نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تراكم و زمان مصرف نيتروژن بر برخي خصوصيات زراعي كلزا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 
چکیده: 
اثر سطوح مختلف تراكم و زمان مصرف نيتروژن بر برخي خصوصيات زراعي كلزا، در آزمايشي به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال زراعي 83-82 مطالعه شد. در اين آزمايش تراكم در سه سطح شامل 60، 80 و 100 بوته در متر مربع، در كرت اصلي و سطوح مختلف زمان مصرف نيتروژن در سه سطح شامل مصرف نيتروژن طي سه نوبت به صورت يك سوم در زمان كاشت، يك سوم ابتداي ساقه رفتن و يك سوم ابتداي گلدهي، مصرف نيتروژن طي دو نوبت به صورت يك سوم در زمان كاشت دو سوم ابتداي ساقه رفتن و مصرف نيتروژن طي دو نوبت به صورت يك دوم در زمان كاشت و يك دوم ابتداي ساقه رفتن در كرت فرعي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد دانه نشان داد كه تراكم گياه اثر معني داري بر شاخص برداشت، عملكرد دانه، عملكرد روغن و تعداد خورجين در متر مربع داشت. در حالي كه تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه تحت تاثير اين تيمار قرار نگرفتند. زمان مصرف نيتروژن نيز عملكرد دانه و تعداد خورجين در متر مربع را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد در حالي كه اثر آن بر ساير صفات اندازه گيري شده معني دار نبود. بيشترين ميزان عملكرد دانه و عملكرد روغن در تراكم 100 بوته در متر مربع و مصرف نيتروژن طي سه نوبت به ترتيب با ميانگين 4404.4 و 1825.0 كيلوگرم در هكتار به دست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانش شهرکی، ع.، و کاشانی، ع.، و مسگرباشی، م.، و نبی پور، م.، و کوهی دهکردی، م. (1387). اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا . پژوهش و سازندگی, 21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی), 10-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96207Vancouver : کپی

دانش شهرکی عبدالرزاق، کاشانی علی، مسگرباشی موسی، نبی پور مجید، کوهی دهکردی مهرآنا. اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا . پژوهش و سازندگی. 1387 [cited 2022May17];21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی):10-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96207IEEE : کپی

دانش شهرکی، ع.، کاشانی، ع.، مسگرباشی، م.، نبی پور، م.، کوهی دهکردی، م.، 1387. اثر تراکم و زمان مصرف نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا . پژوهش و سازندگی, [online] 21(2 (پی آیند 79) در زراعت و باغبانی), pp.10-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96207. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی