نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير اجراي آموزش مبتني بر دستاورد بر صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان دکتر شریعتی جنوبی، تبریز
 
چکیده: 
مقدمه: علي رغم پذيرش جهاني آموزش مبتني بر دستاورد، مستندات تحقيقي در مورد اثر آن بر صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري (مهارت هاي شناختي و رفتاري) بسيار اندك است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آموزش مبتني بر دستاورد در مقايسه با آموزش سنتي بر صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري بود.روش ها: در يك مطالعه نيمه تجربي با طرح دو گروهي پيش آزمون - پس آزمون، 26 دانشجوي پرستاري به صورت سرشماري انتخاب و به صورت تصادفي ساده به دو گروه كنترل و دو گروه تجربي تقسيم شدند. هر گروه شامل 6 تا 7 نفر بود. پس از اجراي پيش آزمون مهارت هاي شناختي، دانشجويان گروه هاي كنترل با روش سنتي و دانشجويان گروه هاي تجربي با روش آموزش مبتني بر دستاورد به مدت 9 روز تحت آموزش باليني قرار گرفتند. مهارت هاي شناختي دانشجويان با پس آزمون و مهارت هاي رفتاري با چك ليست مورد مشاهده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي ويلكاكسون، من ويتني و دقيق فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: آموزش مبتني بر دستاورد در ارتقاي مهارت هاي شناختي و رفتاري دانشجويان موثر بود. ميانگين مهارت هاي شناختي گروه تجربي در پس آزمون و همچنين مهارت هاي رفتاري آنها، در تمامي موارد و در كل بطور معني دار از گروه كنترل بيشتر و نيز صلاحيت باليني دانشجويان گروه تجربي بطور معني دار از گروه كنترل بيشتر بود.نتيجه گيري: روش آموزش مبتني بر دستاورد بيش از روش سنتي منجر به ارتقاي صلاحيت دانشجويان پرستاري مي گردد. پيشنهاد مي شود از اين روش در آموزش باليني بيشتر استفاده گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ولی زاده، س.، و محمدپور، ی.، و پرون، ک.، و لک دیزجی، س. (1388). تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر دستاورد بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 9(2 (پیاپی 22)), 157-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96197Vancouver : کپی

ولی زاده سوسن، محمدپور یوسف، پرون کبری، لک دیزجی سیما. تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر دستاورد بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1388 [cited 2022May18];9(2 (پیاپی 22)):157-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96197IEEE : کپی

ولی زاده، س.، محمدپور، ی.، پرون، ک.، لک دیزجی، س.، 1388. تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر دستاورد بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 9(2 (پیاپی 22)), pp.157-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96197. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی