نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1366 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 117 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعاتي در مورد جنس گون در ايران (1)، سيتوتاگزونومي تعدادي از گونه ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است