نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 88 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تزريق داخل بطن مغزي باكلوفن و CGP35348 بر حساسيت به درد در مراحل مختلف سيكل استروس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز
 
چکیده: 
مقدمه: در موش صحرايي ماده حساسيت به درد به مرحله سيكل جنسي بستگي دارد. نقش گابا از طريق گيرنده GABAB در كنترل تجربي درد بررسي شده است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تزريق داخل بطن مغزي آگونيست GABAB (باكلوفن) و آنتاگونيست (CGP 35348) GABAB بر حساسيت به درد در مراحل مختلف سيكل استروس مي باشد.روش ها: 40 موش صحرايي ماده با وزن 220-200 گرم مورد استفاده قرار گرفت. موش هاي صحرايي در سيكل نوري 12 ساعت روشنايي و 12 ساعت تاريكي و درجه حرارت استاندارد 2±22 درجه سانتيگراد نگهداري شدند و غذا و آب آزادانه در اختيار آنها بود. حساسيت به درد توسط تست فرمالين ارزيابي گرديد. تست فرمالين با تزريق 50 ميكروليتر فرمالين 2.5 درصد در پاي عقبي حيوان در هر يك از مراحل سيكل استروس انجام شد. داده ها توسط Two ways ANOVA measuring و تست تشخيصي Tucky بررسي شدند. سطح معني داري، P<0.05 در نظر گرفته شد.يافته ها: داده ها نشان داد كه باكلوفن در تمام مراحل مختلف سيكل استروس بطور معني داري باعث كاهش حساسيت به درد شد (P<0.05). بي دردي حاصل از باكلوفن در مراحل مت استروس و داي استروس در مقايسه با مراحل پرواستروس و استروس بطور معني داري بيشتر بود (CGP 35348 .(P<0.05 در مراحل مختلف سيکل استروس بطور معني داري باعث افزايش حساسيت به درد شد (P<0.05). پردردي حاصل از CGP 35348 در مراحل مت استروس و داي استروس در مقايسه با مراحل پرواستروس و استروس بطور معني داري کمتر بود (P<0.05). با بکار بردن توام باکلوفن و CGP 35348 تغييرات معني داري در حساسيت به درد در هيچکدام از مراحل مختلف سيکل استروس مشاهده نگرديد (P>0.05).نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان مي دهد که گابا مي تواند از طريق گيرنده GABAB حساسيت به درد را در ضمن سيکل استروس تنظيم کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طاهریان فرد، م.، و فاضلی، م.، و صارمی، ف.، و بزرگی، ه. (1388). اثر تزریق داخل بطن مغزی باکلوفن و CGP35348 بر حساسیت به درد در مراحل مختلف سیکل استروس. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), 13(1), 88-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96130Vancouver : کپی

طاهریان فرد مهناز، فاضلی مهدی، صارمی فرزاد، بزرگی هومن. اثر تزریق داخل بطن مغزی باکلوفن و CGP35348 بر حساسیت به درد در مراحل مختلف سیکل استروس. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY). 1388 [cited 2022May17];13(1):88-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96130IEEE : کپی

طاهریان فرد، م.، فاضلی، م.، صارمی، ف.، بزرگی، ه.، 1388. اثر تزریق داخل بطن مغزی باکلوفن و CGP35348 بر حساسیت به درد در مراحل مختلف سیکل استروس. فیزیولوژی و فارماکولوژی (PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY), [online] 13(1), pp.88-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=96130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی