نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید در آماده سازی سیمن: محصول سوپرناتانت سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از بافت چربی (SPAS)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  جهاددانشگاهی استان قم 

گروه پژوهشی: بیولوژی تولید مثل

پژوهشگران: 
طباطبایی قمی سیدرضا (مسئول طرح)
فضائلی هدی (همکار طرح)
داوودی فائزه (همکار طرح)
کلهر داوود (همکار طرح)
غیاثی مهدیه (همکار طرح)
صفرلو مریم (همکار طرح)
ابراهیمی عباس (همکار طرح)
آسا الهام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.فرگمنتاسیون DNA,سلول های بنیادی مزانشیمال,پارامترهای حرکتی,زنده مانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):