نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تبیین راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در مواجهه با بیماری کروناگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: پژوهشی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: وجود ویروس کووید ـ 19 برای نخستین بار در آذرماه 1398 در شهر ووهان چین گزارش شد و سپس به سایر کشورهای دنیا سرایت کرد. ایران نیز به صورت رسمی در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 اعلام کرد این ویروس وارد کشور شده است. متعاقب این موضوع، مجموعه ای از سیاست های مختلف به کار گرفته شد تا زمینه جهت کنترل و مهار بیماری فراهم شود. به دلیل ناشناخته بودن ویروس، نحوه مواجهه دولت ها با آن متفاوت بود اما مشکلی که شرایط ایران را برای برخورد با ویروس دشوارتر می کرد تحریم های گسترده به ویژه در زمینه مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی بود. همه گیری بیماری کرونا و گسترش خارق العاده آن موجب ایجاد چالش ها و مشکلات گسترده ای در حوزه های بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... شد. لذا اخذ تصمیمات استراتژیک و به موقع برای کنترل ویروس و پیامدهای آن حائز اهمیت ویژه ای شد. نگاهی به سیاست ورزی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی در حدود یک سال و نیم گذشته بیانگر این است که ایشان تأکید زیادی بر مدیریت منطقی و عقلانی در مقابله با بیماری کرونا داشته اند. ازجمله این رفتارها می توان به ماسک زدن همیشگی جهت فرهنگ سازی، حمایت قطعی از تلاش دانشمندان ایرانی جهت دستیابی به دانش واکسن، مرجعیت داشتن توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، اصرار به استفاده از واکسن ایرانی و انتظار برای تولید واکسن داخل کشور، تزریق واکسن داخلی در مقابل دوربین های تلویزیونی، تأکید بر دریافت واکسن در نوبت معمول، عدم ایراد دانستن استفاده از واکسن خارجی در کنار داخلی در صورت نیاز، ضرورت ثبت و انتشار اسناد و مقالات علمی مربوط به واکسن ایرانی و... اشاره داشت. تأمل در اقدامات رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که موضع گیری های ایشان مبتنی بر گفتمان های کلان قانون مداری، مبارزه با تبعیض، عزت و استقلال ملی، تولید علم و... است که تلاش دارند فضای جامعه و عرصه سیاست ایران را قوام بخشند و در راستای نیل به سرافرازی و سربلندی کشور حرکت کنند. به طور کلی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان رهبر نظام اسلامی و در جایگاه هادی و راهبر جامعه و نظام سیاسی تلاش داشتند تا اقدامات و رفتارشان در راستای مهار بیماری، ارتقای روحیه خودباوری دانش متخصصان و کارشناسان، بهره گیری از دانش روز درعین حال تأکید بر دانش بومی و تولید علم، رعایت قانون و قانون مداری باشد.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):