برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکوین ساختاری سامانه گسلی شمال تبریز برپایه مطالعات پارینه لرزه شناسیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم زمین 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری حمید (مسئول طرح)
فریدی محمد (همکار طرح)
اسماعیلی سیروس (همکار طرح)
فتحیان آرام (همکار طرح)
بورگ ژانپیر (همکار طرح)
ریتز ژان فرانسوا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1398

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):