نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي، نگرش و عملكرد مراجعين به پايگاه هاي اهداي خون استان سيستان و بلوچستان در مورد HIV/AIDS و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، پایگاه منطقه‌ای آموزشی انتقال خون زاهدان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: انتقال ويروس ايدز از طريق خون و فرآورده هاي خوني هم چنان از مباحث مهم مراكز انتقال خون است. علي رغم ايجاد استانداردهاي سختگيرانه و استفاده از آزمون هاي غربالگري با حساسيت زياد، هم چنان تزريق نامطمئن و انتقال خون آلوده در مراكز درماني علت نگران كننده اي است. در اين مطالعه سعي شده تا با بررسي آگاهي، نگرش و رفتار داوطلبان اهداي خون در مورد راه هاي انتقال اين ويروس، مقدمه اي براي تعيين راهكارهاي مداخله اي جهت ارتقا سلامت ذخاير خوني فراهم شود.مواد و روش ها: در مطالعه مقطعي انجام شده، 440 نفر از داوطلبين اهداي خون در استان سيستان و بلوچستان مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق پرسشنامه و توسط پزشكان آموزش ديده با مصاحبه حضوري جمع آوري گرديد. سپس وضعيت آگاهي و نگرش رتبه بندي شده و ارتباط آن ها با متغيرهاي مختلف سنجيده شد. هم چنين وضعيت عملكرد در ارتباط با ميزان آگاهي و نوع نگرش فرد تفسير شد. داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار 14 SPSS با روش هاي توصيفي و تحليلي و توسط آزمون هاي كاي دو، آناليز واريانس، Spearman's rho و Kruscal Wallis مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: در بين افراد مورد مطالعه، 55% آگاهي خوب، 5/29% آگاهي متوسط و 5/15% آگاهي ضعيف داشتند. هم چنين 1/17% نگرش مثبت، 9/56% نگرش خنثي و 9/25% نگرش منفي در مورد HIV/AIDS داشتند. بين ميزان آگاهي و نگرش اهداكنندگان خون در مورد HIV/AIDS و جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، شغل، نوع اهداي خون (داوطلب، فاميلي) و دفعات اهداي خون (بار اول، با سابقه، مستمر) از نظر آماري ارتباط بارزي وجود داشت. در بررسي عملكرد افراد بر اساس آزمون كاي دو، ارتباط معني داري بين انتخاب اهداكننده براي نحوه بررسي آزمايش HIV و وضعيت آگاهي و نگرش آن ها مشاهده نشد.نتيجه گيري: بالا بودن نسبي سطح آگاهي در جامعه داوطلبين اهداي خون مي تواند به طور عمده اي به اطلاعات اكتسابي اين افراد در طي مشاوره هاي متعدد براي اهداي خون، مربوط باشد و به همين دليل جذب اهداكنندگان مستمر و بعد از آن اهداكنندگان با سابقه در تامين سلامت ذخاير خوني گام مهمي مي باشد. هم چنين اين نتايج به نوعي بر اهميت انجام مشاوره دقيق تر و آموزش اطلاعات لازم در مورد HIV/AIDS به داوطلبين اهداي خون تاكيد مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صانعی مقدم، ا.، و سرگلزایی، ن.، و کرمی، ش.، و شیده، م.، و خسروی، س.، و نوری، ز.، و فدایی، م.، و بزرگ زاده، پ.، و نظام دوست، ش.، و غلامرضایی، م. (1388). آگاهی, نگرش و عملکرد مراجعین به پایگاه های اهدای خون استان سیستان و بلوچستان در مورد HIV/AIDS و عوامل مرتبط با آن. پژوهشی خون, 6(2 (پیاپی 23)), 117-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96195Vancouver : کپی

صانعی مقدم اسماعیل، سرگلزایی نرجس، کرمی شهرام، شیده مهدیه، خسروی سهیلا، نوری زهرا، فدایی مرضیه، بزرگ زاده پریسا، نظام دوست شهناز، غلامرضایی محسن. آگاهی, نگرش و عملکرد مراجعین به پایگاه های اهدای خون استان سیستان و بلوچستان در مورد HIV/AIDS و عوامل مرتبط با آن. پژوهشی خون. 1388 [cited 2022May18];6(2 (پیاپی 23)):117-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96195IEEE : کپی

صانعی مقدم، ا.، سرگلزایی، ن.، کرمی، ش.، شیده، م.، خسروی، س.، نوری، ز.، فدایی، م.، بزرگ زاده، پ.، نظام دوست، ش.، غلامرضایی، م.، 1388. آگاهی, نگرش و عملکرد مراجعین به پایگاه های اهدای خون استان سیستان و بلوچستان در مورد HIV/AIDS و عوامل مرتبط با آن. پژوهشی خون, [online] 6(2 (پیاپی 23)), pp.117-123. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96195. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی