نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1388 , دوره  12 , شماره  1 ; از صفحه 67 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعي در كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، کوچه منصوری، انستیتو روانپزشکی تهران
 
چکیده: 
زمينه: اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعي در كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و با تاكيد بر عوامل جمعيت شناختي نظير سن، جنس، تاهل، تحصيلات، حالت اشتغال و محل سكونت در سال 1385 اجرا گرديده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي - تحليلي و مقطعي با روش نمونه گيري سرشماري بر روي جامعه آماري كاركنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، با حجم نمونه 149 نفر انجام شد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه هاي سلامت عمومي، مقياس حمايت اجتماعي و فرم اطلاعات جمعيت شناختي جمع آوري شد. براي توصيف و تحليل آماري از جداول توزيع فرواني و درصدي، ميانگين، انحراف معيار، آزمون هاي تي، آنووا و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته ها: اين تحقيق نشان داد كه وضعيت سلامت روان با نمره حمايت اجتماعي رابطه معني دار و مستقيم دارد (P=0.001، r=0.56). نتايج به دست آمده نشان دادند كه جنسيت، گروه سني، تحصيلات دانشگاهي، متاهل بودن و تعداد اعضا خانواده با سلامت رواني و حمايت اجتماعي داراي همبستگي معني داري هستند. همچنين نشان داده شد كه پرسنل نوبت كاري اقماري در مقايسه با ساير حالات اشتغال از شرايط سلامت روان و حمايت اجتماعي پايين تري برخوردار هستند (P=0.0001 و F=7.8) و (P=0.0001 و F=12.29).نتيجه گيري: بين سلامت روان و حمايت اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد و اين ارتباط با توجه به عوامل جمعيت شناختي متغير بوده است. از طرفي تاثير حمايت اجتماعي بر سلامت روان نشان مي دهد كه تغيير سياست گذاري ها با هدف ارتقا كيفيت و كميت شبكه هاي حمايتي بويژه براي گروه هاي آسيب پذير مي تواند باعث تقويت اثرات محافظتي حمايت اجتماعي و در نهايت سلامت رواني گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجبی، ا.، و فریدنیا، پ. (1388). ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. طب جنوب, 12(1), 67-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96269Vancouver : کپی

حاجبی احمد، فریدنیا پیمان. ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. طب جنوب. 1388 [cited 2022May17];12(1):67-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96269IEEE : کپی

حاجبی، ا.، فریدنیا، پ.، 1388. ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. طب جنوب, [online] 12(1), pp.67-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96269. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 225 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی