برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 بر عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی منطقه 2 کشوری



گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
قنبری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.



کلیدواژگان: سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، عملکرد سازمانی، کارت امتیازی متوازن

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):