برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی سیستم اندازه گیری ولتاژ ضربه فشارقویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: سنجش، پردازش و کنترل

پژوهشگران: 
عارفیان مسعود (مسئول طرح)
کاویانی علی (همکار طرح)
صادق محمدی حمیدرضا (همکار طرح)
جعفری بهنام جعفر (همکار طرح)
پورمحمد جعفر (همکار طرح)
ملک نیا فرامرز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

مجموعه تست آزمایشگاهی فشارقوی مولد ضربه ولتاژ و جریان به منظور انجام آزمون های فشارقوی ولتاژ ضربه با شکل موج μ s50 μ s/2/1و ضربه سوییچینگ با شکل موج μ s2500μ s/250بر روی تجهیزات و ادوات برقی تا سطح ولتاژ kV1800، انرژی kJ180 (در شرایط متعارف) مطابق با استاندارد بهره برداری می گردد. این مجموعه برای اولین بار درکشور توسط متخصصین مرکز مهندسی فشارقوی جهاددانشگاهی علم وصنعت طراحی و ساخته شده است. تجهیزات تست فشارقوی دارای پهنه وسیعی از نیازها می باشد و طراحی و ساخت در هر کاربرد نیاز به رسیدن فناوری لازم و امکانات و قیمت مناسب جهت رقابت می باشد. ازجمله تست هایی که در حوزه فشارقوی به عنوان یک تست باز رسی مهم و کلیدی مطرح است تست ضربه می باشد. طرح پژوهشی نمایش و بررسی شکل موج ایمپالس صاعقه و سویچینگ یکی از مهمترین بخش های سیستم اندازه گیری مولد می باشد که در صورت عدم توجه به طراحی این نیازدر صنعت، امکان حضور در مناقصات آتی از جهاد دانشگاهی علم و صنعت به عنوان تنها سازنده بومی کشور سلب خواهد شد.کلیدواژگان: ولتاژ ضربه صاعقه و سوئیچینگ,نمایش و بررسی شکل موج ضربه,آنالایزر ایمپالس,مهندسی فشار قوی,تست عایقی,بی آی ال(BIL),مولد مارکس

 
 
Title:

Design and Implementation of Measurement System Marx Impulse GeneratorAbstract:

High voltage impulse test is one of the important and necessary certificates for high voltage elements and equipments that used in electrical facilities. In this research project, the subject is Design and Implementation of Measurement System Marx Impulse Generator. In Iran, at the first time high voltage impulse generator have been made by JDEVS. Because of measuring section is the main and important part in a high voltage Impulse test system, detection and monitoring response of equipment under a high voltage switching and lightning impulse is the main target in this project. In this case measuring for lightning voltage shape is 1. 2 μ s / 50 μ s and for switching voltage shape is 250 μ s/2500 μ s (Max. test condition: Up to 1800 kV /180 kJ).Keyword(s): Impulse Generator,Lightning impulse voltage,Switching impulse voltage,Impulse analyzer,High voltage electrical engineering,BIL,Marx generator