نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-23

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» که در مجلس دهم با شماره ثبت (510) در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده بود، مجدداً در تاریخ 22/4/1399 با شماره ثبت (342) در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. این طرح طی جلسات متعدد در کارگروه موضوع ماده (59) قانون آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره «1» ماده (143) آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع با «طرح الحاق یک تبصره به ماده (87) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به شماره ثبت (289) ادغام و نهایتاً در تاریخ 8/4/1400 با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید. طرح مزبور مشتمل بر 66 ماده بوده و علاوه بر اینکه در مقام رفع برخی ابهامات و ایرادهای جزئی قانون مربوطه است، حاوی محورهای مهمی است که تصویب آن می تواند به تحقق حاکمیت قانون در کشور و اجرای عدالت اداری منجر شود. لذا در این گزارش ضمن اشاره به کلیات طرح حاضر به بررسی مواد آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):