نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-9

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 292 با هدف کنترل تعداد زیاد پیشنهادهای نمایندگان در حین رسیدگی به طرح ها و لوایح و مدیریت زمان در صحن اعلام وصول شده است. طراحان با این استدلال که تعداد زیاد پیشنهادهای فاقد کیفیت به اطاله در رسیدگی به طرح و لوایح و اتلاف زمان و اخلال در مدیریت صحن منجر شده است، سازوکاری جهت کنترل پیشنهادهای بی رویه در صحن، ارائه کرده اند. در همین راستا طرح حاضر ارائه گزارش- شفاف و عمومی- فصلی یا ماهانه از درصد پیشنهادهای مصوب و غیرمصوب را به عنوان ابزار کنترل و ارتقای پیشنهادهای نمایندگان مطرح کرده است. در ادامه به بررسی جزئیات مفاد طرح خواهیم پرداخت:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):