نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده) ۴( قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-8-4

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: «طرح اصلاح ماده( ۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» در تاریخ 05/05/1399 اعلام وصول شد. هدف این طرح حذف کنکور «کارشناسی ارشد» و جایگزینی سوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته است. به اذعان مسئولان دانشگاه های بزرگ کشور آزمون «کارشناسی ارشد» در گزینش بهترین دانشجویان عاجز است و همواره بهترین و موفق ترین دانشجویان این مقطع، اغلب از بین دانشجویان استعداد درخشان بوده اند که بدون آزمون پذیرفته شده اند. لذا استفاده از سوابق تحصیلی برای سنجش و پذیرش دانشجویان می تواند کمک شایانی به ارتقای کیفیت سنجش و پذیرش کند. اما، حذف کامل آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دارای ملاحظات متعددی است که در این گزارش آمده است. بنا به ملاحظات مطرح شده در گزارش، تصویب این طرح به شکل کنونی آن پیشنهاد نمی شود. در انتهای گزارش اصلاحات لازم پیشنهاد شده است.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):