برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت تأسیسات فرآورش نفت خام ایران و پیشنهادات اولیه افزایش بهره وری تأسیساتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد

پژوهشگران: 
روشن ولی اله (مسئول طرح)
کریمی مهدی (همکار طرح)
پناهی مهدی (همکار طرح)
شهیدی بابک امین (همکار طرح)
امینی حسین (همکار طرح)
مولودی احمد (همکار طرح)
گلستانی پور مسعود (همکار طرح)
قرچه بیدختی امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1398

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تأسیسات روزمینی فرآورش نفت (تأسیسات سطح الارضی) به عنوان نقطه اتصال صنایع بالادستی و پایین دستی در صنایع هیدروکربنی محسوب می گردد. هرچند پروژه ها و فعالیت های متعددی جهت ارتقاء و افزایش بهره وری در صنایع بالادستی و پایین دستی انجام شده است، ولی متأسفانه در دهه های اخیر چندان توجهی به تأسیسات سطح الارضی نشده و اکثر کارخانه های فرآورش نفت کشور قدیمی هستند. بدیهی است که با توجه به گذشت زمان و تغییرات خوراک ورودی، شرایط بهره برداری بهینه این کارخانه ها تغییر کرده است. همچنین فنّاوری های جدیدتری در این زمینه در سایر کشورها توسعه داده شده است. هدف از این طرح، مطالعه ی اولیه و شناخت وضعیت موجود تجهیزات سطح الارضی ایران و مقایسه ی آن با فنّاوری های موجود روز می باشد. این طرح مقدمه ای برای پروژه های بزرگ بهینه سازی و ارتقای تجهیزات سطح الارضی ایران خواهد بود. در قسمتی از این طرح که شامل بازدید میدانی از دو کارخانه ی تجهیزات سطح الارضی ایران بود، شرایط موجود بررسی گردید و با توجه به اطلاع از تکنولوژی های روز و دانش فرایندی مرتبط، پیشنهاد هایی جهت ارتقای واحدهای مذکور تهیه گردید. بدیهی است که با توجه به مشخصات هر کارخانه پیشنهادات متفاوتی ارائه گردیده است.کلیدواژگان: تجهیزات سطح الارضی,فرآورش نفت,نوسازی,بهینه سازی فرایند تولید

 
 
Title:

Investigation of operating conditions of Iran crude oil surface treatment facilities and initial proposal for enhancement of operating performanceAbstract:

Oil surface treatment facilities (Top surface facilities) are connections between oil discoveries-extraction and following operations such as transmitting and distribution. Although many projects and attempts has been carried out to improve top and low level oil industries, unfortunately during past decades no attention has paid to Top surface facilities and most of oil refining factories are steel traditional. It is clear that passing time and alterations in input resources are factors which will change operation conditions. Moreover modern technologies have been developed in other countries. The aim of this project is to study and recognize the available situation of Iran oil and gas surface treatment facilities and comparing with the nowadays technologies. In fact this project is a preface to great optimization projects for top surface facilities in Iran. Two top surface facilities company were visited in this project and some suggestions are presented for improvement.Keyword(s): Top surface facilities,Oil refining,Renovation,Optimization of production process