برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دستیابی به دانش فنی ساخت نسوزهای عایق آلومینایی به روش تزریق گازگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: گروه سرامیک صنعتی

پژوهشگران: 
میرحسینی سیدحسین (همکار طرح)
شریفی لیلا (مسئول طرح)
دهقانی علی (همکار طرح)
نوری محسن (همکار طرح)
بلوریان هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1397

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در این طرح، ابتدا دوغاب پایدار شده از اکسیدآلومینیوم با کمک پراکنده ساز دولاپیکس تهیه و خواص رئولوژیکی و پایداری آن بررسی شد و پس از تهیه فوم در مرحله دوم قطعه متخلخل آلومینایی ساخته شده و عوامل موثر بر خواص نهایی قطعه بررسی می شود. در بخش دیگر تحقیق دستگاه فوم ساز ساخته شد. دوغاب آلومینایی پایدار شده در بخش اول طرح وارد محفظه فوم ساز شده و با تزریق هوا تبدیل به فوم گردید. به فوم آلومینایی بایندر سیلیکا سل افزوده شد. پس از ریختن در قالب های پلیمری فرایند گیرش از طریق ژلاسیون سیلیس کلوئیدی صورت پذیرفت. پس از خروج قالب ها، نمونه ها از قالب خارج شده و در دماهای مختلف پخت گردیدند. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها با تغییر دمای پخت، میزان SDS و درصد جامد بررسی گردید. با توجه به بررسی های انجام شده نمونه با 78% جامد و میزان 035/0 درصد SDS و زینتر شده در دمای 1400 درجه سانتی گراد دارای خواص بهینه می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):