برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تولید گامت و گناد مصنوعی با استفاده از مهندسی بافتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشگاه رویان 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1399

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):