نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1372 , دوره  29 , شماره  2-1 ; از صفحه 103 تا صفحه 103 .
 
عنوان مقاله: 

پارازيته شدن نماتود مركبات توسط باكتري .Pasteuria sp در شمال ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است