برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 111 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اعتماد به نفس ورزشي در بين ورزشكاران رشته هاي مشت زني، كشتي و وزنه برداري و همبستگي آن با نخبگي و سابقه تمرين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، مقايسه خرده مقياس هاي اعتماد به نفس ورزشي ورزشکاران نخبه و غير نخبه است. بدين منظور 116 نفر از ورزشکاران رشته هاي ورزشي مشت زني، کشتي و وزنه برداري که در مسابقات قهرماني کشور شرکت داشتند، در اين تحقيق شرکت داده شدند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه هاي اعتماد بنفس صفتي ورزشي و اعتماد بنفس حالتي ورزشي بود.
براي تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده، مقايسه گروهها و محاسبه همبستگي بين متغيرهاي تحقيق بترتيب از آزمون t مستقل، تحليل واريانس يک طرفه و رابطه همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که اعتماد بنفس ورزشي (P<0.000) ورزشکاران نخبه به طور معني داري بيشتر از ورزشکاران غير نخبه است. همچنين نتايج تجزيه تحليل واريانس نشان داد که اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.000)، اعتماد بنفس اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.003) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.000) مشت زنان نخبه بيشتر از غير نخبه و اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.035)، اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.001) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.003) کشتي گيران نخبه بيشتر از غير نخبه است. در مورد وزنه برداران تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج روابط همبستگي در کشتي گيران نخبه نشان داد که بين سابقه تمريني با اعتماد بنفس صفتي ورزشي (P<0.001)، اعتماد بنفس حالتي ورزشي (P<0.04) و اعتماد بنفس ورزشي (P<0.005) رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تحقيق نشان داد که برتري فني و مهارتي، مقام هاي اکتسابي و صرف ساعات زياد براي تمرين، موجب افزايش اعتماد بنفس ورزشکاران در صحنه ورزش مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرام، ع.، و شفیع زاده، م. (1381). مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین . پژوهش در علوم ورزشی, 1(1), 111-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9328Vancouver : کپی

بهرام عباس، شفیع زاده محسن. مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین . پژوهش در علوم ورزشی. 1381 [cited 2021September22];1(1):111-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9328IEEE : کپی

بهرام، ع.، شفیع زاده، م.، 1381. مقایسه اعتماد به نفس ورزشی در بین ورزشکاران رشته های مشت زنی, کشتی و وزنه برداری و همبستگی آن با نخبگی و سابقه تمرین . پژوهش در علوم ورزشی, [online] 1(1), pp.111-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=9328. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 647 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی