نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغيير اسيد امينه آلانين 183 به تروئونين در آنزيم 5-انول پيرويل شيكيمات - 3 - فسفات سنتاز به منظور ايجاد مقاومت به علفكش گلايفوسيت در گياه تراريخت كلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
 
چکیده: 
كلزا يكي از با اهميت ترين دانه هاي روغني جهان به شمار مي رود. به كارگيري روش هاي مهندسي ژنتيك در گياه كلزا باعث توليد ارقامي شده است كه از نظر صفات با ارزش كشاورزي و اقتصادي حايز اهميت مي باشند. از ميان عوامل تهديدكننده كشت و گسترش اين گياه، وجود علف هاي هرز و چگونگي كنترل آنها توسط مواد شيميايي مي باشد. از ميان علف كشهاي مرسوم، گلايفوسيت به عنوان علف كشي عمومي و وسيع الطيف كه آنزيم EPSPS را مهار مي كند، مطرح است. آنزيم EPSPS، يك آنزيم كليدي در مسير بيوسنتز اسيدهاي آمينه حلقوي در ميكروارگانيسم ها و گياهان مي باشد. يكي از موثرترين راه هاي ايجاد گياهان مقاوم به علفكش گلايفوسيت، دست ورزي ژن كدكننده آنزيم 5-انول پيرويل شيكيمات - 3 فسفات سنتاز (EPSPS)، به منظور كاهش ميل تركيبي گلايفوسيت به اين آنزيم مي باشد. در تحقيق حاضر يكي از مهمترين نقاطي كه در تشكيل مجموعه آنزيم -گلايفوسيت دخالت دارد، يعني اسيد امينه آلانين شماره 183 در EPSPS باكتري E. coli، مورد توجه قرار گرفت. با ايجاد يك جهش نقطه اي دقيق به روش طراحي آغازگرهاي ويژه و واكنش زنجيره اي پليمراز (PCR)، كد ژنتيكي اسيد امينه فوق به اسيد امينه تروئونين تبديل گرديد. ژن دست ورزي شده، در داخل پلاسميدهاي كلونينگ pUC18 و بياني گياهي pBI121 همسانه سازي شد. آناليزهاي مولكولي لازم براي اثبات حضور ژن در پلاسميدها و تعيين جهت مناسب آنها انجام گرفت. پلاسميد pBI121 حامل ژن مورد نظر، از طريق باكتري Agrobacterium tumefaciens سويه LBA4404 به گياه كلزا رقم PF-7045-91 منتقل گرديد. از انتهاي بريده شده دنباله كوتيلدون، به عنوان بافت هدف جهت انتقال ژن استفاده گرديد. براي ارزيابي اوليه تراريخته بودن گياه از مقاومت گياهان دست ورزي شده به آنتي بيوتيك كانامايسين استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه درصد باززايي نوساقه و درصد تراريخته بودن گياهچه به ترتيب 74 و 28 درصد بود. با آناليزهاي مولكولي و ارزيابي مقاومت گياهان نسبت به اين علفكش حضور و بيان موثر ژن اثبات گرديد .
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رازی کهریزی، د.، و سلمانیان، ع.، و موسوی، ا.، و معینی، ا.، و کریم زاده، ق. (1387). تغییر اسید امینه آلانین 183 به تروئونین در آنزیم 5-انول پیرویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت در گیاه تراریخت کلزا (.Brassica napus L). پژوهش و سازندگی, 21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی), 151-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96235Vancouver : کپی

رازی کهریزی دانیال، سلمانیان علی هاتف، موسوی امیر، معینی احمد، کریم زاده قاسم. تغییر اسید امینه آلانین 183 به تروئونین در آنزیم 5-انول پیرویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت در گیاه تراریخت کلزا (.Brassica napus L). پژوهش و سازندگی. 1387 [cited 2022May17];21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی):151-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96235IEEE : کپی

رازی کهریزی، د.، سلمانیان، ع.، موسوی، ا.، معینی، ا.، کریم زاده، ق.، 1387. تغییر اسید امینه آلانین 183 به تروئونین در آنزیم 5-انول پیرویل شیکیمات - 3 - فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت در گیاه تراریخت کلزا (.Brassica napus L). پژوهش و سازندگی, [online] 21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی), pp.151-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96235. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی