نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1378 , دوره  6 , شماره  2-1 ; از صفحه 71 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

هنجاريابي آزمون نقاشي مقياس زان آدمك گوديناف - هريس بر روي كودكان 6 تا 11 ساله بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است