برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرمولاسیون و تدوین دانش فنی تولید پرمیکس جایگزین چربیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد مشهد 

گروه پژوهشی: کیفیت و ایمنی مواد غذایی

پژوهشگران: 
نظری زهرا (مسئول طرح)
کاراژیان رضا (مسئول طرح)
مهربان سنگ آتش معصومه (همکار طرح)
احتیاطی احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1399

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):