برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستیابی به دانش فنی پیش تصفیه مناسب، جهت استفاده در واحدهای شیرین سازی آب خلیج فارس به روش غشایی اسمز معکوس و بررسی فنی و اقتصادی آن (ویرایش: اول)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی فرآیند

پژوهشگران: 
رضاخانی ناصر (مسئول طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)
ریاضت الهه (همکار طرح)
یزدانفر نجمه (همکار طرح)
خاکساری مجید (همکار طرح)
مهتدی حقیقی میترا (همکار طرح)
آقامحمدی مهراد (همکار طرح)
علی نژاد علی (همکار طرح)
زمانی میترا (همکار طرح)
شمس الدینی عفت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1398

کارفرما: 

خروجی طرح: 

خروجی های اصلی طرح عبارتند از:

شناخت کامل فرآیند های کارخانه شیرین سازی آب به روش غشایی

شناخت روش های نمونه گیری و پارامترهای لازم جهت آنالیزکیفیت آب خلیج فارس با رویکرد فرآیند تصفیه غشایی

شناخت کامل کیفیت آب خلیج فارس در نقطه برداشت آب

پیشنهاد راه حل های مناسب برای پیش تصفیه واحدهای غشایی و روش اصلاح کارخانه موجود

تهیه اسناد مناقصه یک پیمان به صورت EPC-O&M به صورت نمونه و به درخواست کارفرما


 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور یکی از بهترین و مطمئن ترین راههای تامین آب شیرین، شیرین سازی آب دریا می باشد. اگرچه فرآیندها و تجهیزات شناخته شده ای در این حوزه بکار گرفته می شود اما عملا واحدهای در حال کار با مشکلات عملیاتی و تولیدی بسیاری مواجه هستند. به عنوان نمونه واحد تصفیه آب شرکت پایانه های نفتی ایران واقع در جزیره خارک با ظرفیت 6000 مترمکعب در روز آب آشامیدنی، با مشکل عدم امکان بهره برداری جهت تولید پیوسته مواجه است. تکنولوژی به کار رفته در این واحد، استفاده از سه مدول اسمز معکوس با ظرفیت هرکدام 2000 مترمکعب در روز است. همچنین بر اساس طراحی اولیه امکان توسعه واحد تا 10000 مترمکعب در روز وجود دارد. به دلایلی احتمالی همچون طراحی فرآیند نامناسب و عدم پیش بینی تجهیزات پیش تصفیه مناسب، امکان تولید پیوسته در ظرفیت طراحی فراهم نشده است. در انجام این پروژه پس از بررسی روش های غشایی و فرآیندها و تجهیزات مربوط به آن، وضعیت موجود کارخانه فوق به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت، آنالیز کاملی از آب دریا انجام شد و بر اساس آن بازطراحی واحد جدید صورت پذیرفت. در انتها اسناد مناقصه EPC-O&M برای اجرای عملی کار تهیه گردید. در این پژوهش علل اصلی عدم کارکرد صحیح کارخانه بر اساس شواهد موجود تحلیل شد و با در نظر گرفتن آنالیز دقیق آب همراه با پارامترهای کامل و در شرایط آب و هوایی متفاوت و تکرارهای مناسب، فرایندهای تکمیلی و اصلاحی مورد نیاز برای کارخانه پیشنهاد شد. روش های انجام این پژوهش را می توان برای استفاده در سایر واحدهای آب شیرین کن کشور که دارای مشکلات عملیاتی می باشند، الگو برداری نمود.کلیدواژگان: تصفیه آب دریا,فرآیندهای غشایی,مشکلات عملیاتی,ممبران,شیرین سازی آب

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):