برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه فراوانی و خصوصیات سرطان های تشخیص داده شده به کمک ماموگرافی فرصت طلبانه و تشخیصی در بیماران مراجعه کننده به پژوهشکده سرطان پستان در مقطع زمانی یک سالهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: بیماری های پستان

پژوهشگران: 
الفت بخش آسیه (مسئول طرح)
بهشتیان تکتم (مسئول طرح)
هاشمی عصمت السادات (مشاور طرح)
حقیقت شهپر (مشاور طرح)
جعفری مریم (مشاور طرح)
مجیدزاده کیوان (مشاور طرح)
آتشی علیرضا (همکار طرح)
حیدری لیلا (ناظر طرح)
ساری فاطمه (همکار طرح)
آقایی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1399

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: سرطان پستان,غربالگری,ماموگرافی,فرصت طلبانه,تشخیصی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):