تماس با ما

    مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (Scientific Information Database)
    نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
    تلفن و دورنگار: 4 الی 44265001
    صندوق پستی: 1454-14515حوزه شماره تماس شماره داخلی
1 ریاست 44265001 101
2 روابط عمومی 113
3 نشریات 108
4 همایش ها و کنفرانس ها 109
5 کارگاه های آموزشی 114
6 حسابداری و مالی 105
7 نرم افزار 122
8 تبلیغات 106
9 علم سنجی 116