نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1391 , دوره  5 , شماره  16 ; از صفحه 73 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش عوامل اجتماعي و فرهنگي بر مهاجرت دانشجويان ايراني به خارج از کشور (نمونه موردي: دانشگاه علوم پزشکي پته، شهر پچ کشور مجارستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مهاجرت به عنوان يکي از موضوعات محوري علوم انساني و اجتماعي، پديده اي است که هم در کشورهاي توسعه يافته و هم کشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد با اين تفاوت که زمينه هاي ايجاد اين پديده متفاوت است. در ميان افرادي که در گروه هاي سني مختلف اقدام به مهاجرت مي کنند، نقش جوانان به عنوان، سرمايه انساني و اعضاي فعال جامعه که بخش مهمي از نيروي کارآمد جامعه را تشکيل مي دهند، همواره بسيار پر رنگ جلوه نمايي کرده است. اگرچه مهاجرت همواره در طول تاريخ و در جوامع گوناگون پديده اي مرسوم بوده اما امروزه روند تصاعدي مهاجران به ويژه دانشجويان زنگ خطري براي پيشرفت کشورهاي در حال توسعه مانند ايران تلقي مي گردد. اين پژوهش به منظور شناخت عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر مهاجرت دانشجويان ايراني به کشور مجارستان، با هدف مشخص نمودن نقش عوامل فوق بر مهاجرت و بر مبناي دو فرضيه اصلي انجام شده است: الف) به نظر مي رسد ميان عوامل فرهنگي (دافعه و جاذبه) تمايل به مهاجرت دانشجويان رابطه وجود دارد. ب) به نظر مي رسد ميان عوامل اجتماعي (دافعه و جاذبه) تمايل به مهاجرت دانشجويان رابطه وجود دارد. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايشي، مبتني بر تکنيک پرسشنامه و مصاحبه حضوري است. ضريب پايايي ابزار با استفاده از آلفا کرونباخ تاييد گرديده و تحليل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون پيرسون) انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که عوامل جاذبه اجتماعي خارج از کشور و دافعه فرهنگي داخل کشور موثر بر مهاجرت دانشجويان ايراني بوده و در مقابل تاثير عوامل دافعه اجتماعي داخل کشور و جاذبه فرهنگي خارج از کشور بر پديده مذکور تائيد نمي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راهشخور، م.، و رفیعیان، م.، و امینی، ا. (1391). بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور (نمونه موردی: دانشگاه علوم پزشکی پته, شهر پچ کشور مجارستان). پژوهش اجتماعی, 5(16), 73-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226439Vancouver : کپی

راهشخور مریم، رفیعیان مجتبی، امینی الهام. بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور (نمونه موردی: دانشگاه علوم پزشکی پته, شهر پچ کشور مجارستان). پژوهش اجتماعی. 1391 [cited 2022August12];5(16):73-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226439IEEE : کپی

راهشخور، م.، رفیعیان، م.، امینی، ا.، 1391. بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور (نمونه موردی: دانشگاه علوم پزشکی پته, شهر پچ کشور مجارستان). پژوهش اجتماعی, [online] 5(16), pp.73-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=226439. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 800 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی