نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

درمان نازایی با لقاح آزمایشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

برای دستیابی به اهداف فوق، علاوه بر خدمات درمانی که ذکر گردید این مرکز تاکنون دو دوره آشنایی با روش های پیش رفته نازایی را برای متخصصان زنان و علوم آزمایشگاهی برگزار نموده و بیش از پنج پروژه تحقیقاتی را نیز به اتمام رسانده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

به دنبال برگزاری «اولین سمینار باروری و ناباروری» در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 67 و با محور قرار دادن تاسیس مرکز «IVF » و به کارگیری روش های جدید در درمان نازایی فعالیت این جهاد با اهداف ذیل در سال های 69-67 شکل گرفت:
1- ارائه خدمات تخصصی در درمان نازایی
2- انجام فعالیت پژوهشی در حیطه موضوعات مربوطه
3- ارتباط با مراکز معتبر دنیا برای انتقال دانش فنی
4- انتقال دانش فنی و تجربیات به متخصصان داخلی
5- ارتقا آگاهی های دانشجویان و علاقه مندان به موضوعات مربوط به فعالیت مرکز
6- ممانعت از خروج مقادیر قابل توجهی ارز که برای درمان نازایی از کشور خارج می شد.
7- امکان بهره گیری اقشار کم درآمد از خدمات درمانی
این مرکز در حال حاضر با استفاده از نیروهای متخصص و با امکانات و تجهیزات کامل به عنوان معتبرترین مرکز نازایی کشور از توانایی های زیر برخوردار است:
1- درمان دارویی نازایی
2-
IVF و IUI و DIPI
3- لاپاراسکوپی
4- ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام آزمایش اسپرم و آزمایش های روتین
5-
Freezing
6-
Injection-Micro

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):