روستایی استان گیلان(کارفرما: آب و فاضلاب روستایی استان گیلان92-1391)
 • طرح هادی مجموعه روستایی سیاه بیل و ملا محله 1392
 • طرح هادی مجموعه روستایی درزگری محله تالش 1392
 • شناسایی زمینه های پژوهشی و مسائل مرتبط با گردشگری در استان گیلان 1388
 • ارتباط نقش حرفه ای با نقش خانوادگی زنان شاغل در آموزش و پرورش 1386
 • ارزیابی و اثر بخشی فعالیت ترویجی 1384
 • طرح جامع آمارگیری، نیاز سنجی و سنجش رضایتمندی گردشگران 1387
همایشها:
 • اولین همایش توسعه روستایی گیلان 1391

توسعه و عمران

برق و کامپیوتر

نام: مهدی

نام خانوادگی: عاشورنیا

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: M.R.Sakineh_khatami@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: هادی

نام خانوادگی: مدبری

رشته تحصیلی: آبیاری و زهکشی

مقطع تحصیلی: كارشناس ارشد

نشانی الکترونیکی: modaberi8@gmail.com

سمت: عضو هیات علمی

نام: محمد علی

نام خانوادگی: رحیمی پور شیخانی نژاد

رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مقطع تحصیلی: دكتري

نشانی الکترونیکی: marahimipoursh@yahoo.com

سمت: عضو هیات علمی

  اطلاعاتی موجود نمی باشد